Brouwerij Haacht brouwt steeds duurzamer

Brouwerij Haacht is een familiebedrijf dat verschillende bieren brouwt. Daarnaast biedt het ook limonades, waters, wijnen, koffies, hard seltzers, premium mixers en siropen aan. Haar belangrijkste afzetmarkten zijn België, Nederland en Frankrijk. Daarnaast is het bedrijf aanwezig in Canada en het Verenigd Koninkrijk. Reeds lange tijd draagt de brouwerij duurzaamheid hoog in het vaandel.

Boudewijn van der Kelen, CEO van Brouwerij Haacht, vertelt welke inspanningen zijn bedrijf op dat vlak al heeft gedaan, welke rol KBC daarin speelde en wat hij in het proces richting een meer duurzame bedrijfsvoering heeft geleerd.

Bekijk de video's

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=QlmMW-Uo6jw
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=gmzdYQNyiDY
Ontdek meer inspirerende getuigenissen

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.