Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden?

Je hebt iemand dierbaar verloren. Als nabestaande moet je op vrij korte termijn een aantal administratieve formaliteiten in orde brengen. Met andere zaken kun je nog even wachten. Weet je niet waar te beginnen? We zetten voor jou de verschillende stappen op een rij.

Wat te doen kort na het overlijden?

Zodra het overlijden is vastgesteld door een arts, onderneem je de volgende stappen:

Contacteer een begrafenisondernemer

Geef het overlijden aan bij burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden

In de praktijk zorgt de begrafenisondernemer voor de aangifte. Bij een overlijden in het ziekenhuis of een zorginstelling zal men daar vaak voor de aangifte zorgen. De volgende documenten moeten worden voorgelegd:

 • een overlijdensverklaring (opgemaakt door een arts)
 • eventueel het trouwboekje van de overledene
 • eventueel het rijbewijs van de overledene
 • de identiteitskaart van de persoon die het overlijden aangeeft

De gemeente waar de persoon is overleden maakt een akte van overlijden op en stuurt die door naar de gemeente waar de overledene woonde, zodat het overlijden daar kan worden opgenomen in de registers. Je ontvangt van de gemeente een uittreksel van de overlijdensakte. Vraag meteen een aantal exemplaren, want je hebt ze nodig om verschillende instanties te verwittigen.

Meld het overlijden bij de banken en verzekeringsmaatschappijen waar de overledene klant was

Om de bankzaken na een overlijden goed en eenvoudig te regelen, begin je met het melden van een overlijden. Bij KBC kan dat ook perfect online. Je ontvangt dan een brochure met de eerste nuttige informatie.

Bij KBC kun je bij het overlijden van een naaste rekenen op een expert Nalatenschappen. Kort nadat je het overlijden hebt gemeld, neemt hij of zij contact met je op en informeert je over wat er in de verschillende stappen geregeld moet worden. Je expert Nalatenschappen is je unieke aanspreekpunt voor al je vragen of zorgen.

Stel eventueel een notaris aan

Bij een overlijden kun je bij de notaris terecht voor een aantal praktische zaken:

 • Een akte of attest van erfopvolging opmaken: daarin worden de erfgenamen van de overledene opgesomd. Het document is o.a. nodig om de rekeningen bij de bank te deblokkeren.
 • De aangifte van de nalatenschap aan de fiscus opmaken.
 • De verdeling van de nalatenschap regelen.

De tussenkomst van een notaris is niet verplicht tenzij er een testament, een huwelijkscontract of een handelingsonbekwame erfgenaam is.

Verwittig de werkgever van de overledene of de pensioendienst

 • Als de overledene nog werkte, moet zijn werkgever onmiddellijk van zijn overlijden op de hoogte worden gebracht. Die betaalt de nog verschuldigde salarissen, het vakantiegeld en eventuele andere premies. Soms komt de werkgever tegemoet in de begrafeniskosten.
 • Als de overledene zelfstandige was, neem je het best contact op met zijn boekhouder. Die zal je helpen om alle nodige instanties op de hoogte te brengen.
 • Was de overledene met pensioen, dan wordt de pensioendienst door de Burgerlijke Stand van de gemeente op de hoogte gebracht. Daar hoef je zelf niets voor te doen. Als langstlevende echtgenoot heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen. De aanvraag daarvoor moet je wel zelf indienen. Was de overledene werknemer of zelfstandige, dan kan dat bij de pensioendienst van je gemeente. Andere mogelijkheden vind je op de website van de Sociale Zekerheid www.socialsecurity.be.

Wat te doen na de begrafenis?

Er zijn nog een aantal andere instanties die je op de hoogte moet brengen:

 • De huurder of verhuurder van de woning van de overledene

Bij een overlijden gaan de rechten en verplichtingen van de huurder of de eigenaar over op de erfgenamen, tenzij het huurcontract dat anders bepaalt. Kijk de bepalingen in het contract na en bekijk welke regeling er getroffen kan worden.

 • Het ziekenfonds

Het ziekenfonds keert meestal een vergoeding uit aan de persoon die de begrafenis- of crematiekosten heeft betaald. Als je je bij het ziekenfonds laat inschrijven als weduwe of weduwnaar heb je eventueel recht op een verhoogde terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg.

 • De vakbond

De meeste vakbonden betalen een deel van de begrafenis- of crematiekosten. Als de overledene bij de vakbond was aangesloten, informeer daar dan eens naar.

Eventueel wordt je werkloosheidsvergoeding aangepast ten gevolge van de gewijzigde gezinssituatie door het overlijden.

 • Het kinderbijslagfonds

Je moet het kinderbijslagfonds alleen op de hoogte brengen van het sterfgeval als de overledene nog kinderen ten laste had. Het fonds verhoogt dan de kinderbijslag.

Aangifte van nalatenschap

Als erfgenaam moet je de erfenis of nalatenschap aangeven bij de fiscus. We helpen je hier graag mee verder.

Denk ook aan:

 • de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV), als de nummerplaat van het voertuig op naam staat van de overledene
 • de telecomprovider
 • de watermaatschappij
 • de elektriciteitsleverancier
 • abonnementen op naam van de overledene
 • het doorsturen van de post

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen