EnergyVision: "We zijn sinds de start een mensenbedrijf, gefocust op ESG."

In de bijzonder concurrentiële energiesector is EnergyVision in nauwelijks tien jaar tijd uitgegroeid tot een gevestigde waarde. “Wij willen mensen meenemen in de energietransitie, die dat op eigen kracht niet kunnen”, stelt CEO Maarten Michielssens.

Een zonnepanelenpark op de Oostendse luchthaven, 700 nieuwe laadpalen in Brussel, een grote aanbesteding voor de Vlaamse sociale huisvestingssector… Het zijn maar enkele van de projecten waarmee EnergyVision het voorbije jaar het nieuws haalde. Het bedrijf groeit als kool en the sky lijkt wel de limit. “We plukken de vruchten van onze standvastige missie: hernieuwbare energie bereikbaar maken voor een zo groot mogelijke doelgroep”, stelt CEO Maarten Michielssens.

“Maar vergis je niet: we hebben de afgelopen 9 jaar zowat alle mogelijke fouten gemaakt en groeipijnen gekend. De sector van zonnepanelen en laadpalen is nog jong en er waren destijds ook een aantal cowboys actief. Wij hebben hard gewerkt om te staan waar we staan. We zijn een aantal keer tegen de muur gebotst, maar we hebben geleerd uit onze fouten om het daarna beter te doen.” Met doorzettingsvermogen en een beetje geluk groeide de startup uit tot een miljoenenbedrijf.

Bewuste keuze voor een sterk bestuur

Geluk komt natuurlijk niet vanzelf. Het feit dat EnergyVision een duidelijke visie had en koos voor een strategie, geschoeid op duurzame leest, heeft bijgedragen tot het succes. Maarten Michielssens: “Zonder het te benoemen, zijn we sinds de start een ESG-bedrijf. Omwille van onze producten en diensten, uiteraard. Maar evenzeer door onze focus op mensen. In onze statuten staat letterlijk dat wij kansen geven aan kansengroepen. We doen extra moeite om vluchtelingen, nieuwkomers en ex-gedetineerden aan een job te helpen. We vinden het onze plicht om mensen die een nieuw leven willen uitbouwen te helpen.”

We wilden als startup bewijzen dat we het meenden, met een sterke raad van bestuur en veel transparantie.

Maarten Michielssens - CEO bij EnergyVision

Ook de governance pakten Michielssens en zijn medestichters aan met het nodige serieux. Ze namen meteen onafhankelijke bestuurders op in de raad van bestuur. Vandaag zijn dat: oud-minister Karel De Gucht, voormalig EU-voorzitter Herman Van Rompuy, Sophie Manigart van de Vlerick Business School en Pieter Bourgeois, die investeerder Marc Coucke vertegenwoordigt. “We wilden als startup bewijzen dat we het meende, met een sterke raad van bestuur en veel transparantie door de aanstelling van een bedrijfsrevisor en geconsolideerde rapporten”, aldus de CEO.

Zonnepanelen voor sociale huurders

Afgelopen zomer haalde EnergyVision het grootste zonnepanelenproject ooit in Vlaanderen binnen: een aanbesteding van Aster, de coöperatieve van de woonmaatschappijen, voor het plaatsen van PV op 50.000 sociale woningen. “Dit is een mooi project waarbij iedereen wint”, zegt Michielssens daarover. “Sociale huurders kunnen normaal gezien geen zonnepanelen plaatsen aangezien ze geen eigenaar zijn. Via Aster kunnen we hen nu wel groene stroom aanbieden. En we doen dat aan een prijs die lager is dan het sociaal tarief. Ook de overheid wint erbij, want we werken zonder subsidies en ze hoeft niet meer tussen te komen om het sociaal tarief te financieren.”

Bekijk het verhaal van EnergyVision

https://www.youtube.com/watch?v=epzGMmJ7Icg

Voor Miet Danckaert, relatiebeheerder bij KBC Commercial Banking is dit andermaal een bewijs van het inspirerende ondernemerschap achter EnergyVision: “Ze hebben als starter hun missie en visie stap voor stap gerealiseerd en zich ontwikkeld tot een echte energiemaatschappij met een DNA dat ESG ademt. Met hun focus op de energietransitie werken ze continu aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Tegelijk besteden ze een bijzondere aandacht aan het sociale. Het Aster-project dat groene energie bereikbaar maakt voor sociale huurders, is daar een fantastische illustratie van.”

KBC Commercial Banking: je partner in duurzamer ondernemen

Wil je net als EnergyVision volop gaan voor duurzamer ondernemen? Dan biedt KBC Commercial Banking je alvast een handige tool: de toepassing Duurzaamheid in je KBC Business Dashboard.

  • Ontdek hoeveel COje bedrijf uitstoot
  • Vergelijk jouw CO2-voetafdruk met die van je sector
  • Werk indien je dat wenst met onze deskundige partners aan een actieplan om duurzamer te ondernemen

Je KBC-relatiebeheerder helpt je graag op weg!

Ontdek meer inspirerende getuigenissen
Contacteer je relatiebeheerder

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.