Encon: "Wat duurzaam is, is ook goed voor je bedrijf."

KBC profileert zich steeds nadrukkelijker als een compagnon de route van bedrijven die duurzamer willen ondernemen. De bank-verzekeraar biedt diensten aan die verder gaan dan het klassieke financieringsaanbod. Voor grote en middelgrote bedrijven sloeg KBC de handen in elkaar met duurzaamheidspionier Encon.

"We werken nu al vijf jaar samen met Encon" vertelt Wim Eraly, senior general manager KBC Commercial Banking. "De samenwerking kadert in onze bredere ambitie om de klanten bewust te maken van het belang van duurzaamheid. Onze filosofie is duidelijk: de bedrijven die vandaag doordrongen zijn van het belang van duurzaamheid zijn de sterke bedrijven van de toekomst. En dat zijn de ondernemingen waarvan wij de partner willen zijn."

KBC wil met een goed netwerk van diensten en partners een one stop shop zijn voor al zijn klanten, klein of groot.

Wim Eraly - senior general manager KBC Commercial Banking

Onestopshop

Encon doet misschien wat denken aan ecoWise, een adviesbureau dat KBC intern oprichtte om zijn klanten te begeleiden bij hun duurzaamheidsinvesteringen. "Je mag ecoWise en Encon niet zien als concurrenten", verduidelijkt Eraly meteen. "Met Encon richten we ons op de grote klanten binnen Corporate Banking. EcoWise begeleidt kmo’s op een projectschaal. Maar de achterliggende aanpak is dezelfde: KBC wil met een goed netwerk van diensten en partners een one stop shop zijn voor al zijn klanten, klein of groot."

Door het partnership tussen KBC en Encon kunnen de ondernemingsklanten van KBC rekenen op volledig geïndividualiseerd professioneel duurzaamheidsadvies op maat van hun bedrijfsprocessen en -behoeften. De investeringen die daaruit voortvloeien, kunnen klanten financieren met de oplossingen van KBC. Op die manier groeit de verduurzaming vanuit de onderneming zelf, met KBC en Encon als katalysator en facilitator.

In zijn transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering zag KBC snel in dat het zelf de nodige expertise miste. Om de stap te zetten naar advies op maat en ontzorging van zijn klanten moest het op zoek naar een partner. "Wij zijn geen ingenieurs of consultants die duurzaamheidsstrategieën uitstippelen. Met Encon vonden we de juiste partij die inzag wat de waarde is van ons commercieel netwerk. Het heeft ook voldoende geloofwaardigheid opgebouwd in zijn business. We kenden Encon al langer. Het is klant bij KBC en we werkten samen voor duurzaamheidsprojecten binnen KBC Real Estate."

Een succesvolle samenwerking

"We waren overigens al ruim voor die samenwerking bezig", valt Robin Bruninx in. Hij stampte Encon in 2002 uit de grond. "Het idee was simpel: bedrijven moeten niet kiezen tussen wat goed is voor de wereld en wat goed is voor hun business. Ondertussen bewijzen we al meer dan 20 jaar dat investeren in duurzaamheid rendabel is en economische voordelen heeft. Wij geloven dat investeren in duurzaamheid de enige echte motor is voor duurzame groei. Aanvankelijk waren we een puur energiebureau, maar gaandeweg is het aanbod gegroeid met onder andere CO2-advies en begeleiding van bedrijven naar meer duurzaamheid in de bredere zin."

"Belangrijk was dat de mayonaise pakte", zegt Eraly. "Encon moet goed kunnen samenwerken met onze commerciële teams om de juiste klanten te identificeren." Voor Bruninx was de uitdaging helder. "Als wij ons werk niet goed doen, straalt dat negatief af op KBC. Dat we nu al vijf jaar goed samenwerken, bewijst dat de formule aanslaat."

Onze filosofie is bedrijven laten groeien door te investeren in duurzaamheid.

