486308902
486308902

Wat is een zelfstandige helper?

Een zelfstandige helper staat de zelfstandige bij of vervangt hem in zijn beroepsbezigheid.

Wat is een zelfstandige helper?

Een zelfstandige helper staat de zelfstandige bij of vervangt hem in zijn beroepsbezigheid.

Een zelfstandig helper staat de zelfstandige bij of vervangt hem in zijn beroepsbezigheid. Er is in dat geval geen ondergeschikt verband tussen de zelfstandige en de helper. In de praktijk gaat het meestal om een familiale band tot de derde graad.

Kan ik een zelfstandig helper zijn van een vennootschap?

Nee, je kan enkel helper zijn van een zelfstandige, niet van een vennootschap. Je kan wel helper zijn van een zelfstandige bestuurder van een vennootschap. Het is namelijk de zelfstandige bestuurder die jou betaalt en niet het vennootschap.

Moet ik mij als zelfstandig helper aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Ja, als zelfstandig helper moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.  

Wanneer moet ik mij aansluiten?

  • Als je jonger bent dan 20 jaar, dan moet je je aansluiten vanaf 1 januari van het jaar waarin je 20 wordt.
  • Als je voor je 20ste verjaardag huwt, dan geldt de huwelijksdatum als aansluitingsdatum bij een sociaal verzekeringsfonds.

Uitzondering:

  • Zelfstandig helpers die minder dan 90 dagen per jaar helpen, moeten zich niet aansluiten op voorwaarde dat het niet om een regelmatige activiteit gaat. 

Let op!

De inschrijving als zelfstandig helper heeft fiscale gevolgen. Zo moeten de inkomsten van een inwonend kind dat helpt, worden ingevuld in de personenbelastingen. Op je loon zal dan ook bedrijfsvoorheffing betaald moeten worden. Voor de administratie daarvan kun je terecht bij ADMB.


Laatst gepubliceerd op: 03-11-2016