Materiële schade & financiële gevolgen

Brand - diefstal - productieverlies - bedrijfsschade - e.a.

Materiële schade & financiële gevolgen

Brand - diefstal - productieverlies - bedrijfsschade - e.a.

DE POPULAIRSTE BESCHERMING VOOR JE BEDRIJFSMATERIAAL

Tips & Tricks

Hoe je pand(en) verzekeren?

Hoe bedrijfsvoertuigen verzekeren?

Bescherm je bedrijf tegen inkomensverlies na zware materiële schade

Hoe een bedrijf beschermen tegen cybercriminaliteit?

ALLE VERZEKERINGEN VOOR BEDRIJFSMATERIAAL

Gebouwen & bedrijfswagens

Brandverzekering

Brandverzekering

Deze verzekering beschermt je (on)roerende goederen tegen verschillende risico’s, zoals brand, vandalisme en storm.
Verzekering voor je lichte vrachtauto

Verzekering voor je lichte vrachtauto

Een ongeval is snel gebeurd. Een polis voor uw voertuig, optie lichte vrachtauto, maakt dat je goed verzekerd de weg op gaat. De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is verplicht, daarnaast zijn er tal van aanvullende verzekeringen mogelijk.
Omniumverzekering voor je bedrijfswagen

Omniumverzekering voor je bedrijfswagen

Een omnium is een bijkomende verzekering. Ze vergoedt de schade aan je eigen auto, ook als je aansprakelijk bent.

Ander bedrijfsmateriaal

Verzeker voorwerpen tegen alle risico's

Verzeker voorwerpen tegen alle risico's

Je bent beschermd tegen het financiële verlies door (poging tot) diefstal of onverwachte beschadiging of vernieling van de verzekerde voorwerpen.
Diefstalverzekering

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.
Verzekering bedrijfsschade

Verzekering bedrijfsschade

Het kan dat je na een verzekerd schadegeval je beroepsactiviteiten niet volledig kunt uitoefenen. Bescherm je tegen de daling van de bedrijfsresultaten die daarvan het gevolg is.
Verzekering waardepapieren (geld of effecten)

Verzekering waardepapieren (geld of effecten)

Deze ‘alle risico’s’-verzekering beschermt je tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden.
Verzekering voor je dieren

Verzekering voor je dieren

Verzeker je tegen schade aan je dieren, zoals individuele paarden en runderen of runderen in groep.
Verzekering bodemvervuiling

Verzekering bodemvervuiling

Deze verzekering beschermt je tegen de kosten voor de opruiming van de vervuiling van de bodem door weggevloeide stookolie uit een tank of de bijhorende leidingen.
Verzekering voor goederen die je vervoert

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.
Verzekering productieverlies

Verzekering productieverlies

Wil je je financiële risico’s beperken? Bij KBC bieden we een ruime verzekering aan voor je dieren en/of teelten onder glas. Zo ben je zeker van een snelle doorstart van je bedrijf na een schadegeval.
Bescherming bij onverwachte wijziging in omgevingsfactoren

Bescherming bij onverwachte wijziging in omgevingsfactoren

Beschermt je goederen tegen onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid.
Bescherming bij een plotse wijziging in klimaat

Bescherming bij een plotse wijziging in klimaat

Plotse wijziging in de klimaat- en groeifactoren? Je kunt je daarvoor verzekeren.

HOW TO: HULP BIJ HET BEHEER VAN JE VERZEKERINGEN

Zakelijke verzekeringen in Touch