Voorafbetaling van belastingen, is dat belangrijk?

Vermijd belastingvermeerdering en krijg belastingvermindering als beloning

Voorafbetaling van belastingen, is dat belangrijk?

Vermijd belastingvermeerdering en krijg belastingvermindering als beloning

Ben je wettelijk verplicht om als ondernemer voorafbetalingen van de belasting te doen? Nee, al doe je dat beter wel.
Waarom? Dat lees je hier.

Waarom moet ik als ondernemer belastingen voorafbetalen?

voorafbetaling belastingen

De fiscus moedigt ondernemers aan om belastingen op het bedrijfsinkomen niet in het aanslagjaar maar wel in het inkomstenjaar te betalen. Dat gebeurt via een belastingvermeerdering. Die vermijd je door in het jaar van de inkomsten je belastingen van dat jaar vooraf te betalen.

Een tweede voordeel is de bonificatie of belastingvermindering voor zelfstandigen en vrije beroepen. Betaal je 106% van de belastingen die je verschuldigd bent vooruit? Dan krijg je van de fiscus een belastingvermindering. Ontdek hoe hij die belastingvermindering berekent.

Hoe vermijd ik een belastingvermeerdering?

Als ondernemer betaal je een belastingvermeerdering wanneer je niet tijdig stort. De fiscus verwacht in totaal 4 voorafbetalingen:

  • voor 10 april
  • voor 10 juli
  • voor 10 oktober
  • voor 20 december

of op de eerstvolgende werkdag wanneer die dag op een zaterdag, zondag of feestdag valt. Per keer betaal je het beste 1/4de van je totaal verschuldigde belasting. 

Hoeveel moet ik vooruitbetalen?

voorafbetaling belastingen

Het bedrag dat je voorafbetaalt, bepaal je eigenlijk volledig zelf. We geven je enkele tips.

  • Schat je verwachte inkomsten op basis van je resultaten van vorig jaar. Bereken aan de hand van dat cijfer de belastingen die je verwacht te betalen.
  • Betaal liever te veel vooraf. De fiscus stort alles wat je teveel betaalt terug. Betaal je te weinig? Dan is alle moeite voor niets en betaal je toch een belastingvermeerdering.
  • Ben je starter? Breng een bezoekje aan je boekhouder. Hij maakt je wegwijs. 

Hoe bereken ik mijn belastingvermeerdering?

Vergeet je toch op tijd te storten en vraag je je af hoeveel belastingvermeerdering je moet betalen?

De overheid berekent de belastingvermeerdering op basis van de belasting op nettobedragen:

  • De winsten/baten van je onderneming (omzet/ontvangsten na aftrek van de kosten)
  • De lonen die je uitkeert aan de bedrijfsleiders
  • De lonen die je uitkeert aan meewerkende echtgenoten

De overheid berekent eerst de belasting op de nettobedragen en past hierop het vermeerderingspercentage toe. De fiscus legt die percentages elk jaar opnieuw vast. Je vindt de berekening en de percentages voor zelfstandigen en vrije beroepen en voor vennootschappen op de website van de FOD Financiën.

Zelfstandigen en natuurlijke personen betalen niet de volledige vermeerdering, maar 90%. 

Ben ik een uitzondering op de wet rond voorafbetalingen?

Is het de eerste keer dat je als zelfstandige in hoofdberoep een onderneming opricht? Goed nieuws: je bent 3 jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus rekent je 3 jaar lang geen belastingvermeerdering aan.

Als oprichter van een nieuwe vennootschap die volgens het vennootschapsrecht voldoet aan de definitie van een kmo geniet je dat fiscale voordeel ook.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

De notionele interestaftrek, wat is dat?

De notionele interestaftrek, wat is dat?

Kristof Willekens
Sinds 2007 maakt de notionele interestaftrek (of aftrek voor risicokapitaal) het een onderneming die met eigen kapitaal werkt mogelijk om een bepaald percentage van dat eigen vermogen af te trekken van de vennootschapsbelasting. Deze fiscale maatregel is van toepassing op alle ondernemingen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting.
Hoe kan ik de hoogte van mijn belastingen beïnvloeden?

Hoe kan ik de hoogte van mijn belastingen beïnvloeden?

Als ondernemer moet je jaarlijks belastingen betalen op je inkomsten. Is er een manier om minder (of meer) belastingen te betalen? Soms wel, maar elke situatie is anders. Enkele factoren die je belastingen kunnen beïnvloeden zijn je ondernemingsvorm, je voorafbetalingen, je eventuele btw-vrijstelling en je beroepskosten.
Moet je belastingen betalen als meewerkende echtgeno(o)t(e)?

Moet je belastingen betalen als meewerkende echtgeno(o)t(e)?

Kristof Willekens
Wist je dat je het statuut van ‘meewerkende echtgenoot’ kunt aannemen als je je zelfstandige partner in zijn zaak helpt? Als je zelf geen evenwaardig sociaal statuut hebt, ben je daartoe zelfs verplicht. Het statuut biedt heel wat voordelen. Maar moet je als meewerkende echtgenoot ook belastingen betalen?
Hoe zit de internationale btw-regeling in elkaar?

Hoe zit de internationale btw-regeling in elkaar?

Kristof Willekens
We kunnen je hier een indicatie geven van hoe het btw-systeem werkt als je buiten de landsgrenzen actief bent, maar sowieso ga je daar het best eens over praten met een boekhouder die er ervaring mee heeft. Het zit namelijk vrij complex in elkaar.