Hoe beheer je een BVBA?

Hoe beheer je een BVBA?

Een bvba is de enige vennootschapsvorm die kan worden opgericht door een enkele persoon. Ook meerdere personen kunnen een bvba starten. Wat zijn de voor- en nadelen ervan? En vooral: hoe zit het beheer van een bvba in elkaar?

Wat?

Bvba staat voor Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. 

 • Besloten: de overdracht van aandelen is aan strikte regels gebonden
 • Beperkte aansprakelijkheid: de vennoten verbinden alleen hun inbreng en zijn enkel aansprakelijk ter waarde van hun inbreng.  

Kenmerken

 • Op te richten door één of meerdere personen
 • Bvba kan aandelen en obligaties uitgeven
 • Het kapitaal van 18.550 euro moet volledig worden volgestort bij oprichting. 6.200 euro daarvan moet werkelijk gestort zijn op de rekening van de bvba.
 • De bestuurders van een bvba zijn de zaakvoerders.
  • Statutaire zaakvoerder: benoemd in de statuten, enkel af te zetten door de vennoten of om ernstige redenen.
  • Niet-statutaire zaakvoerder: benoemd in de algemene vergadering door gewone meerderheid. Bij gewone meerderheid af te zetten.

Voordelen

 • Interessant voor vrije beroepen: een enkele persoon kan een bvba oprichten.
 • Startkapitaal is lager dan dat van een nv.
 • Vennoten zijn beperkt aansprakelijk.
 • Overdracht van aandelen is strikt gereglementeerd, waardoor de vennootschap erg gesloten kan blijven. Dat is nuttig voor bijvoorbeeld een familievennootschap.

Nadelen

 • Notariële akte nodig voor de oprichting.
 • Behoorlijk wat administratieve en financiële verplichtingen.
 • Vrij complexe en dure oprichting.

Beheer van een bvba

Opstart

 • Startkapitaal van 18.550 euro verplicht, in geld of in natura. 
  • Voor de inbreng van geld: 
   • Minimum 6.200 euro moet effectief gestort worden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting. Bij een eenpersoons–bvba (ebvba) moet er 12.400 euro effectief gestort zijn.
   • Een bankattest is verplicht. Dat is een bewijs van de storting en is nodig om de notariële akte op te stellen.
  • Voor de inbreng van natura:
   • Moet integraal worden volgestort (de goederen voor 18.550 euro moeten dus beschikbaar zijn voor de bvba)
   • Deze inbreng moet door een bedrijfsrevisor gecontroleerd worden, die hier ook een verslag van opstelt. 
   • Een bedrijfsrevisor is een onafhankelijke controleur die wordt aangesteld door de oprichters.
 • Financieel plan verplicht. 
  • In een financieel plan geef je een raming van de inkomsten en uitgaven van de eerste twee jaar
 • De notaris stelt een authentieke akte op, die wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De onderneming wordt dan ook ingeschreven in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen).
 • Als zaakvoerder moet je daarna de onderneming ook laten inschrijven bij een ondernemingsloket.

Beheer

 • Als zaakvoerder van een bvba moet je een basiskennis bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Dat kan door een diploma of akte, door voldoende praktijkervaring, of door het examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie. 
 • Een jaarlijkse algemene vergadering is verplicht. Hierbij wordt ondermeer de jaarrekening goedgekeurd. Deze algemene vergadering is onderworpen aan een reeks regels op vlak van inhoud en vorm. Overloop dit het best met je boekhouder.
 • Dubbele boekhouding: 
  • Dit betekent dat niet alleen in- en uitgaande facturen geboekt worden, maar ook de betalingen of ontvangsten die daaraan verbonden zijn. Elk bedrag wordt dus twee keer geregistreerd. Het maakt dat de boekhouding erg goed gecontroleerd kan worden. 
  • Er bestaan boekhoudprogramma’s en opleidingen voor een dubbele boekhouding, maar het verdient zeker aanbeveling om te werken met een boekhouder. 

Opheffing van de bvba

Een bvba kan vrijwillig ontbonden worden of op gerechtelijke basis. Daarnaast is er natuurlijk ook faillissement mogelijk. 

 • Vrijwillige ontbinding: 
  • Kan gebeuren door een besluit van de algemene vergadering.
  • Tussenkomst van een notaris is vereist.
  • Bij de ontbinding worden een aantal vereffenaars aangesteld, die ernaar streven de nog openstaande schulden af te lossen.
  • Na de sluiting van de vereffening blijft de vennootschap nog 5 jaar bestaan als rechtspersoon. Schuldeisers kunnen dan nog altijd terecht bij de vereffenaar.
 • Gerechtelijk ontbinding: wordt uitgesproken door de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat de oprichtingsakte niet in authentieke vorm werd opgemaakt, omdat er ernstige meningsverschillen zijn...
 • Faillissement: 
  • Wordt de bvba failliet verklaard, dan riskeer je als vennoot normaal enkel het kapitaal dat je investeerde, aangezien het gaat om beperkte aansprakelijkheid. 
  • Uitzonderingen op de beperkte aansprakelijkheid zijn mogelijk, waarbij dus ook je privé-vermogen zal kunnen worden aangesproken. Dat kan dan bijvoorbeeld zijn voor het niet betalen van bedrijfsvoorheffing of btw, voor grote bestuursfouten...

Een bvba biedt veel mogelijkheden. Wil je nagaan welke vennootschapsvorm het best past bij jouw zaak? Bekijk de verschillende vennootschapsvormen of maak een afspraak met een KBC-adviseur. 

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Hoe beheer je een Starters-BVBA?

Hoe beheer je een Starters-BVBA?

Een starters-bvba maakt het je gemakkelijk om je eigen vennootschap op te richten. Houd er wel rekening mee dat je je onderneming net zoals een gewone bvba moet beheren. Onderschat niet wat daarbij komt kijken. Een overzicht.
Kan ik na stopzetting mijn activiteiten blijven verzekeren?

Kan ik na stopzetting mijn activiteiten blijven verzekeren?

Michiel Verhamme
Ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee. Je kunt je dus maar beter verzekeren. Dankzij een voortgezette verzekering met uitloopdekking blijven je bedrijfsactiviteiten verzekerd, ook nadat je gestopt bent.
Is een vennoot automatisch aandeelhouder van mijn bedrijf?

Is een vennoot automatisch aandeelhouder van mijn bedrijf?

Michiel Verhamme
Wanneer je ervoor kiest om een vennootschap op te richten, heb je altijd te maken met vennoten en aandeelhouders. Maar zijn alle vennoten ook automatisch aandeelhouders? Het antwoord op deze vraag luidt volmondig ‘ja’.
Wat is een coöperatieve vennootschap?

Wat is een coöperatieve vennootschap?

Een coöperatieve vennootschap is een bijzondere vorm van vennootschap, omdat het aantal vennoten en het kapitaal erg variabel zijn. Er zijn twee mogelijke vormen: de cvba en de cvoa.