Hoe gebruik je het fiscale voordeel op je liquidatiebonus?

Mogelijkheden bij een kapitaalvermindering

Hoe gebruik je het fiscale voordeel op je liquidatiebonus?

Mogelijkheden bij een kapitaalvermindering

Oefen je een medisch vrij beroep uit en heb je met je vennootschap eind 2013 gebruik gemaakt van de gunstmaatregel van de interne vereffening?

Dan kun je binnenkort overgaan tot een belastingvrije kapitaalvermindering. Dit betekent dat je op een fiscaal vriendelijke manier geld uit je vennootschap kunt overdragen naar je privévermogen.

Hoe pak je dit aan? Aangezien een kapitaalvermindering fiscale en juridische gevolgen heeft, is het niet onverstandig om een expert te raadplegen. KBC Mediservice kan je hierin begeleiden.

Wat is een liquidatiebonus?

Een liquidatiebonus is kapitaal dat vrijkomt als je je vennootschap stopzet, verminderd met het fiscaal kapitaal dat je oorspronkelijk in je vennootschap ingebracht hebt. 

Liquidatiebonus 2013

Fiscale overgangsmaatregel

In 2013 besliste de regering om de belasting hierop te verhogen van 10% naar 25%. (Vandaag bedraagt de roerende voorheffing hierop zelfs 30 %.) 

Om te vermijden dat vennootschappen versneld in vereffening zouden gaan, kwam er een overgangsmaatregel, ook wel bekend als interne vereffening.

Voorwaarden van de overgangsmaatregel

Tussen 1 juli 2013 en 30 september 2014 kreeg je de kans om opgebouwde reserves uit te keren in de vorm van een dividend, tegen een verlaagde roerende voorheffing van 10%.

De voorwaarde was dat je als aandeelhouder het nettobedrag meteen terug moest inbrengen in je vennootschap, door middel van een kapitaalverhoging. Na een wachttijd van 4 jaar, kan een KMO dit in principe belastingvrij overbrengen naar het privévermogen.

Kapitaalvermindering

De wachtperiode van 4 jaar loopt stilaan af. Heb je als vennootschap gebruik gemaakt van de interne vereffening? Dan kun je binnenkort kapitaal van de onderneming belastingvrij overdragen naar je privévermogen.

Je bent hierbij niet verplicht om je vennootschap te liquideren. Je kunt dit doen onder de vorm van een kapitaalvermindering.

Overgangsmaatregel gemist?

Heb je de boot van de overgangsmaatregel uit 2013 -2014 gemist? Met een liquidatiereserve kun je toch nog op een fiscaal vriendelijke manier geld overdragen naar je privévermogen. 

3 redenen om nu te kiezen voor een kapitaalvermindering

liquidatiebonus berekenen

Waarom zou je je geld na de wachtperiode van 4 jaar uit je vennootschap halen met een kapitaalvermindering? Daar zijn een aantal redenen voor.

1.  Belastingvrij voordeel

Kies je vandaag voor een kapitaalvermindering, dan ben je zeker van het fiscaal vriendelijke regime. Hou er rekening mee dat de overheid de fiscaliteit steeds kan wijzigen.

2. Bescherming tegen ondernemersrisico

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Om je kapitaal hiertegen te beschermen, is het niet onverstandig om het nu over te dragen naar je privévermogen.

3. Investeren met privévermogen

Je krijgt heel wat mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te investeren met privémiddelen.

Hoe kun je een kapitaalvermindering doorvoeren?

Heb je een aantal jaren geleden met je vennootschap (als KMO) deelgenomen aan de interne vereffening? Dan is de wachttermijn van 4 jaar stilaan voorbij. Je kunt dus binnenkort geld overdragen naar je privévermogen met een kapitaalvermindering.

Hoe breng je fiscaal kapitaal van je onderneming naar je privévermogen en waar moet je op letten? Dat is afhankelijk van je situatie. Hieronder krijg je alvast enkele mogelijkheden.

liquidatiebonus vereffening

Mogelijkheid 1: Je vennootschap kan het geld meteen uitkeren in liquide middelen

In samenwerking met je notaris kun je meteen overgaan tot een kapitaalvermindering. Je ontvangt als privépersoon een belastingvrije som, die je bijvoorbeeld kunt beleggen.

Zo kun je meer rendement halen uit je privévermogen. Ook investeren in onroerend goed kan een interessante optie zijn.

