Wat is het verschil tussen een gewoon en sociaal VAPZ?

Wat is het verschil tussen een gewoon en sociaal VAPZ?

Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) spaar je als zelfstandige op een flexibele en fiscaalvriendelijke manier voor je oude dag. Je hebt doorgaans de keuze uit twee formules: het ‘gewone’ VAPZ of het ‘sociale’ VAPZ. Maar wat is het verschil?

Pensioenopbouw met (extra) bescherming

Verschil gewoon en sociaal VAPZ

Met het gewone VAPZ focus je op de essentie, nl. pensioenopbouw, en dat op je eigen ritme. Binnen de vastgestelde minimum- en maximumgrenzen bepaal je jaarlijks zelf wanneer en hoeveel je wenst te sparen en of je kiest voor financiële bescherming dankzij een overlijdensdekking.

Een sociaal VAPZ biedt naast de opbouw van een aanvullend pensioen nog enkele bijkomende dekkingen (solidariteitswaarborgen). Zo geniet je van extra bescherming in vergelijking met een gewoon VAPZ. Denk in dit verband aan een tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust. Het sociale luik wordt gefinancierd door een afhouding van 10% van de betaalde bijdragen. De overige 90% wordt net zoals in het gewone VAPZ aangewend voor de opbouw van je persoonlijke aanvullende pensioenkapitaal.

Fiscale voordelen

Belastingvermindering gewoon VAPZ

Als gevestigde zelfstandige – wanneer je dus meer dan drie volledige kalenderjaren actief bent als zelfstandige – kun je jaarlijks tot 8,17% van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien storten voor het VAPZ. Dit bedrag kun je indienen als beroepskost, waardoor je minder belastingen en sociale bijdragen zult moeten betalen. De maximumpremie voor het gewoon VAPZ wordt evenwel beperkt tot een absolute bovengrens van 3.187,04 euro. Als ondergrens geldt een forfaitair bedrag van 100 euro.

Belastingvermindering sociaal VAPZ

Voor een sociaal VAPZ bedraagt het bijdragepercentage maximaal 9,40%, met als absolute bovengrens van 3.666,85 euro. De fiscaal aftrekbare maximumbijdrage ligt bij een sociaal VAPZ dus 15% hoger dan bij een gewoon VAPZ, waardoor je van een nog groter fiscaal voordeel geniet. De forfaitaire ondergrens bedraagt 111,12 euro.

Voor zelfstandigen en geconventioneerde loontrekkers

  • Zelfstandigen hebben de vrije keuze tussen een VAPZ en een sociaal VAPZ. Bij KBC kun je als zelfstandige echter enkel een Sociaal VAPZ afsluiten als je ook kiest voor een inning via Acerta.
  • Geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekkers daarentegen kunnen enkel een Sociaal VAPZ afsluiten.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Kan iedere zelfstandige een VAPZ afsluiten?

Kan iedere zelfstandige een VAPZ afsluiten?

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is toegankelijk voor iedere zelfstandige die (voldoende) sociale bijdragen betaalt en op die manier wettelijke pensioenrechten opbouwt.
Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Michiel Verhamme
Het pensioen van een zelfstandige wordt, net zoals dat van een werknemer, berekend op basis van twee zaken: de sociale bijdragen die je betaalt en het aantal gewerkte jaren. Omdat een zelfstandige wat minder sociale bijdragen betaalt, ligt dat pensioen vaak lager.