Wat is financieel gezond?

Een ondernemer moet zijn bedrijf financieel gezond houden om te kunnen groeien. Wat betekent dat en hoe weet je of de onderneming financieel gezond is?

Wat is financieel gezond?

Een ondernemer moet zijn bedrijf financieel gezond houden om te kunnen groeien. Wat betekent dat en hoe weet je of de onderneming financieel gezond is?

Een gezond bedrijf uitbouwen betekent dat je minstens break-even moet draaien. Dat wil zeggen dat het totaal van je inkomsten minstens even hoog moet zijn als de som van alle kosten. Daar begint het bij …

Zoek de kortste weg naar break-even

break-even

Zolang de kosten hoger liggen dan de inkomsten heb je nog geen break-even bereikt en maak je verlies. Dat is niet houdbaar voor een onderneming. Daarom moet je er alles aan doen om die break-even zo snel mogelijk te bereiken. Ook al moet je daarvoor lichtjes afstappen van je oorspronkelijke plannen of kun je niet alles doen wat je gehoopt had. Een financieel plan kan je hierbij helpen.

Zodra je een break-even hebt bereikt, is het een stuk gemakkelijker om winst te maken en kun je beginnen met creatief ondernemen. Je hebt meer zekerheid en in het ideale geval heb je ook kapitaal om te investeren in vooruitgang. Voor de ene komt het break-evenpunt er na zes weken, anderen doen er zes maanden of zelfs langer over. Het hangt af van sector tot sector en van het type producten en/of diensten. Maar dat moet hoe dan ook het eerste doel zijn voor een onderneming. 

Eigen middelen of vreemd vermogen?

Vreemd vermogen is het kapitaal dat je binnenhaalt via derden, zoals financiële instellingen, investeerders of subsidies. Eigen middelen zijn de middelen die je zelf in je onderneming investeert.

Meestal is het eigen vermogen niet groot genoeg om alles te bekostigen, zeker niet in de opstartfase van een bedrijf. Je zult dan behoefte hebben aan kredieten op lange of korte termijn. Voorbeelden van kredieten op lange termijn zijn het investeringskrediet, leasing en een lening op afbetaling. Voorbeelden van kredieten op korte termijn zijn bijvoorbeeld het kaskrediet en het discontokrediet.

Stem de duur van je financiering af op de duur van je investering. Ga bijvoorbeeld nooit een lening van 15 jaar aan om een voertuig te financieren dat na vijf jaar afgeschreven is.

  • Het beste is om grote investeringen op langere termijn te financieren met wat we noemen permanente middelen. Dat is een mix van eigen middelen en vreemd vermogen op lange termijn.
  • Investeringen op korte termijn financier je dan weer het best met leningen met een korte looptijd, of zelfs met een kaskrediet als het om kleinere bedragen gaat. 

Belangrijk om een krediet te krijgen

geld lenen voor mijn zaak

Een krediet kan je aanvragen, samen met je kredietbeslisser bekijk je dan welk krediet het best bij jou past. Je hebt een positief nettobedrijfskapitaal wanneer je het vreemd vermogen op korte termijn volledig kunt terugbetalen met vlottende activa.

 

 

  • De som van de klantvorderingen, voorraden en het beschikbare geld moet dus groter zijn dan de schulden op korte termijn.
  • Daarnaast zorg je er het best voor dat er in het algemeen voldoende eigen middelen zijn. Met voldoende eigen middelen om te investeren, sta je sterker en heb je meer zuurstof op moeilijke momenten, maar het is ook een voorwaarde om kredieten te krijgen.

De bereidheid van financiële instellingen om leningen toe te staan, hangt onder andere af van de verhouding tussen eigen middelen en vreemde middelen

Mag ik de winst van mijn onderneming aan mezelf uitbetalen?

Je kunt er als zaakvoerder voor kiezen om alle winsten aan jezelf uit te keren als loon, maar dan houd je niet veel over om te investeren in je onderneming. En alleen door te investeren, kun je groeien. Je hebt financiële middelen nodig om onder andere je concurrenten te volgen of voor te blijven, om snel te kunnen inspelen op nieuwe trends of om te investeren in de uitbreiding van ruimte, materiaal en personeel. 

Ga aan de slag: bereken hoe financieel gezond jouw bedrijf is

financieel gezond bedrijf

Dat het voor de toekomst van je onderneming belangrijk is om de financiële gezondheid ervan te vrijwaren, dat heb je ondertussen wel door. Je weet nu ook wat een financieel gezond bedrijf precies inhoudt. Maar wat ben je nu met die informatie? De belangrijkste boodschap is: doe de berekening! Probeer niet alleen op je buikgevoel af te gaan, maar ga ook werkelijk aan het tellen om zeker te zijn dat je financieel gezond bent of die richting uitgaat.

Je hoeft die berekening niet alleen te doen. Je kunt te rade gaan bij een accountant of een adviseur. Weet dat je ook bij UNIZO terecht kunt om de financiële gezondheid van je onderneming na te gaan. Surf daarvoor naar go4business

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Als bedrijfsleider samen met je vennootschap investeren in vastgoed via een gesplitste aankoop onroerend goed

Als bedrijfsleider samen met je vennootschap investeren in vastgoed via een gesplitste aankoop onroerend goed

Bedrijfsleider en vennootschap kunnen samen beleggen in onroerend goed. Dat kan via een gesplitste aankoop, met recht van opstal of via een aankoop in onverdeeldheid. Lees hier meer.
Hoe kan ik een innovatie financieren?

Hoe kan ik een innovatie financieren?

De Belgische economie steunt voor een groot deel op kennis. Dat betekent dat er ruimte moet blijven om te innoveren en die kennis verder uit te bouwen. Daarom zijn er heel wat mogelijkheden om innovatie te financieren.
Kan ik best (een pand) huren of kopen?

Kan ik best (een pand) huren of kopen?

Als je als ondernemer of zelfstandige een zaak wil beginnen of overnemen zijn er duizenden vragen die door je hoofd spelen. Eén van die vragen, zal ongetwijfeld zijn: ”moet ik een pand huren of kopen om mijn zaak in onder te brengen?”
Hoe haal ik potentieel meer rendement op de liquide middelen van mijn vennootschap?

Hoe haal ik potentieel meer rendement op de liquide middelen van mijn vennootschap?

  • Verhoog je koopkracht
  • Wapen je tegen inflatie
  • Laat je geld renderen