Kredietkaarten

Juridische informatie

Kredietkaarten

Juridische informatie

De KBC-Kredietkaart Silver en de KBC-Kredietkaart Gold zijn kredietkaarten, met kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226; RPR Brussel, FSMA 026 256 A. Onder voorbehoud van goedkeuring van je kaartaanvraag door KBC Bank NV. De KBC-Kredietkaart Silver Flex, de KBC-Kredietkaart Gold Flex en de KBC-Kredietkaart Platinum Flex kunnen gebruikt worden als betaalmiddel of als kredietinstrument (kredietopening). In het eerste geval wordt het openstaande saldo voor de 5e kalenderdag van de maand na ontvangst van het maandelijks rekeningoverzicht terugbetaald (in dat geval is geen debetrente verschuldigd); in het laatste geval wordt er maandelijks een minimumbedrag terugbetaald (in dat geval is wel debetrente verschuldigd). Na terugbetaling is het krediet opnieuw opneembaar. Aan de KBC-Kredietkaart Silver Flex, de KBC-Kredietkaart Gold Flex en de KBC-Kredietkaart Platinum Flex is een kredietopening van onbepaalde duur gekoppeld. Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, FSMA 026 256 A. Het jaarlijkse kostenpercentage van 12,44% voor KBC-Kredietkaart Silver Flex 12,43% voor KBC-Kredietkaart Gold Flex en 11,45% voor KBC-Kredietkaart Platinum Flex wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen (Boek VII van het Wetboek Economisch Recht): het standaard kredietbedrag, zijnde 2.500 euro voor KBC-Kredietkaart Silver Flex, 5.000 euro voor KBC-Kredietkaart Gold Flex en 7.500 euro voor KBC-Kredietkaart Platinum Flex; de onmiddellijke en volledige opneming van het vermelde kredietbedrag door de betaling bij een handelaar; een debetrente (variabel) van 10,09% voor KBC-Kredietkaart Silver Flex, 9,65% voor KBC-Kredietkaart Gold Flex en 8,63% voor KBC-Kredietkaart Platinum Flex en de kosten van de verplichte kredietkaart, zijnde 22 euro voor KBC-Kredietkaart Silver Flex, 55 euro voor KBC-Kredietkaart Gold Flex en 88 euro voor KBC-Kredietkaart Platinum Flex; de duurtijd van het krediet die één jaar bedraagt; de terugbetaling van het kredietbedrag in gelijke maandelijkse termijnbedragen (op het einde van elke termijn); de betaling van debetrente op het ogenblik van de betaling van een maandelijkse kapitaalaflossing; de onmiddellijke betaling van de kaartkosten.

De verzekeringen 'Aankoopbescherming en verlengde garantie', 'Bescherming van internetaankopen', 'Reisannulering', 'Extra uitgaven bij vluchtvertraging', 'Dringende aankopen bij vertraging aflevering bagage', Franchise bij schade aan de huurwagen' en 'Annulering van uw inkomtickets' zijn gratis en optioneel. Om op de dekking een beroep te kunnen doen, moet je zijn toegetreden tot deze verzekeringen. Alleen de algemene voorwaarden bepalen je recht op een tegemoetkoming vanwege de verzekeraar. Raadpleeg ze hier Algemene voorwaarden verzekering SilverAlgemene voorwaarden verzekeringen GoldAlgemene voorwaarden verzekeringen Platinum of vraag ze in je KBC-bankkantoor.

De verzekering Financiële Bescherming is optioneel. Om op de dekking een beroep te kunnen doen, moet je zijn toegetreden tot de verzekering en de bijdrage betaald hebben. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden. Alleen de algemene voorwaarden bepalen je recht op een tegemoetkoming door de verzekeraar.