thuis
thuis

Welke zakelijke waarborgen bestaan er?

Welke zakelijke waarborgen bestaan er?

Een krediet toekennen is altijd een risico voor de bank. Stel dat de lenende ondernemer zijn verbintenissen niet nakomt, dan kan de bank haar geld niet langer recupereren. Met een zakelijke waarborg beschermt ze zich tegen dat risico voor ze het krediet toekent. Zo is de bank zeker dat ze het geleende kapitaal terugkrijgt – in het geval dat de ondernemer het krediet niet op tijd of niet correct terugbetaalt.

Soorten waarborgen

1. Zakelijke waarborgen

Een zakelijke waarborg betekent dat je vanuit de onderneming een roerend of onroerend goed als waarborg geeft. Bijvoorbeeld een gebouw. Als je de lening niet kunt terugbetalen, kan de bank je pand openbaar verkopen en de opbrengsten innen. Of een derde partij geeft de bank een voorkeursrecht op de verkoop van dat goed.  

Er zijn 2 types zakelijke waarborgen: het pand en de hypotheek.   

  • Het pand

Voorbeeld: de inpandgeving van een handelszaak omvat alle goederen uit het handelsfonds: zowel de immateriële delen – zoals het merk of de firmanaam – als de materiële bestanddelen zoals het meubilair. Handelsgoederen worden ook vaak in pand gegeven. Maar ook het recht om een openstaande schuld bij je klanten te innen.

  • De hypotheek

De hypotheek dient alleen om investeringen in onroerende goederen te dekken. Voorbeeld: een bedrijfsgebouw. Kan de ondernemer de lening niet terugbetalen? Dan kan de bank het onroerend goed openbaar laten verkopen. En mag ze met de opbrengst de schulden van de ondernemer aanzuiveren.

2. Persoonlijke waarborgen

Kun je de lening niet terugbetalen? Dan vraagt de bank aan een tweede partij of hij akkoord gaat om de schuld terug te betalen. Voorbeeld: de solidaire borgstelling. Hierbij stelt een tweede partij zich garant voor de terugbetaling. Dat kan een andere onderneming zijn, een vriend, familie… 

3. Semi-zakelijke waarborgen

Bij semi-zakelijke waarborgen steunt de bank op je persoonlijke verbintenis om correct terug te betalen. Maar tegelijk verkrijgt ze het recht of de mogelijkheid om een zakelijke waarborg te vestigen. Zoals een hypothecair mandaat.

4. Morele waarborgen

Bij morele waarborgen vertrouwt de bank op jouw woord om je verplichtingen na te komen. Voorbeeld: de belofte om een specifiek onroerend goed niet te verkopen of in hypotheek te geven. De bank steunt volledig op de eerlijke houding van jou als kredietnemer. 

Hoe bepaalt de bank de waarborg?

Elke bank hanteert haar eigen interne en externe criteria:  

  • Wat is het risiconiveau van de transactie? 
  • Welke waarborgen zijn er beschikbaar? 
  • Welke kosten zijn er? 
  • Wat is een aanvaarbare risicograad? 
  • Hoe is de relatie met de klant? 
  • Welke vergoedingen zijn gewenst voor het ontleende geld? 

Meer over kredieten bij KBC

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Vraag een krediet aan