‘Door duurzaamheidsbeloftes financieel te verankeren, geef je ze extra geloofwaardigheid’

Een lening die duurzaamheidsdoelstellingen koppelt aan een korting op de rente? Bij KBC kiezen steeds meer bedrijven voor zo’n groene financiering. Een van hen is Greenyard, wereldleider in groenten en fruit. "Onze duurzaamheidsstrategie zat al goed, maar kreeg door deze lening een stimulans en extra waardering."

Groene financiering is in opmars. Het groeiende belang van duurzaamheid als maatschappelijk thema speelt daarin een grote rol en hoofd sustainable finance bij KBC Securities, Stephanie De Clercq, ziet nog enkele andere redenen. "De regelgeving neemt toe: zo moeten binnenkort 50.000 Europese bedrijven verplicht rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Vandaag zijn dat er nog maar 11.000."
Daarbij spelen financiële instellingen steeds meer een voortrekkersrol. "Bij KBC zijn we ons bewust van onze rol in de transitie naar een meer duurzame maatschappij. Dit type leningen helpt ons om onze ambities waar te maken, omdat het klanten aanzet tot concrete acties."

Wat zijn nu precies de mogelijkheden voor bedrijven die duurzaamheid willen inbouwen in hun financiering?

De bekendste optie is een groene lening. "Dat is een krediet dat je kunt inzetten voor de financiering van een groen project, zoals vastgelegd in de EU-Taxonomie", verduidelijkt De Clercq. "Denk bijvoorbeeld aan een waterzuiveringsinstallatie, zonnepanelen of de duurzame renovatie van een gebouw." Daarnaast kunnen bedrijven een Sustainability Linked Loan of duurzaamheidsgerelateerde lening afsluiten. "Daarbij nemen we in het contract specifieke duurzaamheidsdoelstellingen voor het bedrijf op, zoals een doelstelling om de emissie van broeikasgassen of waterverbruik te verminderen, of een gelijk loon tussen mannen en vrouwen te bevorderen", zegt De Clercq. "Het al dan niet behalen van die ESG-doelstellingen bepaalt of bedrijven een korting krijgen of juist een premie betalen op de intrest." Vooral die laatste vorm van financiering zit in de lift, merken ze bij KBC. ‘Het voordeel van dit type lening is dat het flexibel kan worden ingezet. Een groene lening moet gelinkt worden aan een specifiek project, maar een duurzaamheidsgerelateerde lening kun je breed inzetten. Dat maakt het toegankelijk voor alle bedrijven en sectoren."

Relevant, matuur en ambitieus

Ook groenten- en fruitreus Greenyard besloot zijn duurzaamheidsdoelstellingen te verankeren in zijn bankleningen. "Een logische keuze", zegt Florens Slob, directeur duurzaamheid en innovatie. "Duurzame teelt, sociaal verantwoord ondernemen in alle schakels van de keten en het verder beperken van onze voetafdruk maken deel uit van onze strategie. Die doelstellingen zitten vervlochten in al onze beslissingen, op alle niveaus. Dat doortrekken naar onze leningen was eigenlijk een logisch vervolg."

Een matuur ESG-beleid, zoals dat van Greenyard, is een voorwaarde voor een duurzaamheidsgerelateerde lening. ‘Het product is toegankelijk voor alle bedrijven, maar dat betekent niet dat elk bedrijf ook in aanmerking komt’, zegt De Clercq. "De doelstellingen in het contract moeten relevant zijn, en voldoende ambitieus. Er moet sprake zijn van een geloofwaardige en onderbouwde duurzaamheidsstrategie, anders lopen we risico op greenwashing." Een bedrijf moet ook over voldoende historische data beschikken, zodat het mogelijk is om evoluties in kaart te brengen. Greenyard voldeed ruimschoots aan die voorwaarden.

We hadden al voor het afsluiten van de lening een ambitieuze roadmap. In die roadmap stelt Greenyard concrete doelstellingen voorop tegen 2025: de uitstoot verlagen met 50 procent, het gebruik van uitsluitend recycleerbare verpakkingen, een reductie van het waterverbruik met 10 procent, vermijdbare voedselverspilling met de helft verminderen en 100 procent gecertificeerde leveranciers in hoogrisicolanden. Die indicatoren zijn niet lukraak gekozen. Ze zijn het resultaat van een grondige materialiteitsanalyse bij onze stakeholders, benadrukt Greenyard. We hebben medewerkers, klanten, telers, leveranciers en ook financiële instellingen gevraagd naar wat zij belangrijk vinden op vlak van duurzaamheid.