Robin Bruninx - Oprichter Encon

"Onze aanpak is verticaal", gaat Bruninx verder. "Eerst helpen we bedrijven met de integratie van de duurzaamheidsgedachte in het hart van hun strategie. Nadien gaan we samen aan de slag met concrete projecten. KBC wil duurzame klanten in de twee betekenissen van het woord: groen en voor de lange termijn. Een duurzaamheidsstrategie voor de eerste betekenis maakt de tweede mogelijk."

In de vijf jaar dat ze samenwerken, begeleidde Encon zowat 450 projecten bij KBC-klanten. "Op die manier hebben we al voor 700 miljoen euro aan duurzaamheidsinvesteringen in gang gezet", maakt Bruninx zich sterk. En er is nog groeimarge. De 450 samenwerkingen komen voort uit de helft van het aantal doorverwijzingen. "Het gebeurt dat we klanten doorverwijzen naar Encon op een moment dat ze daar nog niet helemaal klaar voor zijn. Maar tegelijk mondt een eerste samenwerking vaak uit in vervolgprojecten", zegt Eraly.

Verplichte rapportering

"Niet elke klant heeft een concreet project voor ogen op het moment van ons introductiegesprek", vult Bruninx aan. "Soms zit er een half jaar tussen het eerste contact en het eerste contract. De budgetten die je nodig hebt om je strategie fundamenteel te heroriënteren en de concrete projecten die daarmee gepaard gaan, hebben bedrijven niet zomaar klaarliggen. Maar met één op de twee klanten die met ons aan de slag gaan, bevestigen we samen onze succesvolle aanpak. Doorgaans zijn de klanten die via KBC bij Encon belanden industriële klanten. Een voorbeeld daarvan is Facil, een toeleverancier uit de auto-industrie. En geen kleintje. ‘Eigenlijk is dat een multinational",  duidt Eraly. In die sector komt de druk niet alleen van onderuit of van de overheid. "Zij worden geconfronteerd met almaar strengere vereisten door de grote autoconstructeurs die hun hele supply chain onder druk zetten om de CO2-voetafdruk te verlagen", legt Bruninx uit. Een andere klant die via KBC bij Encon belandde, is Distrilog, een belangrijke logistieke speler in de Benelux. "Dat hielpen we met koelsystemen en energiebesparingen."

"We begeleiden ook bedrijven uit totaal andere sectoren". Bruninx verwijst onder meer naar Studio 100. "Hier begeleiden we hun parken met een decarbon strategy in kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive van Europa", legt Bruninx uit. Die befaamde CSRD verhoogt de urgentie bij veel bedrijven. Europa legt strenge regels op over de rapportering over duurzaamheidsbeleid en klimaatimpact. Daarnaast evolueert ook de wetgeving over renovatieverplichtingen, EPC-attesten, elektrische mobiliteit en lagere emissienormen razendsnel. "Bedrijven moeten daarmee wel aan de slag’, zegt Bruninx. ‘En voor ons is dat geen probleem: het is al 22 jaar onze business."

Sneller groeien

"Duurzaamheid wordt de komende jaren steeds meer een onderscheidende, strategische factor voor ondernemingen", klinkt het bij Eraly en Bruninx. Duurzaamheid is geen kostenpost, maar een grote kans en de motor van toekomstige groei. "Door te investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie dring je de bedrijfskosten terug’, concludeert Eraly. "
Daarnaast is er een steeds hogere vraag van consumenten naar duurzame producten. Bovendien hebben duurzame bedrijven steeds meer een stap voor in de war for talent. De generatie die nu afstudeert, wil werken voor een bedrijf met een duidelijk maatschappelijk doel.
Dus als je duurzaamheid integreert in alle afdelingen blijf je toekomstbestendig en ontstaat een opwaartse spiraal van duurzame groei.

Welke stappen zet KBC zelf om duurzamer te ondernemen?

Lees er alles over in ons duurzaamheidsrapport.

Ontdek meer inspirerende getuigenissen

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.