Duurzamer brouwen

Duurzamer brouwen

“Als het over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat, denken de meeste mensen vooral aan maatregelen om het milieu te beschermen”, zegt Nikki Vreven, projectingenieur bij Brouwerij Haacht, “en hoewel we – met de steun van KBC – op dat vlak al heel wat hebben gedaan, bekijken we het thema toch een stuk breder dan dat”.

Nikki verwijst daarmee naar het Duurzaamheidskompas dat bij Brouwerij Haacht gebruikt wordt om, op vlak van duurzaamheid, in vier richtingen te kijken: naar mens, maatschappij, milieu en product. 

“Met mens bedoelen we in eerste instantie ons eigen personeelsbeleid, en het welzijn van onze medewerkers. Dat zijn de klassieke opleidingen en coaching, maar ook ‘Healthy@Haacht’, waarmee we bijvoorbeeld het gebruik van de fiets promoten, of ons personeel elke week een fruitpakket geven. We besteden ook aandacht aan stress, en hoe daarmee om te gaan”.

“De maatschappij rondom ons verandert, en dat heeft ook gevolgen voor ons als brouwer, bijvoorbeeld met betrekking tot maatschappelijke problemen die volgen uit overmatig alcoholgebruik. Op dat vlak zetten we ons in voor bewustwording. We doen ook schenkingen aan vierdewereldorganisaties. Dat klinkt misschien wat vreemd uit de mond van een bierbrouwer, maar vergeet niet dat ons gamma veel breder is dan dat: we verdelen ook limonade, koffie en koekjes.”

Van water naar bier (en omgekeerd)

Maar natuurlijk is de zorg voor het milieu een prioriteit voor een brouwerij, die bijvoorbeeld erg veel water verbruikt. “Voor iedere liter bier die we produceren hebben we toch een vijf à acht liter water nodig”, legt Nikki uit. “Iedereen realiseert zich nu dat we daar zuinig mee moeten omgaan. Daarom hebben we recent nog deelgenomen aan een proefproject rond het hergebruik van afvalwater, en in de toekomst zullen we daar – samen met andere Belgische brouwers – nog meer aandacht voor hebben. Tegen eind 2024 streven we naar 20% hergebruik van water.”

Maar ook nu al namen ze bij Brouwerij Haacht tal van initiatieven om duurzamer om te gaan met energie en grondstoffen. Nu al wordt het afvalwater gezuiverd in een eigen waterzuiveringsstation. De stookketels voor stoom draaien niet langer op heavy fuel maar op gas, en de geproduceerde stoom wordt gecondenseerd met het oog op hergebruik. Bij aanpassingen aan het machinepark wordt er maximaal geïsoleerd om warmteverlies te beperken en in de magazijnen werd alle oude TL-verlichting vervangen door led-lampen. De huidige 188m2 aan zonnepanelen zal nog verder uitgebreid worden. Tegen 2023 zou alle aangekochte energie groen moeten zijn, en tegen 2025 een kwart van het wagenpark elektrisch.

“Wat onze producten betreft, kijken we dan weer voornamelijk naar de verpakkingsmaterialen, die we zoveel mogelijk in Europa aankopen. Al onze kartonnen verpakkingen hebben een FSC-certificaat, en natuurlijk worden onze glazen flesjes en biervaten als sinds jaar en dag hergebruikt”, vult Nikki nog aan.

information-expr-quote--glyph
Voor de ontwikkeling van ons duurzamere brouwproces zorgde KBC voor een waterdichte financiële oplossing.

Boudewijn van der Kelen, Brouwerij Haacht

Professionele expertise

Om de brouwerij de nodige professionele expertise te bieden bij deze vergroeningsoperaties adviseerde KBC hen om in zee te gaan met Encon, een onafhankelijk adviesbureau dat duurzaamheidsprojecten helpt realiseren. 

Om bedrijven te ontzorgen, bieden KBC en Encon al sinds mei ‘21 een overkoepelende duurzaamheidspropositie aan. Het partnership dat KBC en Encon afsloten, zorgt ervoor dat de klanten van KBC Corporate Banking kunnen rekenen op volledig geïndividualiseerd professioneel duurzaamheidsadvies op maat van hun specifieke bedrijfsprocessen en -behoeften, en daarvoor ook de geschikte financieringsmogelijkheden kunnen aangereikt krijgen. Op die manier groeit de verduurzaming vanuit de onderneming zelf, met KBC en Encon als katalysator en facilitator in hun transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Naast de samenwerking met Encon, kon Brouwerij Haacht ook rekenen op een waterdichte financiële KBC-oplossing voor de verduurzaming van het brouwproces, onder meer via de samenwerking met KBC Lease.  CEO Boudewijn van der Kelen verwoordt het als volgt:

“Ik wil hier toch de flexibiliteit van KBC Lease benadrukken.  Een groot industrieel project, zoals een nieuwe vatenlijn, heeft een lange doorlooptijd. Oorspronkelijk was er ongeveer een jaar voorzien tussen de toekenning van de financiering en de eigenlijke opstart van het leasingcontract. Door problemen bij de oplevering is die periode echter met meer dan een extra jaar verlengd, maar KBC heeft daar niet moeilijk over gedaan. De initieel afgesproken intrestvoet, die zou gelden bij opstart van het leasingcontract, bleef gewoon van kracht.”