Hoe richt ik een vereniging op?

Hoe richt ik een vereniging op?

De kogel is door de kerk: je bent van plan om, samen met een paar anderen, een vereniging op te starten. Maar hoe begin je daar nu aan? Een aantal stappen mag je zeker niet vergeten: de keuze van de juiste verenigingsvorm, het opstellen van statuten, het openen van een rekening … In dit overzicht willen we je graag op weg zetten en je helpen door de bomen het bos te zien.

Kiezen voor een feitelijke vereniging of voor een vzw?

De eerste vraag is voor welke juridische vorm je zult gaan. Algemeen wordt aangenomen dat je twee opties hebt: een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Maar wat is nu het verschil tussen deze beide vormen? 

 

Feitelijke vereniging

Vereniging zonder winstoogmerk

Wettelijke regeling Geen wettelijke regeling Duidelijk omschreven in de wet

 

Kenmerken

 

 • Verschillende partijen
 • Opgericht op vrijwillige en duurzame basis
 • Met een gemeenschappelijk en welomschreven doel
 • Zonder het doel om opbrengsten te behalen voor de leden
 • Leden hebben geen recht op aandeel in de behaalde winst
 • Verschillende partijen
 • Opgericht op vrijwillige en duurzame basis
 • Met een gemeenschappelijk en welomschreven doel
 • Zonder het doel om opbrengsten te behalen voor de leden
 • Leden hebben geen recht op aandeel in de behaalde winst
Rechtspersoonlijkheid Geen rechtspersoonlijkheid: de feitelijke vereniging is juridisch gezien geen aparte entiteit Wel rechtspersoonlijkheid: de vzw kan verbintenissen aangaan en een eigen vermogen opbouwen
Voordelen
 • Minder verplichtingen
 • Geen/kleine kostprijs
 • Goed beschermd tegen aansprakelijkheid
 • Vermogen opbouwen
 • (Interne) zekerheid
 • Structuur
Nadelen
 • Leden zijn aansprakelijk met hun persoonlijk vermogen
 • Niet geschikt voor grote verenigingen/verenigingen met eigendom, kapitaal, evenementen, enz.
 • Wettelijke, administratieve verplichtingen
 • Kostprijs

Welke verenigingsvorm past het best bij jouw idee?

Twijfel je nog tussen beide vormen? Vul dan snel de 'Quickscan*: vzw of feitelijke vereniging' in en je ontvangt onmiddellijk een gepersonaliseerd advies over de juiste keuze voor jouw project!

*Powered by Steven Matheï (vzw- en verenigingsexpert) van De Gendt advocaten, Koning Leopold I-straat 32, 3000 Leuven

De officiële oprichting

1. Een feitelijke vereniging oprichten

Er bestaat geen echte oprichtingsprocedure voor een feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging bestaat vanaf het moment dat meerdere personen een gemeenschappelijk belangeloos doel nastreven. Toch raden we aan de volgende stappen te volgen:

 1. Kies een naam voor de vereniging
 2. Breng een bepaalde structuur aan in de vereniging (bijvoorbeeld een ledenvergadering en een bestuur)
 3. Maak beperkte statuten op (dit is een document waar de basisregels van de vereniging in staan neergeschreven)
 4. Spreek af wie in naam en voor rekening van de vereniging documenten mag tekenen
 5. Open een rekening bij de bank

2. Een vzw oprichten

De oprichting van een vzw is wettelijk geregeld in de vzw-wet. Je moet de volgende procedure volgen.

