Leisure Pools: “Nooit gedacht dat ik via de bank energieadvies kon krijgen.”

Als kmo een strategie voor het verduurzamen van je activiteiten uitwerken, is geen evidentie. Dat weet ook Filip De Weer, CEO van Leisure Pools uit Aarschot. Samen met zijn echtgenote Evelien Coppenrath bouwde hij het bedrijf uit tot één van de grootste zwembadbouwers en -leveranciers van de Benelux. De uitdaging voor de volgende jaren ligt in verdere groei buiten de landsgrenzen, maar evenzeer in de transitie naar duurzamer ondernemen.

Jaarlijks bouwen de teams van Leisure Pools zo’n 300 zwembaden. Alles samen heeft het bedrijf meer dan 3.000 zwembaden geïnstalleerd, waarvoor het jaarlijks instaat voor het onderhoud. “We hebben de ambitie om als bedrijf verder te groeien de komende jaren. Stilstaan is immers achteruitgaan. Maar die groei zal er wellicht niet komen door nog meer zwembaden te bouwen”, geeft Filip De Weer aan. “We zien meer potentieel in het B2B-segment, waarbij we zwembadkuipen toeleveren aan andere bedrijven.”

Om die ambitie te realiseren, ontwikkelde het bedrijf een nieuw concept: de mini-pool, een kleiner zwembad op maat van stadstuinen. “We weten dat mensen kleiner gaan wonen en dat ook de tuinoppervlaktes kleiner worden. Wie dan toch een eigen zwembad wil, zoekt een model van pakweg 3 bij 5 meter. Toen we de markt gingen verkennen, bleek dat aanbod nauwelijks te vinden. We hebben dan maar geïnvesteerd in eigen mallen om zwembaden te produceren met een lengte van 5 à 7 meter. Dat product is sinds kort beschikbaar.”
Met de mini-pool boort Leisure Pools dus een nieuwe markt aan. En de eerste resultaten zijn hoopgevend. “We zijn enkele weken geleden gestart met de verkoop, en we zien dat nu al één op de vijf zwembaden die we verkopen, een mini-pool is. Dat is een beloftevolle start, beter dan we hadden verwacht”, stelt de CEO. “Bovendien spelen we met dit product ook in op de wens van klanten om duurzamer om te springen met water en energie.” 

Zero Energy Pool bekroond op Batibouw

Vanuit die filosofie ontwikkelde de kmo eerder al het concept ‘Zero Energy Pool’. Het gaat om een slimme sturing voor het opwarmen van zwembadwater. “Bijna alle zwembaden maken vandaag gebruik van een warmtepomp. Wie over zonnepanelen beschikt, kan de warmtepomp op zijn eigen groene stroom laten draaien. Omdat er vaak nog een overproductie aan zonne-energie is, hebben wij een sturing ontwikkeld waarbij je de pomp in de zomer zo kan programmeren, dat ze maximaal gebruik maakt van het overschot. Zo gaat er minder stroom verloren en gebruiken klanten ook minder stroom van het net.”

Met die innovatie viel Leisure Pools vorig jaar trouwens in de prijzen op Batibouw. De Zero Energy Pool werd tijdens de Belgian Building Awards bekroond met de Product Innovation Award 2022. “Dat was een hele fijne verrassing, vooral omdat we als kmo nooit gedacht hadden te winnen. Voor mij is het vooral een stimulans om met ons hele team op de ingeslagen weg verder te gaan”, zegt Filip.

Stap voor stap verduurzamen

De volgende stap om duurzamer te gaan ondernemen is de eigen activiteiten van het bedrijf energie-efficiënter te maken en zelf groene stroom op te wekken. “Hoewel ik daar als ingenieur wel in thuis ben, bleek dat toch een moeilijker parcours dan gedacht. Gelukkig kreeg ik van onze relatiebeheerder bij KBC Commercial Banking het aanbod om in gesprek te gaan met hun specialisten rond energie en verduurzaming. Die hebben een audit opgesteld en kwamen met heel wat praktische tips. Ze kennen ook hun weg bij overheden en energiebedrijven. Dat heeft ons ontzettend geholpen”, geeft Filip De Weer toe. “We zijn dat traject nu stap voor stap aan het concretiseren.”

Uit de audit van ecoWise kwamen heel wat praktische tips.

Filip De Weer - CEO Leisure Pools

KBC bundelde de expertise rond verduurzaming in dochterbedrijf ecoWise. Kristof Janssen: “ecoWise is een adviesbureau dat kleine en middelgrote ondernemingen begeleidt en ondersteunt in hun transitie naar duurzamer ondernemen. Ze leggen daarbij een focus op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Samen met de klant wordt nagegaan welke richting het bedrijf uit wil en wat de opportuniteiten zijn. Dat levert een adviesrapport op. Vervolgens begeleiden onze experts de ondernemer in de eerste stappen van de duurzaamheidstransitie. Met onze kredietexpertise kunnen wij de uitgewerkte oplossingen dan mee helpen realiseren.”

Bekijk het verhaal van Leisure Pools

https://www.youtube.com/watch?v=1wdBnp7MxSM
Ontdek meer inspirerende getuigenissen

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.