ecoWise: "De sterke bedrijven van morgen zijn bedrijven die duurzaamheid centraal in hun strategie zetten."

Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn thema’s die in geen enkele kmo nog te negeren vallen. Maar veel bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. En daar reikt KBC een helpende hand. Die dienstverlening kristalliseerde in 2022 in ecoWise, een team van consulenten dat bedrijven begeleidt in hun duurzaamheidstransitie. "Wij willen de partner zijn van de sterke bedrijven van morgen."

Voor Alexander Colpaert, general manager Business Banking bij KBC, bestaat er geen twijfel over: bedrijfsleiders voelen van alle kanten de druk om werk te maken van energiezuinigheid en een duurzaamheidsstrategie. "Er zijn vijf groepen of stakeholders die, elk op hun eigen manier, de druk opvoeren’" legt Colpaert uit. "Om te beginnen is er de eindconsument, die almaar meer wakker ligt van het duurzaamheidsvraagstuk. 54 procent kijkt naar de bedrijven om voor hen een aanbod te ontwikkelen dat duurzaam is."

Fit for 55

In de ogen van de consument heeft de politiek het laten afweten: slechts 7 procent verwacht dat politici de duurzaamheidsknoop zullen ontwarren. "Maar vergis je niet: het beleid is de tweede stakeholdergroep", beklemtoont Colpaert. "Vooral Europa zet ambitieuze doelen: klimaatneutraal tegen 2050 en 55 procent minder uitstoot tegen 2030 – het fameuze 'Fit for 55'-programma. En elke dag komen er nieuwe verordeningen bij, ook rond biodiversiteit en vooral rond de rapportering. Volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten 55.000 bedrijven in Europa rapporteren over hun ESG op een manier die net zo streng zal worden geauditeerd als het financiële verslag."

Ook kleinere ondernemingen zullen die verplichting voelen via andere bedrijven waarmee ze samenwerken en die zich aan de CSRD-regels moeten houden. "Ook toeleveranciers moeten informatie geven over onder meer hun CO2-voetafdruk. En als ze die vraag niet kunnen beantwoorden dreigen ze uit de boot te vallen als leverancier", waarschuwt Colpaert.

De laatste twee stakeholders zijn de eigen werknemers – "zeker jonge werknemers willen weten of hun werkgever bezig is met klimaat en duurzaamheid" – en de banken.

Ontzorging

Uiteraard levert KBC al langer advies en (financiële) diensten aan klanten die met vragen zitten over energie en duurzaamheid. Maar het besef rijpte dat er een versnelling hoger moest geschakeld worden. Enter ecoWise. "ecoWise werd in 2022 opgericht als volle dochter van KBC Bank", vertelt Frederik Goegebeur, CEO van ecoWise. "Het vertrekpunt was onze groeiende visie op ontzorging van onze klanten op vlak van energie. Door de energiecrisis namen we een vliegende start. Ondernemers voelden dat ze noch de tijd, noch de kennis hadden om alle vragen te beantwoorden. Wat doe je bijvoorbeeld met vijf offertes voor zonnepanelen, als je geen idee hebt van de energienoden van je bedrijf?" Aan zulke vragen komt ecoWise tegemoet met een team van ingenieurs en consulenten die de technische bagage hebben om op een onafhankelijke manier advies te verstrekken. En die hoeven niet op zoek te gaan naar werk. "Klanten zijn zelf vragende partij" zegt Goegebeur.

De ambitie van ecoWise en KBC is iedere kmo te ondersteunen in haar transitie naar een duurzamer bedrijf

Alexander Colpaert, general manager Business Banking bij KBC

Extra kwaliteitslabel

De consulenten van ecoWise werken in vier stappen. Eerst brengen ze het energieverbruik in kaart. Dan gaat ecoWise op zoek naar zinvolle manieren om het energieverbruik te verminderen. Vervolgens onderzoeken de experts of hernieuwbare energie een optie is om te voorzien in de resterende energiebehoeftes. En finaal toont ecoWise de weg naar subsidiemechanismen en duurzame financieringsoplossingen die KBC te bieden heeft.

En daar komt de wisselwerking met KBC op toerental. "Een advies van ecoWise versterkt een kredietdossier" bevestigt Colpaert. "Het is voor ons een extra kwaliteitslabel voor zo’n dossier, naast uiteraard de kredietwaardigheid van de aanvrager. De ambitie van ecoWise en KBC is iedere kmo te ondersteunen in haar transitie naar een duurzamer bedrijf."

Het vertrekpunt van de oprichting van ecoWise was onze groeiende visie op ontzorging van onze klanten op vlak van energie.

Frederik Goegebeur, CEO van ecoWise

Op die manier verstrekte ecoWise sinds z’n oprichting al advies aan zo’n 300 klanten. Zowat een vijfde van hen zijn landbouwondernemers, de rest zijn kmo’s uit de meest uiteenlopende sectoren, van horeca tot schrijnwerkerijen. "Dat was best pittig", herinnert Goegebeur zich. "Maar we zien ook dat het werkt. Zowat 75 procent van die klanten ging na ons advies ook echt tot actie over. Vaak gaat het eerst om de quick wins. Zo kan pakweg een nieuwe machine in een bedrijf een groot verschil maken. Dat zijn snelle investeringen die bedrijven vanuit hun cashflow financieren. Fundamentele investeringen zoals de aanpassing van een bedrijfsgebouw nemen uiteraard meer tijd in beslag."

Laadpalen

Het ziet er niet meteen naar uit dat het rustiger zal worden voor ecoWise. "Heel wat van onze klanten hebben al aangegeven dat ze een tweede adviesronde willen. We krijgen bijvoorbeeld veel meer vragen over energieopslagsystemen. Ondernemers krijgen terugverdientijden voorgespiegeld die bijna absurd zijn. Op zo’n moment komt ons onafhankelijk advies goed van pas" zegt Goegebeur.

Daarnaast komt er ook veel op ondernemers af. Denk maar aan de EPC-vereisten voor niet-residentiële gebouwen die gradueel strikter worden, of de asbestdoelstellingen waarbij tegen 2032 een volledige inventaris moet klaarliggen waarna het afbouwbeleid zal volgen.

En ook op veel kortere termijn komen er heel wat verplichtingen aan die sommige ondernemers misschien nog niet in de gaten hebben. Zo is er bijvoorbeeld de verplichting om tegen 2025 minstens twee laadpalen voor auto’s te hebben wanneer het parkeerterrein rond een bedrijfsgebouw 20 parkeerplaatsen telt.

Duurzame partner

En dan de volgende grote uitdaging: water. Ook daar speelt de overheid een rol, met initiatieven zoals de Vlaamse Blue Deal. Die focust in de eerste plaats op waterschaarste, die aangepakt moet worden door een heel pakket maatregelen waarbij ook de ondernemingen hun duit in het zakje moeten doen. "Het woord 'ontharding' zal niet lang een leeg begrip blijven", benadrukt Goegebeur. "En ook rond circulair watergebruik en opvang van hemelwater zullen bedrijven extra inspanningen moeten leveren."

"De strategie van KBC is duidelijk", besluit Colpaert. "We bieden een helder adviespakket aan dat in lijn ligt met onze ambitie om een écht duurzame partner te zijn voor onze klanten, in alle betekenissen van het woord. Want de sterke bedrijven van morgen, dat zijn de bedrijven die duurzaamheid vandaag centraal in hun strategie zetten."

Welke stappen zet KBC zelf om duurzamer te ondernemen?

Lees er alles over in ons duurzaamheidsrapport.

Ontdek meer inspirerende getuigenissen

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.