Expert Nalatenschappen

Expert Nalatenschappen

Bij het overlijden van een naaste kun je bij KBC rekenen op een persoonlijke expert. Hij of zij staat je op elk moment bij in het afhandelen van de bank- en verzekeringszaken en geeft je informatie over bijvoorbeeld de woning en het voertuig van de overledene.

Je unieke aanspreekpunt bij het overlijden van een naaste

Zodra je een overlijden aan KBC meldt, nemen wij heel wat administratie van je over. Bij het overlijden van een naaste krijg je een persoonlijke expert toegewezen die binnen KBC alles met betrekking tot de nalatenschap coördineert. Hij of zij is je unieke aanspreekpunt voor al je vragen of zorgen.

In alle fases van de nalatenschap staat je expert voor je klaar. Aarzel niet hem of haar te contacteren bij vragen of onduidelijkheden.

Waarmee helpt je expert Nalatenschappen je?

Je expert Nalatenschappen:

1. Zorgt ervoor dat je de rekeningen kunt blijven betalen

Om de rechten van de erfgenamen veilig te stellen, verplicht de wet KBC om tijdelijk de rekeningen en kluizen van zowel de overledene als de huwelijkspartner te blokkeren. Dat doen we zodra we op de hoogte zijn van het overlijden. Je persoonlijke expert zorgt ervoor dat je de rekeningen kunt blijven betalen.

  • Hij of zij neemt onmiddellijk de nodige stappen om ervoor te zorgen dat je als langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner een bedrag ontvangt op een niet-geblokkeerde rekening, waarmee je de boodschappen kunt blijven doen en de betalingen verder kunt blijven uitvoeren. Je expert zorgt ervoor dat je dat bedrag ontvangt op de rekening die je het meest gebruikt. Hij doet dat zonder dat jij erom moet vragen.
  • Bepaalde facturen kun je nog betalen vanuit de geblokkeerde rekeningen. Bezorg ze aan je persoonlijke expert en hij of zij zorgt voor de betaling.

2. Informeert je over wat er wanneer geregeld moet worden

In een gesprek geeft je expert je niet alleen meer uitleg over de afhandeling van de bank- en verzekeringszaken, maar ook over alle andere te regelen zaken die als nabestaande op je afkomen. Wat moet je bijvoorbeeld doen voor de woning en het voertuig van de overledene? En hoe doe je dat? Je expert Nalatenschappen zegt je telkens welke documenten je nodig hebt in elke stap van de nalatenschap, afgestemd op jouw specifieke situatie. Hij of zij vertelt je waar en hoe je die documenten kunt krijgen. Op die manier verloopt alles vlotter.

Je ontvangt een gedetailleerd overzicht van je gesprek, nl. de persoonlijke bundel  Wegwijs & Advies Nabestaanden. Zo kun je alles nog eens rustig nalezen.

3. Helpt bij de aangifte van nalatenschap

Als erfgenaam moet je de erfenis of nalatenschap aangeven bij de fiscus. Op basis van die aangifte berekent de fiscus de successierechten of erfbelasting die je moet betalen. Om je bij de aangifte van nalatenschap te helpen, bezorgt je expert Nalatenschappen je een overzicht "Wegwijs & Advies Fiscale Aangifte"  van de aangifte die KBC bij de fiscus indiende.

4. Geeft advies bij de verdeling van de tegoeden bij KBC

Je expert geeft advies over de verdeling van de tegoeden bij KBC onder de erfgenamen en zorgt ervoor dat die verdeling verloopt op de manier die jullie als erfgenamen overeenkwamen.

Ook andere experts staan je bij

Door de afhandeling van de nalatenschap kan je financiële situatie wijzigen. Op jouw vraag geeft je expert Nalatenschappen die informatie door aan andere experts binnen KBC. Zo moet je als klant niet opnieuw je verhaal doen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je door de erfenis plots over een groot bedrag beschikt en niet weet hoe je dat het best belegt.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen