Update algemene voorwaarden

KBC Life Pension Plan-VAPZ & RIZIV - KBC-Keyman Benefit Plan (IPT) - KBC-Team Benefit Bonus - KBC-Team Benefit Plan

Update algemene voorwaarden

KBC Life Pension Plan-VAPZ & RIZIV - KBC-Keyman Benefit Plan (IPT) - KBC-Team Benefit Bonus - KBC-Team Benefit Plan

Je koos voor een aanvullend pensioen

Een verstandige keuze, want het belang van aanvullende pensioenen blijft toenemen. Het wettelijk pensioen is zelden voldoende om je actuele levensstandaard aan te houden.

Met de toekenning van fiscale voordelen moedigt de overheid de opbouw van een aanvullend pensioen aan. Dit kan zowel via de vennootschap (zelfstandig bedrijfsleiders) als via bijdragen ten persoonlijke titel (VAPZ / RIZIV).

Waarom een update van de voorwaarden?

Om het aanvullend karakter van de diverse vormen van fiscaalvriendelijk ‘sparen voor later’ te onderstrepen, heeft de overheid verschillende wetgevende initiatieven genomen. 
De belangrijkste wijzigingen zijn een aanpassing van het moment waarop het aanvullend pensioenkapitaal kan/moet opgenomen worden en een verbetering van de communicatie over de opgebouwde pensioenrechten, zowel de wettelijke als de aanvullende.
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht deze nieuwe principes in alle nieuwe én bestaande contracten op te nemen.

Opname wettelijk pensioen = uitkering aanvullend pensioen

In elk aanvullend pensioenplan wordt contractueel in een ‘einddatum’ voorzien. Dit is in principe de datum waarop het contract eindigt en het aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd wordt.  Doorgaans wordt hierbij uitgegaan van de 65ste verjaardag van de verzekerde, zijnde de huidige wettelijke pensioenleeftijd. 

Met de recente hervormingen verplicht de wetgever dat voortaan het aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd wordt op het moment dat je je wettelijk pensioen opneemt, en dit ongeacht de einddatum die in het contract vermeld wordt.
Aangezien de einddatum niet langer bepalend is voor de uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal, werd door de wetgever deze term vervangen door het begrip ‘contractuele pensioenleeftijd’.  Dit is m.a.w. de (theoretische) leeftijd waarop je volgens het contract geacht wordt met pensioen te gaan. 

Wanneer je effectief met pensioen gaat of kan gaan, staat hier los van. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.  

Ga je op wettelijk pensioen voor je de in het contract vastgelegde pensioenleeftijd bereikt hebt, dan zijn wij verplicht om je aanvullend pensioenkapitaal uit te keren en wordt het contract beëindigd.
Wanneer je niet op wettelijk pensioen gaat op de contractueel vastgelegde pensioenleeftijd, dan loopt je contract gewoon verder

Wat betekent dit in de praktijk?

Stel dat de contractuele pensioenleeftijd van je pensioenplan 65 jaar is.

1. Je gaat met wettelijk pensioen vóór je 65ste verjaardag 

Stel dat je met vervroegd pensioen gaat (bijvoorbeeld op je 62ste), dan eindigt je aansluiting aan het pensioenplan en wordt de op dat moment opgebouwde pensioenreserve uitgekeerd. Kortom, je ontvangt je aanvullend pensioenkapitaal vroeger dan de pensioenleeftijd die in je contract voorzien is.

2. Je gaat met wettelijk pensioen op je 65ste verjaardag

Je aanvullend pensioenplan wordt vereffend bij het bereiken van de pensioenleeftijd zoals contractueel voorzien en het aanvullend pensioenkapitaal wordt uitgekeerd.

3. Je gaat pas na je 65ste verjaardag met pensioen

Niettegenstaande je de contractueel voorziene pensioenleeftijd bereikt hebt, zal het  aanvullend pensioenkapitaal niet uitbetaald worden.  Je aansluiting aan het pensioenplan loopt door tot het moment waarop je effectief met wettelijk pensioen gaat (bijvoorbeeld 67 jaar). Op het moment van deze ‘verlenging’ zal ook de gewaarborgde interest opnieuw vastgelegd worden voor de periode na de 65ste verjaardag. 

Vervroegde opname van aanvullend pensioenkapitaal soms mogelijk

In een beperkt aantal gevallen laat de wetgeving toe dat je je aanvullend pensioenkapitaal opvraagt, zonder dat je ook effectief met wettelijk pensioen gaat.

