Katoen Natie: “Verduurzamen is een kwestie van gezond verstand.”

Katoen Natie is één van die Vlaamse ondernemingen die met succes de wereld heeft veroverd. De logistieke dienstverlener is actief op 150 locaties in 40 landen wereldwijd: in havens, in logistieke zones of bij het bedrijf van een klant. Die expansie gebeurde in de laatste 25 jaar als vanzelf. “Steeds meer klanten wilden in het buitenland zakendoen met ons”, zegt Fernand Huts.

Ooit haalde Fernand Huts het nieuws met een discussie over havenarbeid. “Sindsdien weet iedereen dat in onze magazijnen soutiennekes in een envelop worden gestoken”, lacht hij. “Maar we doen veel meer dan dat. We zijn bijvoorbeeld nog altijd actief als stuwadoor in de haven. We hebben sterk geautomatiseerde magazijnen voor e-commerce. En daarnaast zijn we specialist in applied engineering: dankzij technologie en innovatie kunnen we ervoor zorgen dat goederen zoals plastic hun waarde behouden, zelfs als er onderweg een vervuiling optreedt. Wij filteren die er wel uit.”

De ondernemer in Fernand Huts heeft zijn logistieke concepten door de jaren heen ontwikkeld en laat ze nog altijd verder perfectioneren. “Wij werken steeds een oplossing op maat uit voor elke klant. Dat levert alleen maar tevreden klanten op. En voor ons is het een geweldige internationale strategie geweest. Steeds meer tevreden klanten wilden ook met ons werken voor hun buitenlandse vestigingen. Zo zijn we gestart in Frankrijk, Duitsland, UK, Thailand, de VS, enzovoort.”

Diversiteit omarmd, met vallen en opstaan

De stevige groei van Katoen Natie, ook in eigen land, bracht met zich mee dat het bedrijf razendsnel moest aanwerven. “Groei in onze sector vergt veel mensen, zowel geschoold als ongeschoold talent. Daarom hebben we al vrij vroeg beslist om in te spelen op migratie. Vandaag tellen we meer dan 130 verschillende nationaliteiten op de werkvloer. Ons bedrijf vormt daardoor een ongelooflijk diverse werkplek. En we weten allemaal dat een job het allerbelangrijkste is om vooruit te komen in het leven”, klinkt het trots.
Toch heeft de groep ook leergeld betaald. “Mensen integreren, dat vergt een leercurve met veel vallen en weer opstaan”, zegt Fernand Huts daarover. “Maar het heeft ons niet tegengehouden. Mensen die je een job wil geven, spreken vaak geen Nederlands en dikwijls zelfs geen Engels. Ze zijn ook niet vertrouwd met onze administratie. En je hebt toch wel wat papieren nodig voor je aan het werk kan gaan. Wel, wij hebben onze structuur daaraan aangepast. We doen wat nodig is om die mensen te helpen en vervolgens te integreren in ons bedrijf en in de maatschappij. Het is gewoon een deel geworden van de bedrijfscultuur.”

We zijn gewoon onze klanten gevolgd naar het buitenland

Fernand Huts - CEO en voorzitter Katoen Natie

Het duurzaamste bedrijf van West-Europa

Ook op andere vlakken is Katoen Natie een voorloper in duurzamer ondernemen. De CEO liet een doorlichting maken om na te gaan hoe ver de groep stond inzake ESG: ecologie, sociale aspecten en goed bestuur. “We baseerden ons op de definities van de Verenigde Naties. We bekeken alle acties die we ondernemen rond milieu, de mensen, erfgoed, enzovoort. En wat bleek? Tot onze eigen verbazing stelden we vast dat we zowat het duurzaamste bedrijf van West-Europa zijn. We kunnen dat aantonen! En we werken er nog permanent aan verder.”
“Duurzaamheid is voor mij een zaak van gezond verstand. Als dat in je bloed zit, doe je dat automatisch. Zoals je thuis je afval goed sorteert en het licht uitdoet als je weggaat, zo doe je het ook op het werk. Zo’n attitude leidt automatisch tot verduurzaming”, stelt Huts. “Het enige waarbij we nu wel in ons haar krabben, zijn alle duurzaamheidsrapporten die we moeten maken. Het is een teken van wat ik de verbureaucratisering van de maatschappij noem. We maken die rapporten wel op, maar wat is daar eigenlijk het nut van? Ik steek mijn tijd liever in verdere acties om te verbeteren.”

Voor Wim Eraly, algemeen directeur KBC Commercial Banking, is Katoen Natie een inspirerend rolmodel: “Dit is één van die Vlaamse bedrijven die erin geslaagd zijn door hun down-to-earth mentaliteit en hun gezond verstand, een sterke marktpositie uit te bouwen en daar vervolgens een enorme internationale expansie aan te koppelen. Fernand Huts wijst op twee belangrijke succesfactoren: innovatie en duurzaamheid. En dat is ook waar wij met KBC voor staan: een langetermijnbeleid met veel aandacht voor verduurzaming en innovatie. We zijn dan ook al jaren een trotse partner van Katoen Natie in zijn internationale veroveringstocht.”

Bekijk het verhaal van Katoen Natie

https://www.youtube.com/watch?v=ewQzWv7ikjU
Ontdek meer inspirerende getuigenissen

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.