Mogelijkheid 2: Je vennootschap beschikt niet over de gelden

Kan je vennootschap de som niet meteen uitkeren omdat de middelen niet liquide beschikbaar zijn? Dan kan de kapitaalvermindering toch doorgaan onder 2 vormen.

Je krijgt als aandeelhouder een schuldvordering op je bedrijf, wat concreet betekent dat je onderneming je de komende jaren geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Dit wordt ook wel een rekening-courant genoemd.

Anderzijds kan de onderneming ook een lening aangaan, waardoor jij de gelden onmiddellijk ontvangt. KBC Mediservice licht je graag in over de fiscale gevolgen hiervan.

Mogelijkheid 3: Je hoeft de kapitaalvermindering niet in liquide middelen te ontvangen

Je kunt het kapitaal ook ontvangen in natura. Je kunt bijvoorbeeld bestaande beleggingen van de onderneming overnemen. Daarnaast kun je in bepaalde gevallen ook onroerend goed of een wagen uit de vennootschap halen.

Doe beroep op een expert

interne vereffening

Welke mogelijkheid, of combinatie van mogelijkheden in jouw geval optimaal zijn, bespreek je best met een expert. Hou er rekening mee dat een kapitaalvermindering belangrijke juridische en fiscale gevolgen heeft.

Daarnaast moet je bij het doorvoeren van een kapitaalvermindering steeds de procedure uit het Wetboek Vennootschappen volgen.  KBC Mediservice, gespecialiseerd in advies voor medisch vrije beroepen, kan je hierbij helpen.

De relatiebeheerder van KBC Mediservice brengt samen met jou de financiële gevolgen van de kapitaalvermindering in kaart.

Zoals bijvoorbeeld de notionele interestaftrek, het verlaagde tarief voor de vennootschapsbelasting, en het lot van de interesten op een rekening-courant passief.

Wat met je huidige winsten?

De huidige winsten van je KMO overdragen naar je privévermogen op een fiscaal vriendelijke manier, doe je met een liquidatiereserve.

Waarom kan dit interessant zijn? Normaal gezien betaal je vandaag 30 % roerende voorheffing op een dividenduitkering of een reservatie op je winst.

Leg je een liquidatiereserve aan, dan betaal je 10 % roerende voorheffing op je inlage. Bij de stopzetting van je vennootschap, kun je deze liquidatiereserve belastingvrij overzetten naar je privévermogen.

Wil je het kapitaal vóór de stopzetting van je KMO uit de vennootschap halen? Dat kan na een wachtperiode van 5 jaar in de vorm van een dividend. Hierop betaal je nog eens 5 % roerende voorheffing.

Dankzij de liquidatiereserve kan je dus genieten van een interessante belastingvermindering op je bedrijfswinst.

Hou er rekening mee dat een liquidatiereserve opbouwen fiscale gevolgen heeft. Je relatiebeheerder bij KBC Mediservice bekijkt samen met jou wat de beste oplossing is voor je vermogen. 

Maak kennis met KBC Mediservice

Vul je gegevens in
Geef aan wanneer je tijd hebt voor een gesprek
Een relatiebeheerder belt je op om een afspraak vast te leggen

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Welke lening kan ik aangaan als medische vrije beroeper?

Heb je plannen om je praktijkruimte in te richten? Blijf je graag bij met de laatste technologische ontwikkelingen en wil je investeren in nieuw bedrijfsmateriaal? Of is je wagen aan vervanging toe? Heb je voor je plannen financiële middelen nodig?
Welke lening kan ik aangaan als medische vrije beroeper?

Hoe start ik mijn eigen praktijk als huisarts?

Starten als zelfstandig arts of je eigen praktijk openen? Daar komen heel wat administratieve zaken bij kijken. Hier vind je een handig overzicht van de verschillende stappen die je zult moeten ondernemen. Succes!
Hoe start ik mijn eigen praktijk als huisarts?

Beleggen met de hulp van je persoonlijke relatiebeheerder

De KBC-Vermogensservice voor Medische Vrije Beroepen. Beleg met uitgebreid advies en opvolging.
Beleggen met de hulp van je persoonlijke relatiebeheerder

Laat je vermogen groeien

Zet samen met je relatiebeheerder Medische Vrije Beroepen je vermogen aan het werk.
Laat je vermogen groeien