Vandewiele: "Zelfs in elektrische wagens vind je onderdelen van ons"

Weinig Belgische bedrijven investeren zo veel in R&D als de Kortrijkse machinebouwer Vandewiele. En dat loont. "Technologisch een voorloper blijven, de verwachtingen van de markt overtreffen, dat zijn onze doelen", vertelt CEO Charles Beauduin.

Vandewiele startte 165 jaar geleden als bouwer van weefgetouwen. "Heel mechanische systemen, met assen, tandwielen en versnellingsbakken", vertelt CEO Charles Beauduin. Hoe anders zijn de producten van het bedrijf vandaag. "Waar er vroeger één motor was per machine, zijn er dat nu 14.000, allemaal computergestuurd. De mechanica is vervangen door elektronica en robotica. We zijn een technologiebedrijf geworden."

Vandewiele levert nog altijd volledige systemen aan de textielindustrie, maar er gaan ook segmenten en componenten richting heel uiteenlopende sectoren. "Dat gaat van elektromotoren aan Volvo en Scania tot elektronische diepzeehorloges. Zelfs in de huidige generatie van elektrische wagens vind je onderdelen van ons."
Technologisch een voorloper blijven, de verwachtingen van de markt overtreffen: dat zijn de doelen van Vandewiele. Daarvoor stopt het maar liefst 10 procent van de omzet in investeringen en zowat 15 procent van het personeelsbestand werkt op onderzoek en ontwikkeling. "Artificiële intelligentie zit bijvoorbeeld al lang in onze machines verwerkt. Sensoren capteren signalen uit de omgeving en de machine leert zelf hoe ze problemen moet oplossen."

Dat kan Philippe Selleslaghs bevestigen. Als senior banker bij KBC is hij al jaren het aanspreekpunt voor Vandewiele bij de bank. Hij heeft de groei van het bedrijf op de voet gevolgd. "Toen ik vijftien jaar geleden op bedrijfsbezoek kwam, reden er al robotjes rond in het magazijn."

China overtuigen

Het bedrijf heeft nu productievestigingen in veertien landen, goed voor bijna vierduizend personeelsleden. Typerend voor Vandewiele is dat die vestigingen bijzonder veel autonomie krijgen. "Iedereen groeikansen geven, zoiets valt nu onder de S in ESG (rapportering over milieu, maatschappij en beleid, red.)", zegt Beauduin. "Maar wij hebben daar geen rapportering voor nodig, het zit in ons DNA. We werken niet met expats die in het buitenland gaan dirigeren, maar met lokaal management dat vrijheid krijgt, waarbij we aandacht en respect hebben voor de cultuurverschillen."

AI zit al lang in onze machines verwerkt. Sensoren capteren signalen uit de omgeving en de machine leert zelf hoe ze problemen moet oplossen.

Charles Beauduin, CEO Vandewiele

Financiële transacties in het buitenland hebben wel wat voeten in de aarde, zeker als het om grote bedragen gaat. De belangrijkste exportmarkten van het bedrijf zijn China, Turkije, het Midden-Oosten, Oezbekistan, Pakistan en India, maar ook Italië vertegenwoordigt een belangrijk deel van de omzet. "In een aantal van die landen is er niet meteen transparante financiële informatie beschikbaar en is kredietverlening aan klanten voor een bedrijf risicovol", legt Beauduin uit. "Als we daar systemen verkopen, is dat bijna altijd via documentaire kredieten, bankgaranties en dergelijke."

Daarin speelt KBC een rol, legt Selleslaghs uit. "We zijn in zulke gevallen een brug door in contact te treden met de lokale bank van de klant en fungeren als kredietdoorgevende bank".
En dat is voor Vandewiele essentieel. "De prijs van een weefgetouw gaat richting de 2 miljoen. Voor zo’n bedrag wil je zekerheid." Daarnaast gebeurt het bij nog grotere sommen dat KBC de buitenlandse koper een krediet op maat aanbiedt.

Ook in China werkt KBC nauw samen met Vandewiele, of tenminste met de Chinese vestiging. "Trouw aan onze gedecentraliseerde aanpak hebben we onze huisbankier nooit opgedrongen in China. We hebben daar alleen verteld dat we goed met KBC samenwerken en dat de bank ook in China actief is. Voor de rest was het aan de bank om het lokale managementteam te overtuigen van haar toegevoegde waarde. En daar is ze in geslaagd", vertelt Beauduin.
Dat lukte door aantrekkelijke kredietvoorwaarden, "maar ook door onze relatie met het moederbedrijf, en vooral het complete beeld dat wij van Vandewiele hebben", zegt Selleslaghs.

Overname Savio

In 2021 nam Vandewiele zijn Italiaanse sectorgenoot Savio over. "Financieel was dat een belangrijke acquisitie", zegt Beauduin. "We kochten Savio op toen het bedrijf het moeilijk had, maar geloofden dat we een ommekeer konden bewerkstelligen. Bij een bedrijf dat in investeringsgoederen actief is, doe je dat natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar we hadden er vertrouwen in,"
KBC geloofde meteen in het verhaal. "We konden de acquisitie ook zelf betalen, maar als bedrijf in een cyclische sector wil je liever wat buffer houden om mogelijke ups en downs te counteren", zegt Beauduin. "Ook de lage rente speelde natuurlijk mee. De aanvraag bij KBC verliep heel soepel, we kregen een krediet tegen aantrekkelijke voorwaarden. Onze relatie bestaat dan ook al heel lang."

Voor een goede relatie tussen bank en bedrijf zijn vooral continuïteit en expertise belangrijk, vindt Beauduin. "Je hebt een vaste bankier nodig die de noden van het bedrijf door en door kent en die de tussenpersoon kan zijn die je direct in contact kan brengen met specialisten, of het nu gaat over onroerende leasing, renting, trade-finance of beleggingen."
Dat beaamt Selleslaghs. "Ik zie het als mijn taak om het bedrijf en de sector zo goed mogelijk te begrijpen. Zo kunnen we een relevant klankbord zijn bij belangrijke investeringsprojecten. Omdat Vandewiele bij KBC met veel diensten samenwerkt, bewaak ik ook de totaalrelatie en verdedig zijn dossiers intern bij kredietcomités."

Groener, goedkoper, efficiënter

Volgens Selleslaghs kan Vandewiele een belangrijke inspiratiebron zijn voor Vlaamse bedrijven. "Door zijn indrukwekkende groeitraject, maar misschien nog meer door de technologische leiderspositie, dat het heeft opgebouwd door continue investeringen in onderzoek en ontwikkeling."
Die investeringen spitsen zich vandaag voor een belangrijk deel toe op energie-efficiëntie. ‘Natuurlijk willen we zelf efficiënter produceren’, zegt Beauduin. "Maar vooral onze machines die we aan klanten leveren moeten energiezuiniger worden, want dat heeft uiteindelijk de grootste impact. We streven ernaar om zo weinig mogelijk energie en grondstoffen te verspillen. Groener, goedkoper en efficiënter in al onze deelsegmenten, dat is onze ambitie."

Ontdek meer inspirerende getuigenissen

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.