Nieuws: Ondernemen in Vlaanderen 2014

In 2014 waren er in België beduidend meer starters die opnieuw de weg naar het ondernemerschap vonden. Vlaanderen nam daarbij het voortouw.

Nieuws: Ondernemen in Vlaanderen 2014

In 2014 waren er in België beduidend meer starters die opnieuw de weg naar het ondernemerschap vonden. Vlaanderen nam daarbij het voortouw.

De laatste jaren lazen we in de pers dat steeds minder Belgen de stap naar het leven als ondernemer zetten. De afgelopen maanden klonken echter optimistischer stemmen. Reden te meer om de Startersatlas 2015 van Unizo (i.s.m. Graydon en UCM) uit te pluizen. En… in 2014 waren er beduidend meer starters die opnieuw de weg naar het ondernemerschap vonden. Meer nog, Vlaanderen nam daarbij het voortouw.

De Vlaamse ondernemer weer in de lift

startersatlas 2015

Na 2 jaar van dalende startersaantallen steeg in 2014 het aantal nieuwe ondernemers in België met bijna 5% tegenover het jaar voordien. Tegenover 2005 betekent dit zelfs een stijging met 36,6%. Daarmee overschreden we het voorbije jaar de drempel van 80.000 starters. Mooie cijfers voor Vlaanderen, want Vlaanderen neemt - met 55%- het grootste gedeelte ervan voor zijn rekening. Dubbel zoveel als Wallonië en 4 keer zoveel als Brussel.

In absolute cijfers maakt vooral de stijging in Vlaanderen het verschil: in 2014 waren er namelijk 3.130 starters meer dan in 2013. Met 44 273 nieuwe ondernemers evenaart het Vlaams Gewest bijna het recordaantal van 44.900 starters van 2011.

Unizo verwacht dat er in België tijdens het eerste kwartaal van 2015 uiteindelijk ongeveer evenveel starters zullen geweest zijn als tijdens het eerste kwartaal van 2014. Wellicht zal Vlaanderen een lichte stijging optekenen en de andere gewesten een lichte daling.

Opvallend: de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen

ondernemend in Vlaanderen

De provincie Antwerpen telde in 2014 het grootste aantal starters, 12.952 om precies te zijn, meer nog dan Brussel, waar 11.205 starters begonnen en bijna negen keer meer dan de provincie Luxemburg, de laatste in de rij. Toch is West-Vlaanderen de opvallendste stijger: in 2014 waren er daar maar liefst 12% meer starters dan in 2013. Ook de andere Vlaamse provincies zitten in de lift, al is de stijging er met 5,8 tot 8,1% iets minder uitgesproken.

Startersdichtheid: Brussel op kop en Antwerpen het meest ondernemend in Vlaanderen

Op het vlak van startersdichtheid liggen de verhoudingen anders. Met 9,3 starters per 1.000 inwoners scoort Brussel het best. Dat heeft onze hoofdstad vooral te danken aan haar functie als Europees centrum, waardoor vele bedrijven er hun maatschappelijke zetel vestigen. In Vlaanderen zijn er zo’n 6,4 starters per 1.000 inwoners en in Wallonië zijn het er 6,1. De startersdichtheid nam in ieder geval in alle gewesten toe in 2014.

In Vlaanderen blijkt Antwerpen de meest ondernemende provincie met 6,8 starters per 1.000 inwoners. Het verschil tussen de Vlaamse provincies is minder groot dan het verschil tussen de Waalse onderling. Limburg, dat in Vlaanderen aan de staart hangt, telt toch nog 6,2 starters per 1.000 inwoners. In Wallonië trekt Waals-Brabant de kop met 7,9 en is de rode lantaarn voor Luxemburg, dat 5,3 starters per 1.000 inwoners telt.

De eenmanszaak en de bvba aan de top

De eenmanszaak en de bvba aan de top

Het opstarten van een eenmanszaak blijft, met bijna 62%, het populairst in ons land. Het aantal neemt sinds 2009 alleen maar toe. Ook het traditioneel grote belang van de bvba blijft behouden, maar met 18,38% is die vennootschapsvorm toch weer wat van zijn pluimen kwijtgeraakt. Jaar na jaar zakt de populariteit ervan verhoudingsgewijs steeds wat verder weg. In 2008 was de bvba nog goed voor een kwart van de startende ondernemers.

Is de startende ondernemer man of vrouw?

De man-vrouwverhouding bij de startende eenmanszaken is sinds 2010 onveranderd gebleven: in zowat 42% van de gevallen blijkt het om vrouwen te gaan, in ongeveer 58% om mannen.

Medische sector en zakelijke diensten breiden uit

De meeste starters – zowat 37% – behoren tot de dienstensector. De zakelijke diensten scoren daarbinnen het best. Met 15,8% komen de vrije beroepen op de tweede plaats. Als we iets meer in detail gaan kijken, spannen de medische vrije beroepen de kroon met bijna 8.500 starters.

Mooi, maar ... hoe groot zijn de overlevingskansen na 5 jaar?

Bijna 70% van de ondernemingen die in 2010 startten, zijn nog altijd actief. De anderen overleefden de eerste 5 jaar jammer genoeg niet. De verschillen per sector blijken wel erg groot. De vrije beroepen scoren met 90% overlevers na de eerste 5 jaar het best. Van de horecazaken overleeft maar 53% de eerste 5 jaar.

In Vlaanderen liggen de overlevingskansen klaarblijkelijk hoger dan in Brussel en Wallonië. Binnen Vlaanderen doen West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant het dan weer lichtjes beter dan de andere provincies. De slechtst presterende Belgische provincie is Henegouwen, daar overleven zowat 62% van de starters de eerste 5 jaar niet. Enige nuancering is daarbij wel nodig: als eenmanszaken bijvoorbeeld omgevormd worden in een vennootschap, worden ze in de studie van Unizo ook beschouwd als “niet-overlevers”.

Meer weten? Bekijk de Unizo Startersatlas 2015