 1. Kies een aangepaste structuur: Denk goed na over de structuur van de vzw. Heb je enkel nood aan een algemene vergadering en raad van bestuur? Of ook een dagelijks bestuur, toegetreden leden ...?
 2. Duid de actieve personen binnen de vzw aan: Wie zijn de oprichters? Er zijn er minstens drie nodig: natuurlijke personen en/of rechtspersonen (bv. een andere vzw, bvba, nv). Wie worden de bestuurders?
 3. Stel de oprichtingsakte op: De oprichtingsakte is een schriftelijk document in de juiste taal. Ze bevat de oprichters, de statuten, de benoeming van (dagelijks) bestuurders en de taakverdeling.
 4. Laat de oprichtingsakte goedkeuren en tekenen: De goedkeuring en ondertekening moet gebeuren door de oprichters (en eventueel bestuurders).
 5. Leg de oprichtingsakte neer bij de griffie: Dat kan ofwel elektronisch via www.egriffie.be (het eenvoudigst en goedkoopst), ofwel op papier door neerlegging via het speciale aanvraagformulier I op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vzw. Na de neerlegging wordt de oprichting automatisch in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 6. Open een bankrekening
 7. Maak het (interne) vzw-dossier klaar: Elke vzw moet verplicht een vzw-dossier bijhouden met daarin de boekhouding, het ledenregister en alle beslissingen van de vzw.
 8. Breng alle administratieve zaken in orde: Er moet een begroting gemaakt worden, overeenkomsten die werden gesloten als ‘vzw in oprichting’ moeten worden overgenomen, je moet je aanmelden bij de btw als je btw-plichtig bent, enz.

Tip: Professionele hulp nodig bij de oprichting van een vzw? Surf dan naar www.eenvzwoprichten.be*. Je hebt er twee opties:

 • Een volledige begeleiding en coaching ‘van a tot z’
 • Een onlinecursus met oprichtingstool, zodat je de oprichting en de opmaak van de documenten volledig zelf, maar juridisch 100% correct kunt doen.

*Powered by Steven Matheï (vzw- en verenigingsexpert) van De Gendt advocaten, Koning Leopold I-straat 32, 3000 Leuven

Een rekening openen voor een vereniging

Om makkelijk te betalen en inkomsten te verzamelen, heeft je vereniging een rekening nodig. KBC maakt dit proces zo eenvoudig mogelijk voor verenigingen. Volg deze stappen:

 1. Vul hieronder de documentenbundel voor feitelijke vereniging of vzw in om je rekening te openen. Laat de bevoegde personen het document ondertekenen tijdens jullie vergadering. Voeg vervolgens de gevraagde noodzakelijke documenten toe.
 2. Stuur de documentenbundel + extra gevraagde documenten naar: KBC24+, ter attentie van CSA, Roderveldlaan 4, 2600 Berchem, België
 3. Vervolgens zal een door jullie opgegeven vertegenwoordiger worden uitgenodigd in het KBC-bankkantoor om kennis te maken. In het kantoor ontvangt je vertegenwoordiger het rekeningnummer van de vereniging en alle informatie over wat KBC voor jullie vereniging in petto heeft. Het is dus niet nodig dat alle bestuurders naar het bankkantoor komen.

Opmerking: Een vzw moet al zijn opgericht zijn en een ondernemingsnummer hebben vooraleer een rekening kan worden geopend.

 

Wil je een rekening openen voor je feitelijke vereniging of vzw? Vul dan de documentenbundel hieronder in. Met de bundel verzamel je de nodige informatie en handtekeningen om vlot een rekening te openen bij KBC.

Feitelijke vereniging

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Welke producten biedt KBC aan voor verenigingen?

Welke producten biedt KBC aan voor verenigingen?

Van specifieke rekeningen en verzekeringen tot gratis tools voor het beheer van je vereniging en evenementen.
Joyn: een lidkaart voor je vereniging

Joyn: een lidkaart voor je vereniging

Rob Reculé
Beheer je een vzw of feitelijke vereniging? Versterk de band met je leden met een joyn-lidkaart.
KBC-Verenigingsservice

KBC-Verenigingsservice

Start je een vereniging? Heb je er één en zit je met vragen? KBC helpt je bij de opstart en het beheer van jouw vereniging. Ontdek het hier.
Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

De juiste verzekering voor je vereniging hangt af van je werking. Organiseer je een evenement? Dan sluit je het best een extra verzekering af.