Wendbaar werken

agile werken bij kbc

Door technologische ontwikkelingen verandert ons klantengedrag razendsnel en radicaal. Wij, en dus ook onze klanten, willen een vlotte en persoonlijke ervaring. We verwachten dat onze bank-verzekeraar eenzelfde ervaring biedt als bijvoorbeeld Uber, Google of Booking.com.

De snelheid waarop we zulke veranderingen zien, neemt voortdurend toe. Daar snel genoeg op kunnen inspelen, is cruciaal voor onze toekomst als bank.

Daarom werken we wendbaar

agile werken bij kbc

Om tijdig en flexibel te kunnen reageren op de evoluties rondom ons moeten zowel onze processen, onze organisatiestructuur, als onze mensen daar klaar voor zijn. Daarom kiezen we voor een agile manier van werken tussen business en IT.

Een agile team levert software op in korte cycli van plannen, uitvoeren, reviewen en evalueren. Functionaliteiten worden in sprints van twee weken opgeleverd tot het volledige eindproduct er staat. Dat laat ons onder meer toe om tussentijds feedback te vragen en die te verwerken. Zo leveren we snel software op die aan alle verwachtingen voldoet.

Een agile team is een multidisciplinair team waarin de rollen goed verdeeld zijn. Een product owner is de stem van de business. Hij of zij zorgt ervoor dat het team de juiste dingen doet en dat prioriteiten duidelijk zijn. Een scrum master leidt de meetings in goede banen en het development team realiseert goed werkende software.

In teams die niet agile werken, is het vaak de teamleider die de taken verdeelt. Ontwikkelaars voeren uit. In agile teams bepaalt de product owner welke functionaliteit als volgende moet ontwikkeld worden, maar zijn het de ontwikkelaars zelf die vervolgens beslissen hoe ze dat aanpakken.

Medewerkers hebben meer autonomie, maar werken tegelijk nauwer samen met elkaar. In een vast team, met een vaste cadans. Zo is agile werken niet enkel een manier om sneller betere software te maken, het is ook een aangenamere manier van werken.

“Omdat business en IT in eenzelfde team zitten, is er een korte communicatielijn. Dankzij de voortdurende dialoog en interactie zit je op dezelfde golflengte en vermijd je misverstanden.” zegt SAFe team leader Jan Mennens. 

SAFe treinen

safe werken bij kbc

Je behaalt de beste resultaten wanneer niet enkel een aantal teams agile werken, maar de hele organisatie. Daarom investeert KBC in het opschalen van deze manier van werken. Dat doen we met het Scaled Agile Framework, kortweg SAFe.

Dat houdt in dat verschillende agile teams samen een virtuele organisatie vormen die we een release train of een SAFe trein noemen. Om dit team van teams vlot te laten samenwerken, zijn er een aantal bijkomende rollen die zich ontfermen over de coördinatie ervan. Onder meer een product manager die -naar analogie met de product owner van een agile team- zorgt voor een continue flow van werk en duidelijke prioriteiten.

Ook een release train werkt volgens de cyclus van plannen, uitvoeren, reviewen en evalueren, net zoals de agile teams zelf.

Jan Mennens onderstreept nog een voordeel: “Dankzij een gestandaardiseerde manier van werken, is het ook makkelijker voor medewerkers om binnen de organisatie in een ander team aan de slag te gaan. Elk team werkt met dezelfde digitale tools die agile werken faciliteren én op dezelfde manier. Ook dat maakt het leven net iets makkelijker.”

Bovendien zet KBC in op communities. Zo’n community brengt een aantal medewerkers samen om rond een bepaald topic te werken, bijvoorbeeld rond capaciteitsplanning. Ook dit team kan multidisciplinair zijn en vertrekt altijd vanuit een bepaalde nood van medewerkers zelf.

Kortom, net zoals de klant centraal staat in de ontwikkeling van nieuwe producten en de uitvoering van onze diensten, zijn het onze medewerkers die centraal staan in hoe we ons organiseren. Dit sluit aan bij onze visie van duurzaam ondernemen.

Kan jij je vinden in onze manier van werken? Vind een vacature of stageplaats.