Gratis woning ter beschikking? De berekeningsbasis van het voordeel van alle aard verandert.

Gratis woning ter beschikking? De berekeningsbasis van het voordeel van alle aard verandert.

Gepubliceerd op 7 januari 2019

Sommige kaderleden of bedrijfsleiders krijgen van de vennootschap bij wijze van bezoldiging kosteloos de beschikking over een woning. Dat levert hen een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) op. Tot voor kort was de grootte van het voordeel afhankelijk van degene die de woning ter beschikking stelt én van het kadastraal inkomen (KI). Aan die ongelijkheid komt nu een einde.

Of u nu in een woning woont die ter beschikking is gesteld door een privépersoon of door een vennootschap, belastingen moet u altijd betalen. Alleen hangt de grootte van de belasting af van de eigenaar van de woning én de grootte van het kadastraal inkomen.

Huidige wetgeving

Terbeschikkingstelling door privépersoon

Het voordeel van alle aard wordt forfaitair geraamd op 100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen.

Terbeschikkingstelling door rechtspersoon

  1. Het kadastraal inkomen is maximaal 745 euro: het VAA bedraagt 100/60 van het geïndexeerde KI vermenigvuldigd met 1,25.
  2. Het kadastraal inkomen is groter dan 745 euro: het VAA bedraagt 100/60 van het geïndexeerde KI vermenigvuldigd met 3,8.

 

Wat verandert er?

De rechtspraak heeft geoordeeld dat het onderscheid dat gemaakt werd naargelang het voordeel al dan niet verstrekt wordt door een 'rechtspersoon' discriminerend is. Vandaar dat er een nieuwe, niet-discriminerende regeling zal komen. Voor iedereen, ongeacht de verstrekker en de grootte van het KI, zal de volgende formule gelden:

VAA=100/60 van het KI, vermenigvuldigd met 2

Het is nog niet duidelijk wanneer de verandering ingaat en of de regeling ook terugwerkende kracht zal hebben.