Bescherm je erfgenamen

Bescherm je erfgenamen

Heb je al eens nagedacht over de financiële situatie van je erfgenamen als jij zou overlijden? Het is nuttig om daar even bij stil te staan. Je kunt namelijk vooraf een aantal maatregelen treffen om je nabestaanden financieel goed achter te laten.

Financiële steun voor je erfgenamen bij overlijden

De overlijdensverzekering biedt je gezin financiële bescherming als je overlijdt door een ongeval of door ziekte. In dat geval wordt er een kapitaal uitgekeerd dat je gezin toelaat de vaste kosten verder te betalen en de erfenisrechten te vergoeden. Je bepaalt zelf het bedrag (minimaal 12.500 euro) en de begunstigden.

De rekeningverzekering is een voordelige verzekering die een financiële vergoeding uitkeert als je overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval. Je kunt zelf één of meer personen als begunstigde(n) aanwijzen.

Verzekering om de kosten van de begrafenis te betalen

Met een uitvaartverzekering heb je geen financiële zorgen: KBC betaalt de factuur voor de begrafenis rechtstreeks aan de begrafenisondernemer. Je bepaalt zelf het verzekerde bedrag (min. 4.000 euro en max. 10.000 euro) en je kunt dat zelfs laten indexeren. Zo evolueert het mee met de toekomstige kostprijs van een begrafenis. Blijft er na de begrafenis nog geld over? Dan gaat dat naar je erfgenamen.

Verzekering om na overlijden de lening(en) terug te betalen

Verzekering bij een persoonlijke lening

Als je een persoonlijke lening (lening op afbetaling) sluit, kun je bij KBC de verzekering Financiële Bescherming Lening op Afbetaling nemen. Die verzekering zorgt ervoor dat je partner en je kinderen de lening niet verder moeten betalen als je overlijdt. De verzekeraar zorgt voor de volledige aflossing van de uitstaande schuld, het nog niet terugbetaalde kapitaal en de interesten dus. Bovendien ben je automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid (vanaf minstens negentig opeenvolgende dagen volledig arbeidsongeschikt).

Verzekering bij een woonkrediet

Als je een woonkrediet aangaat, kun je jezelf tegen een plots overlijden beschermen door een schuldsaldoverzekering te sluiten. De verzekeringsmaatschappij betaalt bij overlijden het nog verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk terug aan de financiële instelling.

Als je een woonkrediet sluit op jouw naam en op die van je partner, ga je het best allebei een schuldsaldoverzekering aan voor het totale kredietbedrag. Als een van beiden overlijdt, is de overlevende partner volledig vrijgesteld van de kredietlast en van verdere terugbetalingen.

Verlicht de last van de successierechten voor je erfgenamen

Wanneer je erfgenamen een deel van je vermogen erven, zullen ze het niet prettig vinden om daar onmiddellijk een deel van af te staan in de vorm van successierechten. Een levensverzekering, in de vorm van een spaar- of beleggingsverzekering, kan dan een oplossing bieden. Met een levensverzekering kun je op een eenvoudige manier aan vermogens- en successieplanning doen.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen