Met weldoordachte financiering moedigt KBC Commercial Banking bedrijven aan om duurzamere investeringen te doen.

KBC adviseert bedrijven op vele vlakken in hun duurzaamheidsstrategie. Maar de meest directe aanpak is misschien wel de zogenaamde Sustainability Linked Loans of SLL’s: leningen die klanten een duw in de juiste richting geven door ze te koppelen aan duidelijk afgebakende – en geloofwaardige - KPI’s uit hun duurzaamheidsstrategie. AGC Glass Europe ging er bijvoorbeeld mee aan de slag als innovator van gerecycleerd glas voor gebouwen.

Voor Wim Eraly, senior general manager KBC Commercial Banking, zijn de voordelen van het aanbod van Sustainable Financing Solutions bij KBC evident. "Om te beginnen verhoog je als bedrijf de geloofwaardigheid van je duurzaamheidsstrategie en de duurzaamheidsperceptie van je merk", legt hij uit.  "De KPI’s die wij linken aan dergelijke financieringsproducten zijn niet vrijblijvend. Om te beginnen zullen we adviseren om net die KPI’s te nemen die ook echt een impact hebben. Dit veronderstelt expertise en die hebben we in huis."
Bovendien helpen dergelijke financieringsoplossingen bedrijven bij het voorbereiden van de verplichtingen van de befaamde Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die verplicht alle bedrijven, stapsgewijs vanaf dit jaar, om te rapporteren over hun duurzaamheidsstrategie en die te laten auditeren net zoals hun financiële rapportering.

Met een Sustainability Linked Loan verhoog je de geloofwaardigheid van je duurzaamheidsstrategie en de duurzaamheidsperceptie van je merk.

Wim Eraly - senior general manager KBC Commercial Banking

Walk the walk

Voor KBC is de strategie al langer duidelijk. Bedrijven die hun duurzaamheidsstrategie op orde hebben en er ook werk van maken, zijn de sterke bedrijven van morgen en vinden in KBC een partner. "Wij geloven in duurzaam ondernemerschap", aldus Eraly. "En dus zien we graag dat bedrijven hun transitie naar duurzamere activiteiten financieren met SLL’s. Het toont aan dat ze ook echt bereid zijn om actie te ondernemen: walk the walk in plaats van greenwashing."

Eraly erkent dat er druk is van bovenaf. "De Green Deal is er nu eenmaal. Er is veel kritiek op bedrijven, terwijl mensen heel erg onderschatten in welke mate het net die bedrijven zijn die nu al heel wat inspanningen leveren om de Green Deal-doelstellingen te behalen." Hetzelfde geldt voor de banken. "Zowat 70 procent van de bedrijfsfinanciering in Europa komt van banken. De Europese regelgevers zien daarin een hefboom om bedrijven te verplichten om de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Wij willen echter voorkomen dat we gedwongen zullen worden om later als waakhonden op te treden, zoals dat nu al het geval is in de strijd tegen witwassen. Door proactief te werken met oplossingen zoals de SLL’s voelen we ons beter nl. als partner in transitie."

Grootste uitstoter van broeikasgassen

In die ambitie vonden KBC en AGC Glass Europe elkaar, vult Davide Cappellino aan, President van AGC Architectural Glass Europe & Americas Company. Dat is een dochter van het Japanse AGC, een wereldwijde reus met meer dan 200 vestigingen in 30 landen. AGC staat bijzonder sterk in vlakglas voor de automarkt (waarin het wereldmarktleider is), voor gebouwen en voor meer gespecialiseerde sectoren zoals transport en zonnepanelen.

"Wij hebben ons sterk geëngageerd voor duurzaamheid", aldus Cappellino. Dat engagement uit zich in heel wat domeinen. Zo is de hoofdzetel BREEAM excellent-gecertificeerd. Daarnaast investeert AGC in zonnepanelen en windmolens aan al zijn productievestigingen. Maar Cappellino laat er geen twijfel over bestaan: het is niet zozeer in de eigen activiteiten, maar in de markt waar AGC het verschil kan maken qua duurzaamheid. "Onze voornaamste business in Europa is vlakglas voor gebouwen. Vanuit die positie kunnen wij heel veel betekenen voor de doelstellingen van onder andere de ‘Green Deal’. Het Europese gebouwenpark is de grootste uitstoter van broeikasgassen op het continent. En glas is de meest kostenefficiënte manier om de prestaties van gebouwen rond uitstoot te verbeteren."

