Snel mee

Nieuwsflash februari 2021

Snel mee

Nieuwsflash februari 2021

KBC brengt je de meest recente (financiële) nieuwtjes, fiscale maatregelen, economische bewegingen en wijzigingen in de wetgeving. Zo ben je als ondernemer altijd op de hoogte. Handig, toch!

Waar kun je terecht voor al je vragen over de brexit?

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) leidt tot ingrijpende veranderingen. Belgische bedrijven moeten rekening houden met douaneformaliteiten, voedselveiligheidscontroles en afwijkende regelgevingen.

Voor al je vragen in verband met de Brexit kun je terecht bij onderstaande instanties:

 • De Brexit Helpdesk van Flanders Investment and Trade (FIT) geeft informatie over exportvergunningen, invoervergunningen, douaneformaliteiten, handelscontracten, accreditatie en conformiteit, wisselkoersrisico's enzovoort.  Je kunt je vraag mailen naar brexit@fitagency.be.

 • VLAIO zorgt voor begeleiding en advies voor bedrijven die overwegen een verlies aan marktaandeel te compenseren door hun producten en dienstenaanbod aan te passen of die op zoek zijn naar financiering.

Het Verenigd Koninkrijk blijft ook in 2021 in de SEPA-zone. Dat betekent dat alle betalingen in euro tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk beschouwd worden als interne betalingen. Daarop betaal je dus geen transactiekosten.

Ontdek meer over transacties met het VK

Crisis-overbruggingsuitkering: de nieuwe voorwaarden in 2021

De voorwaarden voor het crisis-overbruggingsrecht zijn veranderd sinds januari 2021.

Het 'dubbele crisis-overbruggingsrecht' wordt verlengd tot en met 28 februari 2021.

Het nieuwe systeem is gebaseerd op 3 pijlers en loopt voorlopig tot en met 31 maart.

Pijler 1: steun bij verplichte sluiting

Vanaf 1 maart geldt het overbruggingsrecht van het nieuwe systeem voor zelfstandigen

 • Die hun zaak verplicht moeten sluiten, of
 • Die afhankelijk zijn van een sector die gedwongen moet sluiten en die hun activiteiten volledig stopzetten.

Zelfstandigen die afhankelijk zijn van een gesloten sector en hun activiteiten niet volledig stopzetten, kunnen een beroep doen op pijler 2: ernstige omzetdaling.

Pijler 2: steun bij een ernstige omzetdaling, ook als je zaak openblijft

Elke zelfstandige (die niet valt onder pijler 1) heeft recht op een uitkering bij inkomensverlies op volgende voorwaarde: in de maand voorafgaand aan de maand waarvoor je steun vraagt, moet je omzet door de coronacrisis met minstens 40% zijn gedaald in vergelijking met dezelfde maand in 2019. Deze pijler vervangt de 'uitkering bij de heropstart'.

Als starter zijn er bijkomende voorwaarden:

 • Ben je 12 kwartalen of minder zelfstandige? Dan moet je voor minstens 2 van die kwartalen je wettelijke voorlopige sociale bijdrage betaald hebben.
 • Ben je langer dan 12 kwartalen zelfstandige? Dan moet je minstens 4 van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je de steun vraagt, effectief hebben betaald.

Pijler 3: quarantaine of opvang van een kind

Moet je als zelfstandige je activiteiten onderbreken? Dan kun je een weekuitkering ontvangen voor elke periode van 7 opeenvolgende dagen werkonderbreking.

Hiervoor moet wel een van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • Je moet in quarantaine
 • Je kind (jonger dan 18 jaar) kan niet naar een kinderdagverblijf of school 
 • Je zorgt voor een kind met een handicap dat door de coronamaatregelen niet bij de normale opvang of zorg terechtkan.

Aftrekbaarheid van autokosten is gewijzigd vanaf aanslagjaar 2021

Vanaf het aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbare periode met als begin ten vroegste 1 januari 2020) belast de overheid nieuwe auto's volgens een andere methode. 

Bij de nieuwe berekening van de aftrekbaarheid van de autokosten en de bepaling van het voordeel van alle aard vormt de CO2-uitstoot een belangrijke factor

Dat heeft natuurlijk ook een impact op de belasting van bedrijfswagens. 

Ontdek meer over de fiscale regeling voor eenmanszaken en vennootschappen

Al vanaf 1 september 2018 worden nieuwe wagens onderworpen aan een dubbele emissietest: de achterhaalde NEDC-test (New European Driving Cycle) en de nieuwe WLTP-test (World Harmonized Light Vehicles), die rekening houdt met de werkelijke rijomstandigheden en alle uitrustingsopties. 

Volgens de automobielfederatie Febiac ligt de CO2-uitstoot op basis van de WLTP-methode gemiddeld ongeveer 20% hoger.

De FOD Financiën bepaalt dat er (sinds 1 januari 2021) voor de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard van werknemers die hun bedrijfswagen ook voor privédoeleinden gebruiken, rekening moet worden gehouden met de:

 • NEDC 1.0 CO2-waarde als het voertuig alleen een NEDC-waarde heeft;
 • WLTP CO2-waarde als het voertuig alleen een WLTP-waarde heeft;
 • NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde (vrije keuze) als het voertuig zowel een NEDC 2.0 CO2-waarde als een WLTP CO2-waarde heeft.

Dat standpunt van de fiscus is van toepassing tot er nieuwe wetsbepalingen daarover in werking treden.  

Ontdek onze LinkedIn-pagina voor ondernemers

Ook op LinkedIn houdt KBC je graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt. Volg zeker onze LinkedIn-pagina voor ondernemers. Daar bundelen we alle handige informatie en het laatste nieuws voor ondernemers

Je ontdekt er praktische weetjes voor je zaak en komt in contact met interessante mensen om je netwerk uit te breiden. 

Door te communiceren en elkaar te helpen, bouwen we met z'n allen aan een hecht ondernemersnetwerk.