Ziekteverzekering versus hospitalisatieverzekering

De onderlinge verschillen uitgeklaard

Ziekteverzekering versus hospitalisatieverzekering

De onderlinge verschillen uitgeklaard

Via de ziekteverzekering van je mutualiteit krijg je heel wat medische kosten terugbetaald. Toch wordt een hospitalisatieverzekering sterk aangeraden. Waarom is dat? En wat dekt een hospitalisatieverzekering meer dan de ziekteverzekering?

Wat is de verplichte ziekteverzekering?

Iedereen in België is verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds of mutualiteit, ook als je zelfstandige bent. Dankzij de verplichte ziekteverzekering heb je bijvoorbeeld recht op terugbetalingen van bepaalde medische kosten, een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust. De verplichte ziekteverzekering voor zelfstandigen dekt zowel grote als kleine risico’s. Kleine risico’s zijn onder meer doktersbezoeken, tandverzorging, verpleegkundige zorg, voorgeschreven geneesmiddelen... Onder grote risico’s verstaan we onder meer heelkundige ingrepen, röntgenopnames, reanimatie, nierdialyse, verblijf in het ziekenhuis... Daarmee ben je als zelfstandige dus op dezelfde manier verzekerd als een loontrekkende.

Wat is het verschil met een hospitalisatieverzekering?

Een ziekteverzekering dekt niet alles. Een bezoek aan een specialist of een ziekenhuisopname bijvoorbeeld wordt gedeeltelijk terugbetaald, maar er blijft altijd een deel voor eigen rekening. Dat deel kan hoog oplopen, ook al betaalt de verplichte ziekteverzekering grosso modo zo’n 75% terug. Onder meer supplementen voor een éénpersoonskamer, erelonen, kost voor overnachting bij je kind (rooming-in), en vervoer van en naar het ziekenhuis zijn extra kosten die je toch nog een stevige rekening kunnen bezorgen. Om die kosten te helpen dragen, is een hospitalisatieverzekering aangewezen.

Welke optie is de beste voor jou als ondernemer?

Je kunt als ondernemer een hospitalisatieverzekering afsluiten via het ziekenfonds of bij een privé-verzekeraar. De hospitalisatieverzekering van de mutualiteit is in de meeste gevallen goedkoper dan bij een privé-verzekeraar, maar de waarborgen zijn ook beperkter. Bekijk daarom verschillende verzekeringen en weeg af welke premies je aankan. Wil je zeker zijn dat je geen financiële zorgen hebt bij een ziekenhuisopname? Kies dan voor de uitgebreide hospitalisatieverzekering van een privé-verzekeraar. Zo ben je zeker dat er een maximum aan kosten wordt gedekt en kan jij je concentreren op je gezondheid.

Vergelijk dus goed de verschillende formules en voorwaarden:

  • Heb je vrije keuze voor je ziekenhuis en kamer?
  • Hoeveel franchise betaal je?
  • Hoe zit het met kosten van voor- en nazorg als je uit het ziekenhuis bent? Gedurende welke periode is dat gedekt?
  • Is er terugbetaling van alternatieve behandelingen?
  • Betaalt de verzekering de facturen rechtstreeks of moet jij voorschieten?
  • Ben je ook gedekt in het buitenland?
  • Is de premie vast of betaal je meer naarmate je ouder wordt?
  • Wat met gezinsleden, kunnen zij ook verzekerd worden in jouw polis?