Mogen mijn ouders me geld lenen voor mijn zaak?

Mogen mijn ouders me geld lenen voor mijn zaak?

Je gaat een bedrijf opstarten of uitbreiden? Fantastisch! Zeker wanneer je moeder en vader je financieel steunen bij de zoektocht naar kapitaal. Mag dat zomaar? En zo ja, hoe pak je dat op de correcte manier aan?

Financiële steun mag

Je ouders mogen je geld geven voor de oprichting of verdere uitbouw van je zaak. Ook je familie en vrienden kunnen dat.

Winwinlening

Wanneer je ouders je financieel willen steunen in je zaak, heeft dat een specifieke naam: de Winwinlening. Met deze steunmaatregel geeft de Vlaamse overheid starters de mogelijkheid om een bepaald bedrag te lenen bij familie, kennissen of vrienden.

De Winwinlening houdt in dat er ook voordelen zijn voor de andere partij. Je ouders krijgen namelijk jaarlijks een belastingvermindering op het uitgeleende bedrag. Die bedraagt 2,50% van het openstaande kapitaal.

Om te onthouden: stel, je kunt door tegenslag het resterende bedrag van de lening niet terugbetalen. Wat gebeurt er dan? In dat geval krijgen je ouders een eenmalige belastingvermindering. Het gaat om 30% van de ‘verloren’ totaalsom.

Basisprincipes van deze lening

 • Een Winwinlening is een achtergestelde lening. Dat betekent dat de personen die je het geld lenen, als laatste hun geld ontvangen bij een eventueel faillissement van je zaak
 • Wordt vastgelegd in een akte
 • Looptijd tussen 5 en 10 jaar
 • Je ouders krijgen een fiscaal voordeel van 2,50% per jaar
 • Er bestaan verschillende aflossingsmogelijkheden
 • Rentevoet wordt jaarlijks vastgelegd door de overheid

Je ouders mogen de Winwinlening enkel afsluiten op voorwaarde dat

 • Ze in het Vlaams Gewest personenbelasting betalen
 • Elke ouder maximaal 75.000 euro uitleent
 • De lening niets te maken heeft met hun eigen beroepsactiviteiten
 • Ze geen werknemer of bestuurder zijn of meer dan 5% aandelen bezitten van je zaak, als die een vennootschap is
 • Ze gedurende de looptijd van de lening zelf geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening

Als kredietnemer mag je de Winwinlening enkel aangaan als

 • Je een kmo hebt die gevestigd is in het Vlaams Gewest. Dit betekent dat:
  - Er niet meer dan 250 mensen in je onderneming werken
  - Je balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro
  - Je omzet maximaal 50 miljoen euro is
 • Je een vzw hebt die kan worden beschouwd als een kmo. Hiervoor moeten je activiteiten deels of volledig commercieel zijn.

Opgelet: leen je niet alleen van je ouders, maar ook van andere familieleden, kennissen of vrienden? Dan mag het bedrag dat je leent maximaal 300.000 euro bedragen.

Aanvraagprocedure

Je kunt de Winwinlening eenvoudig online aanvragen. Neem zeker de voorwaarden goed door. Zo weet je of je in aanmerking komt.

Lees meer over de Winwinlening

Welke subsidies en steunmaatregelen zijn er voor starters?

Wist je dat je als starter beroep kan doen op verschillende subsidies en steunmaatregelen van de overheid?
Welke subsidies en steunmaatregelen zijn er voor starters?

Hoe kan ik mijn bedrijfsuitrusting financieren?

Je start een onderneming en moet bedrijfsuitrusting aankopen? Of misschien ben je al in volle groei en heb je bijkomend bedrijfsmateriaal nodig? In welke fase je bedrijf zich ook bevindt, vroeg of laat heb je financiering nodig.
Hoe kan ik mijn bedrijfsuitrusting financieren?