Wat houdt de wetgeving rond overheidsopdrachten in voor de socialprofitsector?

Op 1 juli 2013 ging een nieuwe wet van kracht die streeft naar eenvoudige regelgeving voor overheidsopdrachten en instellingen uit de socialprofitsector.

Wat houdt de wetgeving rond overheidsopdrachten in voor de socialprofitsector?

Op 1 juli 2013 ging een nieuwe wet van kracht die streeft naar eenvoudige regelgeving voor overheidsopdrachten en instellingen uit de socialprofitsector.

Onder impuls van Europa ging op 1 juli 2013 een nieuwe wet van kracht die streeft naar een meer eenvoudige en gemoderniseerde regelgeving voor overheidsopdrachten. Niet alleen werd het toepassingsgebied van de wet verder uitgebreid, er zijn ook proceduremogelijkheden bij gekomen. Door de nieuwe wet moeten niet alleen (lokale) overheden, maar ook heel wat instellingen uit de socialprofitsector de regelgeving op de overheidsopdrachten toepassen.

De Wet Overheidsopdrachten en social profit

medische vrije beroeper stetoscoop

Wat de wet precies inhoudt en wat dat voor jou betekent, kun je lezen in deze KBC-brochure. De brochure bestaat uit vier grote delen:

  • Is deze wet op mij van toepassing? Met een handig schema kom je te weten of de wet op jou van toepassing is.
  • Moet ik dan voor elke aankoop de wetgeving toepassen? Voor verschillende soorten ‘aankopen’ gelden er verschillende procedures. We geven je graag een overzicht.
  • Welke stappen moet ik doorlopen? We beschrijven zowel de voorbereidende fase van je ‘aankoop’ als de eigenlijke procedure.
  • Hoe maak ik een correct bestek? We geven je de juiste regels voor het opstellen van een bestek. Daarmee kun je dan zelf aan de slag.

Een bestek opmaken?

Om je te helpen met het opstellen van een bestek, kun je een typebestek raadplegen. Dat bestek is bruikbaar voor alle sectoren behalve onderwijs en overheden.

Ben je actief in de onderwijssector? Maak dan gebruik van het typebestek voor de aanbesteding van AGIOn-kredieten voor onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs en de algemene clausules en voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Ben je een lokale overheid? Dan kun je voor een typebestek terecht op de website van de VVSG – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Meer weten over social profit?

In drie gespecialiseerde kantoren staan onze sectorexperts Social Profit en Lokale Overheden klaar om de plannen van jouw onderneming mee waar te maken.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Blog: Wegdromen van een eigen zaak: De Vierde Wand

Blog: Wegdromen van een eigen zaak: De Vierde Wand

Bart en Geertje dromen er al jaren van om een eigen woonzorgcentrum te bouwen. Eind 2012 openen ze De Vierde Wand. Bijna meteen zijn alle kamers volzet. Ontdek hoe ze hun droom waarmaakten.
Is uw school goed verzekerd?

Is uw school goed verzekerd?

U hebt het vast al gehoord tijdens de presentatie: goed verzekerd zijn is een kwestie van maatwerk.
Wat is e-volmachtenbeheer

Wat is e-volmachtenbeheer

De volmachten voor de rekeningen van je organisatie beheren? Met e-Volmachtbeheer doe je dat volledig online. Snel, gemakkelijk en veilig.
Wat doet KBC voor socialprofitorganisaties en lokale overheden?

Wat doet KBC voor socialprofitorganisaties en lokale overheden?

Ben je als organisatie actief in de socialprofitsector of ben je een lokale overheid? Dan is KBC als sectorspecialist graag jouw partner in al je bank- en verzekeringszaken.