Flessenglas recycleren is gemakkelijk, de gebruikscyclus is kort. Voor glas uit gebouwen komt het neer op een ‘end of life challenge’ en krijg je een heel ander verhaal.

Davide Cappellino - President van AGC Architectural Glass Europe & Americas Company

Partners met langetermijnvisie

Om dat op een duurzame manier te bewerkstelligen, zijn er drie uitdagingen. De eerste is technologisch van aard. "Wij willen voorop lopen in de duurzame productiemethodes voor glas" verduidelijkt Cappellino. "Een goed voorbeeld is het VOLTA-project, waarbij we in samenwerking met Saint-Gobain een nieuw type glasoven ontwikkelen dat voor de helft op elektriciteit draait. Gevolg? Een drastische vermindering van de CO2-uitstoot."

Een tweede uitdaging is commercieel: de markt rijp maken voor het gebruik van nieuwe, efficiëntere types glas. "Met FINEO hebben we een nieuw type raam voor gebouwen ontwikkeld waarbij we de ruimte tussen de glaspanelen vacuüm maken, wat een grote stap vooruit is qua energie-efficiëntie. Om dat geïnstalleerd te krijgen in nieuwe gebouwen, moeten we slim samenwerken met onze klanten", zegt Cappellino.

De derde uitdaging, tot slot, is de financiering. "De transitie waar het Europese gebouwenpark door moet, is een werk van decennia. We hebben dus partners nodig die met ons mee willen in die langetermijnvisie", aldus Cappellino. "Zo’n partner hebben we gevonden met KBC. De SLL die we met KBC afsloten, is de eerste stap in dat partnerschap. We hebben heel pragmatische keuzes gemaakt voor de KPI’s, en we zijn heel blij met hoe dat is uitgedraaid."

End of life

"De KPI is opgebouwd rond het gebruik van gerecycleerd glas, een nog grotendeels onontgonnen gebied in glas voor gebouwen. Glas kan prima gerecycleerd worden", vertelt Cappellino. "Dat is al heel gewoon voor flessenglas. Dat is ook gemakkelijk omdat de gebruikscyclus van een glazen fles kort is. Voor gebouwen is dat helemaal anders: een glasraam in een gebouw blijft makkelijk 50 jaar zitten. Bovendien hangt het vaak vast aan allerhande andere bouwmaterialen, waardoor het niet eenvoudig te recupereren en recycleren is."

"Het komt neer op een end of life challenge",  gaat Cappellino voort. "Anders gezegd: hoe raak je als glasproducent aan voldoende hoogkwalitatief glas om te hergebruiken? Een lichte verkleuring in een wijnfles merk je nauwelijks. Maar de minste afwijking in een groot raam geeft al snel een heel ander verhaal." Toch is Cappellino vastbesloten om die weg te blijven volgen. "We ontwikkelen op die manier ook een oplossing voor onze klanten wanneer het glas in hun gebouwen toe is aan vervanging. Bovendien is glas recycleren veel efficiënter in energiegebruik dan compleet nieuw glas maken. Met de onvermijdelijke renovatiegolf die eraan komt in het hele Europese gebouwenpark, is dat het enige juiste pad."

Dat pad is KBC nu dus mee ingeslagen. Maar niet alleen met AGC Glass Europe, benadrukt Eraly. "Het is duidelijk dat SLL’s in opmars zijn. We zien bij KBC almaar meer bedrijven opteren voor deze financieringsoplossing."

Welke stappen zet KBC zelf om duurzamer te ondernemen?

Lees er alles over in ons duurzaamheidsrapport.

Ontdek meer inspirerende getuigenissen

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.