KBC-Reisverzekering

Stel zelf een
reisverzekering
samen die
past bij uw
behoeften

Maak uw keuze hieronder

KBC biedt u een uitstekende reisverzekering aan
voor twee verschillende termijnen:

Een reisverzekering op jaarbasis

(KBC-Polis voor uw reizen)

Sluit u voor al uw reizen gedurende één jaar en geldt wereldwijd.

Een tijdelijke reisverzekering

(KBC-Vakantiepolis)

Sluit u voor één specifieke reis.

De beste bescherming
binnen uw reisverzekering

Verzekering Bijstand Personen

Annuleringsverzekering

Bagageverzekering

Verzekering Reisongevallen met extra bescherming

Verzekering Reisgeschillen

Mogelijke uitbreidingen binnen uw reisverzekering

VIP-Formule

Zakenreizen

Maak een afspraak

Wie kunt u opnemen in uw reisverzekering?

  • De verzekeringnemer kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn
  • De verzekerde personen worden met naam vermeld in de bijzondere voorwaarden
  • U heeft de vrije keuze bij het bepalen van de verzekerde personen!
    • U kunt personen verzekeren die niet onder hetzelfde dak wonen (bijvoorbeeld als u niet samenwoont met uw partner, uw kinderen die op een ander adres wonen, grootouders die hun kleinkinderen wensen mee te verzekeren, enz.)
    • U kunt maximum 10 personen verzekeren.
  • De kinderen van de verzekeringnemer (natuurlijke persoon) die na het sluiten van de jaarpolis worden geboren, zijn, ook zonder expliciete vermelding in de bijzondere voorwaarden, verzekerd tot ze de leeftijd van vijf jaar bereikt hebben. Geadopteerde kinderen zijn tot 5 jaar na hun adoptie automatische meeverzekerd.
  • De verzekerde personen moeten in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben.

Veel gestelde vragen

Wat beschouwt men als een reis?

Onder reis verstaan we een verplaatsing in het binnen- of buitenland met minstens één geboekte overnachting of waarvan aan de hand van een retourticket kan worden aangetoond dat het om een verblijf van minstens twee aaneengesloten dagen gaat.

Kunnen (klein)kinderen die niet inwonen meeverzekerd worden?

U heeft de vrije keuze bij het bepalen van de verzekerde personen. Ook (klein)kinderen die niet inwonen kunnen meeverzekerd worden.

Is mijn voertuig ook verzekerd via deze reisverzekering?

Neen, voertuigbijstand kan niet verzekerd worden via deze reisverzekering. U kunt bijstand voor het voertuig wel opnemen in uw autoverzekering of in een apart contract.

Kan ik extra personen opnemen in mijn reisverzekering op jaarbasis?

Ja, dat kan op elk ogenblik in de loop van het contract. Neem daarvoor onmiddellijk contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Ik ga voor langer dan 4 maanden naar het buitenland?

Verblijven tot 4 maanden in het buitenland zijn standaard verzekerd. Voor langere duurtijden kan je contact opnemen met je kantoor.