Nieuwe Europese identificatieplicht voor rechtspersonen

Nieuwe Europese identificatieplicht voor rechtspersonen

Europese financiële instellingen moeten binnenkort alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder. Daarvoor heeft Europa een nieuwe identificatieverplichting uitgewerkt. 

Identificatieplicht (LEI): weldra ook voor bepaalde beleggingstransacties

De LEI of Legal Entity Identifier werd al in 2013 geïntroduceerd voor dealingroomtransacties (EMIR). Het is een unieke code om de rechtspersoon wereldwijd te identificeren.

Vanaf 3 januari 2018 (in het kader van MiFID II) moeten ook rechtspersonen die handelen in beursgenoteerde financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, opties, warrants, staatsleningen en -bons een LEI-code hebben. Beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons vallen niet onder de nieuwe maatregel.

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de regelgever een beter beeld van de markt krijgt om marktbewegingen en eventuele marktmanipulatie te kunnen opsporen. Ze heeft verder geen fiscale gevolgen voor uw bedrijf.

Vraag uw LEI-code aan en bezorg hem ons vóór 3 januari 2018

U moet voor alle rechtspersonen van uw onderneming of groep een unieke LEI-code hebben als u verder transacties doet in de bovenvermelde beursgenoteerde financiële instrumenten. Onder transacties verstaat men aan- en verkoop, sommige transfers, vrijwillige corporate acties, schenkingen en ontbinding van een vennootschap.

Vraag uw LEI-code tijdig aan bij een bevoegde instantie (bijvoorbeeld GS1 Belux, Xerius, GMEI Utility, …) en bezorg hem vóór 3 januari 2018 aan uw KBC-contactpersoon. Anders kunnen uw beleggingstransacties na die datum niet worden uitgevoerd. Hebt u al een LEI-code bezorgd aan KBC? Dan hoeft u niets meer te doen. 

Nog vragen?

Gerelateerde artikels

Market Research - December een voorteken voor 2018?

Market Research - December een voorteken voor 2018?

Market Research - Markten ontregeld?

Market Research - Markten ontregeld?