DEME Group: “Duurzaamheid betekent ook duurzaam kunnen blijven groeien”

Duurzaamheid is core business voor de Belgische groep DEME. Vanuit haar baggerexpertise heeft ze door de jaren heen een divers palet aan diensten en oplossingen ontwikkeld, die bijdragen aan een klimaatrobuuste wereld. “Als innovatiegedreven bedrijf blijven we nieuwe oplossingen ontwikkelen en investeren om duurzaam te blijven groeien”, vertelt CEO Luc Vandenbulcke.

DEME Group is een grote aannemer, die bagger- en infrastructuurwerken uitvoert, offshore windparken bouwt en met zijn milieudivisie vervuilde terreinen of waterlopen saneert. Tegelijk kijkt de groep volop naar nieuwe opportuniteiten waarvoor ze haar expertise kan benutten. “De focus van ons bedrijf ligt steeds op de lange termijn”, geeft Luc Vandenbulcke aan. “De grootste uitdaging wereldwijd is klimaatverandering. We spelen daarop in, bijvoorbeeld met de werkzaamheden die we uitvoeren om de Belgische kust beter te beschermen tegen stormen.”

Groene waterstof en mijnbouw op zee

Daarnaast ontwikkelt de groep ook proefprojecten rond groene waterstof. Zo bouwt ze samen met een lokaal energiebedrijf een waterstoffabriek in Oman. “Daar komt een grote elektrolyse-installatie voor het produceren van groene waterstof op basis van zonne-energie. Die kan in de vorm van ammoniak bijvoorbeeld naar Europa worden verscheept.”

Een ander domein waar DEME met belangstelling naar kijkt is het ontginnen van grondstoffen uit de zeebodem. Luc Vandenbulcke: “We zien in zogenaamde deep sea harvesting van mineralen een duurzaam alternatief voor de mijnbouw aan land. Maar dit zit nog in een exploratiefase, een uitrol op grote schaal komt er allicht pas tegen 2030.”

De visie rond duurzaamheid bepaalt in grote mate het investeringsbeleid van de groep. “We zijn een innovatiegedreven bedrijf, dat sterk gelooft in technologie. Op die manier willen we onze eigen activiteiten stap voor stap verder verduurzamen”, aldus de CEO. “Eén van de lopende projecten is dat we onze campus in Zwijndrecht omvormen tot een CO2-neutraal gebouwenpark, met onder meer hernieuwbare energie en warmterecuperatie.”

2 miljard aan investeringen

Het vergroenen van de vloot is al jarenlang prioriteit voor DEME. “Onze meest recente schepen werken op LNG in plaats van stookolie. En momenteel bouwen we een nieuwe generatie die op groene methanol zullen kunnen draaien. In de laatste 6 jaar hebben we liefst 2 miljard geïnvesteerd in de nieuwste generatie schepen, de nieuwste generatie simulatoren voor opleiding en in innovatieve technieken om milieusaneringen uit te voeren.”

Toch blijven die keuzes een uitdaging. Luc Vandenbulcke: “Kijk naar de baggerschepen of de windturbineparken die we ontwikkelen. Wat we vandaag beslissen, is pas over enkele jaren gebouwd en moet daarna 25 jaar of langer meegaan. Dergelijke investeringsbeslissingen moeten dus evenzeer duurzaam zijn, in de zin dat ze ons helpen duurzaam te blijven groeien.”

Onze focus ligt steeds op de lange termijn

Luc Vandenbulcke - CEO DEME Group

Jarenlange samenwerking met KBC

Voor het financieren en verzekeren van zijn investeringen heeft de groep een partner gevonden in KBC Commercial Banking. “We hebben al vele jaren een zeer open samenwerking met KBC. We appreciëren de oplossingsgerichte en no-nonsense aanpak van de bank. Ze begrijpen onze industrie en er is een goede samenwerking tussen beide teams. Daardoor komt de bank vaak proactief met oplossingen aankloppen. Voor ons is het belangrijk dat dit geen complexe constructies zijn, maar eenvoudige oplossingen, die iedereen makkelijk kan begrijpen en die snel ingezet kunnen worden”, stelt de CEO.
Als relatiebeheerder van KBC Commercial Banking kent Anja Goris de groep door en door. “DEME heeft zich doorheen haar geschiedenis continu heruitgevonden. Van klassieke baggeraar tot een groep die pioniert in hernieuwbare energie. Het is een wereldspeler die zich bewust is van het belang van partnerships in nieuwe markten of activiteiten. DEME heeft ook een sterke bedrijfscultuur waar hard en pragmatisch wordt gewerkt. Dat zit ook in het DNA van KBC en daarom werken wij zo graag samen.”

Beklijk het verhaal van DEME Group

https://www.youtube.com/watch?v=XYp3E00DceI
Ontdek meer inspirerende getuigenissen