Florens Slob, directeur duurzaamheid en innovatie

Sparringpartner

Deze doelstellingen liet Greenyard verankeren in een duurzaamheidsgerelateerde lening. Slob: "Onze langetermijndoelstellingen hadden we, maar voor de lening moesten we die vertalen naar concrete jaartargets, zodat KBC en de andere banken ze jaarlijks kunnen evalueren. Dat was een intensief proces, omdat alle divisies daarbij betrokken werden. Gelukkig vonden we in de bank een goede sparringpartner. KBC was een coördinerende bank in het proces en heeft echte specialisten in huis die weten waarover het gaat als we praten over specifieke KPI’s voor duurzaamheid."

De laatste stap, na de selectie van de juiste indicatoren en ambities, is de validering. "Na het afsluiten van de lening is het de bedoeling dat bedrijven jaarlijks rapporteren over hun inspanningen", verduidelijkt De Clercq. "Om te verzekeren dat die cijfers correct zijn, vragen we daarom een validatie door een externe partner. In de praktijk is dat vaak de auditor van de financiële jaarrekening." Ook daarvoor hoefde Greenyard niet ver te zoeken. "We hebben sinds vorig jaar een limited assurance op onze duurzaamheidsrapportering (audit van de cijfers door externe partner, red.), op dat vlak lopen we net iets voor op de aankomende Europese wetgeving rond rapportering", zegt Slob. "Die audit dient nu een dubbel doel."

Waardering

Wat zijn nu de belangrijkste voordelen van een Sustainability Linked Loan? "Er is natuurlijk het financiële aspect, maar voor ons is dat niet het belangrijkste. Het stimuleert een bedrijf ook om een goed kader en proces rond dit belangrijke thema te creëren, wat dan weer helpt om de doelstellingen te halen" zegt Slob. "Met het realiseren van deze Sustainability Linked Loan kregen we opnieuw de bevestiging van een expert dat onze duurzaamheidsstrategie goed zit." De korting op de rente ziet Slob vooral als appreciatie voor de inspanningen die het bedrijf levert. "Iedereen kan groene stroom inkopen of zelf zonnepanelen leggen, maar de grote veranderingen die echt impact hebben – een volledige elektrificatie en het vervangen van aardgas als energiebron bijvoorbeeld - zijn niet vanzelfsprekend. Daar liggen nog kansen voor de overheid om bedrijven beter te ondersteunen. Deze lening is een vorm van externe waardering van de bank die zich opstelt als partner in het proces."

Bij KBC herkennen ze het verhaal van Greenyard. "Die lagere rentemarge is natuurlijk voor veel bedrijven mooi meegenomen, maar vaak is het voor hen de waardering die de doorslag geeft. Daarbij geeft deze lening credibiliteit: je schuift als bedrijf niet enkel een belofte naar voren, maar je toont je bereidheid om ze ook financieel te verankeren. Qua geloofwaardigheid kan dat tellen." Dat geldt ook voor de bank zelf, meent De Clercq. "Bij KBC staat duurzaamheid hoog op de agenda. Via dit product kunnen we klanten daadwerkelijk stimuleren en begeleiden bij hun ESG-doelstellingen."

Of ze nog advies heeft voor bedrijven die een dergelijke lening overwegen? De Clercq: "Meten is weten. Alles begint met een goede materialiteitsanalyse. Met welke indicatoren kan jouw bedrijf een verschil maken? Dat is sowieso een zinvolle oefening, maar van daaruit is het ook een kleine stap om ze in te bouwen in de financiering."

Wat is een Sustainability Linked Loan?

Een Sustainability Linked Loan of duurzaamheidsgerelateerde financiering is een lening waarin specifieke duurzaamheidsdoelstellingen worden opgenomen in het contract. Als de kredietnemer kan aantonen dat de doelstellingen werden behaald, krijgt die een korting op de rente. De key performance indicators (KPI’s) kunnen gaan van milieugerichte doelstellingen zoals CO2-uitstoot, afvalverwerking, waterverbruik tot sociale doelstellingen zoals verbetering van de veiligheid op de werkvloer of diversiteit: essentieel is dat ze relevant zijn, impact hebben en deel uitmaken van een onderbouwde en ambitieuze duurzaamheidsstrategie.

Wat doet KBC?

Als onderdeel van het ondertekenen van het Collective Commitment to Climate Action van de Verenigde Naties, publiceerde KBC in 2022 haar eerste klimaatrapport. Daarin worden expliciete doelstellingen over kredietverlening voor de meest klimaatintensieve sectoren (bvb. vastgoed, energie, landbouw) opgenomen. KBC publiceert de status van die doelstellingen jaarlijks in haar duurzaamheidsrapport. 

Besparing tot 25 procent

Ontdek meer inspirerende getuigenissen