Communie of lentefeest,

dat brengt centjes in het laatje…
Heb jij al de gepaste rekening?

Ontdek onze oplossingen

Communie of lentefeest,

dat brengt centjes in het laatje…
Heb jij al de gepaste rekening?

Ontdek onze oplossingen

Op een communie- of lentefeest krijgt je kind vaak centjes toegestopt.

Maar waar ga je met al dat geld plots naar toe? Misschien wel het ideale moment om het geld op een eigen spaar- of zichtrekening voor je kind te zetten. Zo heeft je kind een eigen rekening en leert hij of zij om te gaan met geld.

Zo’n rekening heeft nog meer voordelen.

Zichtrekening*: KBC-Plusrekening

 • Deze gratis zichtrekening helpt je tiener op weg naar zelfstandigheid
 • Voor jongeren vanaf 11 jaar
 • Stap voor stap omgaan met
  geld zonder dat jij de
  controle verliest
 • Als ouder behoud je een
  kijk op de eerste uitgaven
  via KBC Touch
 • Twee keer per jaar gratis een gepersonaliseerde bankkaart
KBC-Plusrekening openen

* Zichtrekening

Via een zichtrekening, ook wel lopende rekening genoemd, gebeuren de dagelijkse financiële verrichtingen:

 • - je laat er je inkomsten op storten of overschrijven;
 • - je gebruikt het geld voor betalingen, overschrijvingen of afhalingen.

Spaarrekening*: KBC-Spaarrekening

 • De veilige spaarpot voor je (b)engel
 • Handig als er plots veel centjes
  tegelijk binnenkomen.
  Laat die verjaardagen nu dus
  maar komen
 • Het geld is altijd beschikbaar
  en zonder kosten opvraagbaar
  door ouders
 • Een veilige plaats om je
  geld te beheren
Meer info over
de KBC-Spaarrekening

Kenmerken van deze spaarrekening

De KBC-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.


Fiscaal voordelig

Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.880 euro rente per jaar (inkomsten 2016) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.

Gratis spaarrekening

Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren.

Altijd beschikbaar

De KBC-Spaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening op elk moment en zonder kosten opvraagbaar.

Risico

Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd.

In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen.

Je kunt de KBC-brochure "Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België" kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

Opbrengst spaarrekening

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De RV bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Basisrente: 0,05%

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging.

Getrouwheidspremie: 0,10%

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken. Vanaf 01-01-2014 is er voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Bank echter proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder, en
- de overschrijving bedraagt minstens 500 euro, en
- het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van twaalf maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan enkel toegekend voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de, in dit geval, meerdere spaarrekeningen blijven staan.

* Spaarrekening

Wil je een financiële reserve aanleggen voor onverwachte uitgaven? Of sparen om later iets te kunnen kopen? Dan kun je geld opzij zetten op een spaarrekening. In ruil daarvoor geeft de bank je een vergoeding: de intresten. Je kunt op elk moment geld bijstorten op je spaarrekening, maar ook geld afhalen.

Meer info:

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, 0800 62 084 en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Geen tijd voor
een bezoekje aan het
kantoor? Dat begrijpen we.

Daarom kun je beide rekeningen volledig online openen.

KBC-Spaarrekening openen KBC-Plusrekening openen KBC-Plusrekening openen

Heb je hulp nodig? Wij zijn er om je advies te geven, ook online. Onze experts geven elke werkdag tussen 16.00 en 19.30 online advies via tekst- en videochat.

Je kunt ons ook telefonisch bereiken op 078 152 153
(van maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur).

Uiteraard kun je ook altijd terecht bij je KBC-bankkantoor.