Wat zijn de wettelijke en fiscale verplichtingen van een vereniging?

Wat zijn de wettelijke en fiscale verplichtingen van een vereniging?

Een vereniging? Daar horen ook verplichtingen bij

Het contact met de leden en het opzetten van activiteiten en/of evenementen zijn de kernactiviteiten van een vereniging. Maar daarnaast moet je in je vereniging ook tijd vrijmaken voor de administratieve, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. 

Beheer je een vzw of een feitelijke vereniging? Met welke wetten je dient rekening te houden, ontdek je in dit overzicht.

  Feitelijke vereniging vzw

Administratieve verplichtingen

In principe zijn er geen wettelijk opgelegde administratieve verplichtingen voor een feitelijke vereniging. Toch raden we volgende punten aan:

 • Regelmatig vergaderingen houden en verslagen opmaken
 • (Beperkte) statuten opstellen
 •  Duidelijke afspraken over wie in naam en voor rekening van de vereniging zijn/haar handtekening mag plaatsen
 • Een duidelijke structuur afspreken (bv. ledenvergadering en bestuur)
 • Een bankrekening openen en beheren
 • Jaarlijks een algemene vergadering organiseren
 • Regelmatig een raad van bestuur organiseren
 • De vzw-gegevens op alle officiële documenten vermelden
 • Het vzw-dossier bijhouden (met daarin het officiële ledenregister, alle beslissingen en verslagen en de boekhoudkundige documenten)
 • Alle ontslagen en benoemingen publiceren (bijvoorbeeld van de bestuurders)
 • Statutenwijzigingen publiceren

Fiscale verplichtingen

Btw

 • Ook een feitelijke vereniging kan btw-plichtig zijn, als ze op regelmatige en zelfstandige basis als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt die in het btw-wetboek worden omschreven

Andere belastingen

De inkomsten worden niet belast in de personenbelasting van de leden (administratieve tolerantie/vrijstelling)

Btw

 • Ook een vzw kan btw-plichtig zijn, als ze op regelmatige en zelfstandige basis als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt die in het btw-wetboek worden omschreven

Rechtspersonenbelasting

 • Een jaarlijkse aangifte indienen (elektronisch)
 • Eventueel verschuldigde belasting betalen

Patrimoniumbelasting (dit is een jaarlijkse belasting op de waarde van de bezittingen van de vzw)

 • Een jaarlijkse aangifte indienen (op papier)
 • Eventueel verschuldigde taks betalen

Opmaak fiscale fiches 

Boekhouding

Er is geen wettelijk opgelegd model, maar als goed bestuur van een feitelijke vereniging moet je een (eenvoudige) boekhouding voeren. Dat kan een gewone kasboekhouding zijn, zoals in een vzw.

 • Een kasboekhouding voeren (kleine vzw)
 • Jaarlijkse inventaris opmaken van de bezittingen
 • Jaarlijks begroting opmaken en goedkeuren
 • Jaarrekening opmaken
 • Jaarrekening laten goedkeuren door de algemene vergadering
 • Jaarrekening neerleggen
Vrijwilligers
 • Je bent verplicht de vrijwilligers te informeren
 • Je moet je aan de voorwaarden houden wanneer je een vrijwilligersvergoeding betaalt
 • In sommige gevallen is het voor een feitelijke vereniging verplicht om vrijwilligers te verzekeren
 • Je bent verplicht de vrijwilligers te informeren
 • Je moet je aan de voorwaarden houden wanneer je een vrijwilligersvergoeding betaalt
 • Verplichte vrijwilligersverzekering

Andere

 • Sabam
 • Billijke vergoeding
 • Geluidsnormen respecteren
 • Sabam
 • Billijke vergoeding
 • Geluidsnormen respecteren

Doe de test!

Wil je testen hoe goed je vereniging (feitelijke vereniging of vzw) in orde is met alle verplichtingen? Vul dan snel de Quickscan: hoe goed is jouw vereniging in orde?* in en ontvang onmiddellijk je score.

*Powered by Steven Matheï (vzw- en verenigingsexpert) van De Gendt advocaten, Koning Leopold I-straat 32, 3000 Leuven

Vereniginginfo.be en KBC

Dankzij het partnership tussen Vereniginginfo.be en KBC kunnen verenigingen die een rekening hebben geopend bij KBC al deze nuttige informatie raadplegen en de tools gebruiken tegen een blijvende korting van meer dan 25%. Surf nu naar www.vereniginginfo.be/kbc en log je in met je actiecode en KBC-rekeningnummer. Je actiecode is: KBCvereniginginfo0685 

Speciale KBC-prijs €5,97/maand, incl. btw (jaarlijks af te rekenen)
Normale prijs €7,97/maand, incl. btw (jaarlijks af te rekenen)

Meer info of hulp nodig?

Vereniging info KBC

Voor meer informatie en ondersteuning kun je terecht op Vereniginginfo.be. Dit platform biedt onder meer modeldocumenten, een boekhoudmodule en eerstelijnsbijstand door verenigingsexperts. Kortom, alles wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je vereniging topfit is op juridisch, boekhoudkundig en fiscaal vlak! 

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Hoe richt ik een vereniging op?

Steven Mathei
De kogel is door de kerk: je bent van plan om, samen met een paar anderen, een vereniging op te starten. Maar hoe begin je daar nu aan? Een aantal stappen mag je zeker niet vergeten!
Hoe richt ik een vereniging op?

Met welke vragen zit jouw vereniging?

Steven Mathei
Een vraag over verenigingen beheren? Vind je antwoord in een lijst met veelgestelde vragen.
Met welke vragen zit jouw vereniging?

KBC-Verenigingsservice

Start je een vereniging? Heb je er één en zit je met vragen? KBC helpt je bij de opstart en het beheer van jouw vereniging. Ontdek het hier.
KBC-Verenigingsservice

Een evenement organiseren: hoe begin ik eraan?

Bij het organiseren van een evenement komt heel wat kijken. KBC ondersteunt je met tal van initiatieven.
Een evenement organiseren: hoe begin ik eraan?