Aanvullend pensioen

Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemers

Aanvullend pensioen

Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemers

Aangezien het wettelijke pensioen van een zelfstandige laag ligt, is het aan te raden een aanvullend pensioen op te bouwen. Dat kan via een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en/of een IPT (Individuele Pensioentoezegging).

Ten slotte kunt u ook via pensioensparen uw aanvullende spaarpotje verder samenstellen. Het zijn diverse vormen van (aanvullende) pensioenopbouw die u op termijn een mooi spaarbedrag opleveren en bovendien een aantal interessante fiscale voordelen bieden.

1 – VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen)

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Met het KBC-Life Pension Plan – VAPZ kunt u een extra pensioenkapitaal voor later opbouwen. Deze levensverzekering biedt u zekerheid dankzij een gegarandeerd rendement, dat bovendien kan worden aangevuld met een variabele winstdeling. Tegelijkertijd krijgt u op uw bijdragen een mooie belastingvermindering en betaalt u later slechts een milde eindbelasting op het uitgekeerde kapitaal.

Voordelen

 • Jaarlijks kunt u tot 8,17% van uw inkomen van drie jaar eerder storten als VAPZ (met een absoluut maximum). De gestorte premies zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. Zo geniet u een belastingbesparing in uw hoogste inkomensschijf.
 • Door deze aftrek daalt uw belastbaar inkomen en zullen uw sociale bijdragen dus ook dalen.
 • Bij de uitbetaling van uw VAPZ profiteert u van een gunstige eindbelasting op het kapitaal (inclusief winstdeling): er geldt een RIZIV-heffing van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van (maximaal) 2%. Kapitaal opgebouwd via winstdeling is bovendien vrij van personenbelasting.
 • Er is geen premiebelasting verschuldigd.

Hoe kunt u uw VAPZ zelf fiscaal optimaliseren?

Gebeurt uw inning via Acerta, dan zorgen zij ervoor dat u altijd uw maximale fiscale bijdrage kunt storten. Om het maximale fiscale voordeel uit uw VAPZ te halen, hebt u niet langer uw boekhouder (of verzekeringstussenpersoon) nodig. U kunt dat zelf doen via KBC Touch. Hoe?

 • In januari krijgt u van uw sociaal secretariaat een nieuwe berekening van uw (voorlopige) sociale kwartaalbijdragen op basis van uw inkomen. Neem die brief erbij en meldt u aan in KBC Touch.
 • Klik in het overzicht van uw zakelijke verzekeringen op de VAPZ-tegel.
 • Kies vervolgens voor ‘Fiscaal optimaliseren’.
 • Vul uw inkomen van 3 jaar geleden in (staat op de brief van uw sociaal secretariaat).
 • U krijgt vervolgens het verschil tussen uw huidige streefbedrag en de fiscaal optimale situatie te zien. Kies deze situatie om te wijzigen naar uw fiscaal optimale situatie. Klaar!
 • Mocht u die knop niet zien, neem dan contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Sociaal VAPZ

Bent u aangesloten bij Acerta, dan kunt u ook kiezen voor een sociaal VAPZ. U kunt dan 15% meer bijdragen en inbrengen als beroepskosten dan bij een ‘gewoon’ VAPZ en u bent extra beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt gesproken over een ‘sociaal’ VAPZ, omdat 10% van uw gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaat. Daardoor ontvangen u en uw gezin extra financiële bescherming bij ziekte en invaliditeit.

2 – IPT (individuele pensioentoezegging – enkel voor vennootschappen)

Met een IPT financiert uw vennootschap op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen voor u als bedrijfsleider.

Het KBC Keyman Benefit Plan biedt concreet de mogelijkheid om:

 • op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen;
 • in een vervangingsinkomen te voorzien bij ziekte en/of ongeval;
 • het overlijdensrisico in te dekken.

Voorwaarde: dit is enkel bestemd voor bedrijfsleiders van een vennootschap die een ‘bedrijfsleiderbezoldiging’ (regelmatig, maandelijks loon) ontvangen. Zaakvoerders met een onbezoldigd mandaat komen hiervoor niet in aanmerking.

Voordelen en fiscale optimalisatie

 • Voor de vennootschap zijn de bijdragen aftrekbaar als bedrijfslasten.
 • Alleen op het kapitaal dat u later ontvangt (bij pensionering of overlijden), wordt een eenmalige belasting geheven tegen een voordelig tarief. De IPT is daardoor fiscaal een flink stuk voordeliger dan bijvoorbeeld een loonsverhoging of voordeeltoekenning van alle aard.
 • Bij werkonbekwaamheid kunt u zich bovendien verzekeren van een vervangingsinkomen met de aanvullende dekking ‘Gewaarborgd inkomen’. De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap en met de optie ‘premievrijstelling’ bent u ook zeker dat uw pensioenkapitaal – ook tijdens de arbeidsongeschiktheid – verder wordt opgebouwd.
 • Extra voordeel: bij plannen om privé een onroerend goed te kopen (of bij verbouwingen), kunt u vóór uw pensionering een voorschot nemen op het al opgebouwde pensioenkapitaal. In veel gevallen is dat goedkoper (geen notariskosten) dan een klassiek (hypothecair) krediet.

3 - Pricos (pensioensparen voor alle natuurlijke personen)

Pricos is een vorm van klassiek pensioensparen die behoort tot de derde pijler. Dat betekent dat u zelf op een fiscaal voordelige wijze een aanvullend pensioen opbouwt. Dit in tegenstelling tot VAPZ en IPT, die tot de tweede pijler behoren en specifiek voor zelfstandigen bestemd zijn.

Pricos is een wettelijk erkend pensioenspaarfonds dat streeft naar kapitaalgroei op lange termijn en belegt in een mix van aandelen en obligaties. U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest voor de gestorte bedragen, die u in mindering kunt brengen in uw belastingaangifte. U geniet een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag. Minimumlooptijd is 10 jaar, daarna kunt u het pensioenkapitaal opvragen tegen fiscaal gunstige voorwaarden.

Tips om Pricos te optimaliseren:

 • Gebruik een automatische spaaropdracht en geniet elk jaar de maximale belastingvermindering.
 • Indexeer het pensioenspaarbedrag en geniet altijd het maximale fiscale voordeel.

Pricos onderschrijven kan vlot vanuit uw zetel dankzij KBC Mobile.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen