Wat is een taxshift?

Wat is een taxshift?

'Taxshift' is ongetwijfeld een van de meest gebruikte woorden van het laatste jaar. Maar wat is een taxshift eigenlijk? Welke veranderingen zijn nu echt doorgevoerd? En welk effect zal het hebben op je loon, op je bedrijf, je koopkracht?

Wat is een taxshift?

Een taxshift is kortweg een belastingverschuiving. Meestal komt het erop neer dat het aantal inkomsten aan belastingen gelijk blijft, maar er zijn verschuivingen in hoeveel belastingen in welk domein geïnd worden. Dat kan dan bijvoorbeeld betekenen dat er meer belastingen worden geheven op consumptie, en minder op arbeid.

Waarom een taxshift?

Een taxshift kan verschillende redenen hebben. In ons land wil de regering vooral de lasten op arbeid, die hoog zijn in vergelijking met de buurlanden, verlagen. Die lastenverlaging zou dan weer als onrechtstreeks effect hebben dat er meer jobs gecreëerd worden, omdat werknemers zo een minder zware kost worden voor werkgevers. Dat zwengelt op zijn beurt de economie aan.

Hoe zit het met de taxshift in België?

De taxshift was een zware dobber voor de regering. De verschillende partijen hadden immers uiteenlopende visies over welke verschuivingen er nodig waren en dus wie daar de gevolgen van zou dragen. Denk bijvoorbeeld aan het idee van een vermogenstaks waarbij er geld gehaald worden bij de rijken. Of het raken aan het fiscaal voordeel van de bedrijfswagen, in België een uiterst geliefd middel om werknemers extra te belonen.

Welke maatregelen worden er genomen?

De focus ligt vooral op het verlagen van de loonlasten. Concreet werden er onder meer deze maatregelen genomen:

  • Verlaging van belasting op arbeid, met als gevolg een minder zware kost voor de werkgever. Ook zou het nettoloon stijgen van vooral de kleine en middeninkomens (tot ongeveer 2.800 bruto).
  • Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten.
  • Duurdere diesel, tabak, alcohol... en een taks op frisdrank.
  • Speculatietaks van 33% op aandelen tot 6 maanden na aankoop (enkel voor natuurlijke personen)
  • Verhoging van de roerende voorheffing op intresten uit obligaties en dividenden, van 25% naar 27% (in 2017 is dit zelfs 30%).
  • Duurdere elektriciteit, door de verlaagde btw erop af te schaffen. Die wordt dus weer 21% ipv 6%.

Daarnaast wil de regering zelf efficiënter gaan werken, waardoor er bij de regering zelf bespaard zal worden.

Welke gevolgen heeft dat voor mij?

Een taxshift is geen zuivere wetenschap. De meningen over welke gevolgen die ook echt zal hebben, lopen dan ook uiteen. In het beste geval geeft de taxshift meer ademruimte aan ondernemingen, en meer koopkracht aan werknemers. Maar daartegenover staat natuurlijk dat bijvoorbeeld de energiefactuur flink zal stijgen, en dat onder meer diesel en frisdrank duurder worden. De regering hoopt dat er meer jobs zullen worden gecreëerd en dat de economie zal groeien, maar of dat ook effectief zo zal zijn, is niet helemaal zeker. Ook is het gissen hoeveel de maatregelen echt zullen opleveren, omdat het niet duidelijk is hoe mensen bijvoorbeeld zullen omgaan met de speculatietaks. Verkopen ze binnen de zes maanden – met als gevolg 33% belasting - of wachten ze wat langer om de taks niet te hoeven betalen? Ook halen sommigen aan dat de zwakkeren – werklozen en langdurig zieken bijvoorbeeld – net harder geraakt worden door de consumententaksen en de besparingen in de sociale zekerheid.

Op het net zijn er tal van simulaties te vinden om te berekenen wat de taxshift jou concreet oplevert of kost, maar de interpretatie ervan verschilt. Op www.mijntaxshift.be bereken je snel een eenvoudig hoeveel je loon netto zal stijgen. Op de site van het ACV staat er een uitgebreide rekentool die niet alleen je loon bekijkt, maar ook rekening houdt met de duurdere energie, consumptietaks...