Optie 1: Je beantwoordt aan de criteria om vervroegd wettelijk pensioen op te nemen
Kom je in aanmerking om met vervroegd wettelijk pensioen te gaan, dan kun je je aanvullend pensioenkapitaal op dat moment opvragen, ook al kies je ervoor om aan de slag te blijven.
Let op, ben je zelfstandig bedrijfsleider en wil je vervroegd het aanvullend pensioenkapitaal opnemen dat je vennootschap heeft opgebouwd via een KBC-Keyman Benefit Plan en/of KBC-Team Benefit Plan/Bonus, dan geldt als bijkomende voorwaarde dat je binnen de vennootschap je bezoldigde functie moet stopgezet hebben.
Wanneer je vervroegd met pensioen kunt, hangt af van je leeftijd en je loopbaan.  Op mypension.be – het pensioenportaal van de overheid – kun je je persoonlijke pensioendossier raadplegen.  Je vindt er vanaf wanneer je met vervroegd pensioen zou kunnen gaan.

Optie 2: Overgangsmaatregelen
Ben je bijna 60? Dan had je er waarschijnlijk op gerekend om – zoals dit vroeger kon - je aanvullend pensioenkapitaal op dat moment op te vragen. Omdat het uitkeringsmoment gewijzigd is, kan dit enkel nog als je dan met wettelijk pensioen gaat. De overheid heeft hier rekening mee gehouden en een aantal overgangsmaatregelen voorzien.
Concreet kun je nog altijd je aanvullend pensioenkapitaal opvragen als je voldoet aan 1 van de onderstaande overgangsmaatregelen gebaseerd op je leeftijd.

Leeftijd aangeslotene in 2016 Opvraging aanvullend pensioen mogelijk vanaf:
58 jaar of ouder 60 jaar
57 jaar 61 jaar 
56 jaar 62 jaar
55 jaar 63 jaar

Informatie & communicatie over je (aanvullend) pensioen

Om de transparantie en bewustwording over pensioenen te verhogen, bevat de nieuwe wetgeving ook een aantal bijkomende maatregelen. Met deze nieuwe informatieverplichtingen wenst de wetgever je een beter inzicht te geven over het geheel van opgebouwde pensioenrechten, zowel de wettelijke als de aanvullende.

Mypension.be, het pensioenportaal van de overheid
Zo heeft de overheid een pensioendatabank opgericht en opengesteld voor alle burgers. In mypension.be vind je alle informatie terug over je persoonlijke pensioensituatie, en dit zowel voor je wettelijk als je aanvullend pensioen. Meer informatie vind je ook terug op www.kbc.be/mypension.

Jaarlijkse pensioenfiche met de voordelen van je aanvullend pensioen
Jaarlijks ontving je van KBC reeds een persoonlijk overzicht met vermelding van je opgebouwde pensioenkapitaal. Nieuw sinds 2016 is dat je jaarlijks ook een wettelijk opgelegde en gestandaardiseerde pensioenfiche ontvangt met de verzekerde pensioenvoordelen per 1 januari. Deze pensioenfiche heeft dezelfde opmaak die je terugvindt in mypension.be en maakt een vergelijking eenvoudig.

De digitale wereld, een wereld in verandering

De wereld verandert snel.  Vooral de manier waarop we met elkaar communiceren en informatie uitwisselen evolueert razendsnel. Met de update van de voorwaarden sluiten we aan bij deze nieuwe digitale realiteit. Dit betreft zowel de informatie-uitwisseling met de pensioendatabank, als mogelijkheden om digitaal te communiceren via bv. e-mail.

Het is voor ons belangrijk dat deze digitale vormen van communicatie en informatieverstrekking steeds veilig gebeuren en met alle respect voor je privacy. Heb je hierover meer vragen dan kun je steeds de privacyverklaring van KBC Verzekeringen doornemen of deze opvragen bij je tussenpersoon.

Waar vind je de update van de voorwaarden terug?

  • Hieronder 'Extra info'
  • Je persoonlijk pensioendossier via mypension.be
  • Je KBC-tussenpersoon

Heb je nog vragen over je persoonlijke situatie? Contacteer je KBC-tussenpersoon en vraag een geactualiseerde versie van je persoonlijk pensioenplan.  

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.