Aanvraag Tweede en Derde Charter COVID-19-betalingsuitstel voor KBC-investeringskredieten

Aanvraag Tweede en Derde Charter COVID-19-betalingsuitstel voor KBC-investeringskredieten

Kadering

De coronacrisis blijft grote gevolgen hebben voor de economie van dit land.

Eerder waren de Minister van Financiën en Febelfin (de Belgische Bankenfederatie) overeengekomen om ondernemingen in bepaalde gevallen opnieuw uitstel van betaling toe te kennen voor hun ondernemingskredieten.

Dat akkoord werd eind december 2020 vastgelegd in het 'Tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten'.

Zo kon je betalingsuitstel vragen voor vervaldagen in januari, februari en maart 2021, tot uiterlijk 31 maart 2021. Het toegekende uitstel in het kader van het Eerste en het Tweede Charter kan samen nooit meer bedragen dan 9 maanden.

Ondertussen hebben de banksector en de minister volgende bijkomende maatregelen genomen:

 • Het Tweede Charter – dat ondernemingen de mogelijkheid bood om betalingsuitstel te verkrijgen tot en met 31 maart 2021 – wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. De aanvraag moet wel uiterlijk op 31 maart gebeuren. Alle andere voorwaarden van het Tweede Charter, inclusief de maximale termijn van betalingsuitstel van 9 maanden, blijven van kracht. Ontdek meer

 • Ondernemingen die de maximale termijn van 9 maanden betalingsuitstel al hebben bereikt en die financieel gezond zijn, krijgen onder het Derde Charter de mogelijkheid om extra betalingsuitstel aan te vragen tot en met 30 juni 2021. Ontdek meer

 • Er worden geen administratie – of dossierkosten aangerekend.

Andere oplossingen blijven mogelijk en worden dossier per dossier bekeken.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Febelfin.

Wie komt er in aanmerking voor het betalingsuitstel onder het Tweede Charter?

Je kunt betalingsuitstel aanvragen voor niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

  - De omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
  - Er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
  - De overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming
 • De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België

 • De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten bij de belastingen of sociale zekerheid op 1 september 2020. Of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten bij de belastingen of sociale zekerheid op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. btw, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.

 • De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voor 31 augustus 2020 (betalingsuitstel voor het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen). Daarnaast doorliep de onderneming/organisatie geen actieve kredietherstructurering voor 31 augustus 2020.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

Aanbod

Je kunt een betalingsuitstel vragen voor toekomstige vervaldagen in februari, maart, april, mei en juni 2021 (tot uiterlijk 30 juni 2021). En dat alleen voor kredieten (met een vast aflossingsplan – kaskredieten – vaste voorschotten) die werden toegekend voor 1 april 2020. In totaal mag het toegekende uitstel in het kader van het Eerste en het Tweede Charter samen nooit meer bedragen dan 9 maanden.

 • Vraag je voor de eerste keer betalingsuitstel aan? Dan loopt je betalingsuitstel tot en met 30 juni 2021.

 • Kreeg je al een betalingsuitstel onder het Eerste Charter? Dan kun je uitstel krijgen als het toegekende uitstel voor het Eerste en het Tweede Charter samen niet meer bedraagt dan 9 maanden.

Voorbeeld: je onderneming heeft al 8 maanden betalingsuitstel gekregen onder de voorwaarden van het Eerste Charter. In dat geval kun je nog maximaal 1 maand betalingsuitstel krijgen onder de voorwaarden van het Tweede Charter.

Belangrijk: vraag je uitstel uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet aan, en uiterlijk op 31 maart 2021.

De kapitaalaflossingen van je ondernemingskrediet worden tijdelijk stopgezet. Er worden geen kosten aangerekend. De rente wordt wel nog geïnd.

De looptijd van je krediet wordt tegelijk ook verlengd. Hierdoor blijft het bedrag van je periodieke terugbetaling hetzelfde (de som van kapitaal en rente) op het moment dat je opnieuw begint terug te betalen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Wie komt er in aanmerking voor het extra betalingsuitstel voor gezonde ondernemingen onder het Derde Charter?

Alle gezonde ondernemingen (niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties) die in het verleden een betalingsuitstel kregen onder het Eerste en/of Tweede Charter en waarvan de maximale termijn van 9 maanden is bereikt, kunnen een bijkomende uitstel van terugbetaling vragen tot en met 30 juni 2021.

Een onderneming wordt beschouwd als ‘niet gezond’ als ze eind 2019 een negatief eigen vermogen heeft in combinatie met één van volgende voorwaarden:

 • De onderneming/organisatie had achterstal op haar lopende kredieten bij de belastingen of sociale zekerheid op 1 september 2020. Of de onderneming had meer dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten bij de belastingen of sociale zekerheid op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. btw, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.

 • De onderneming/organisatie heeft niet bij alle banken aan haar contractuele verplichtingen voldaan, en dit gedurende de laatste 12 maanden voor 31 augustus 2020 (betalingsuitstel in het kader van het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen). Of de onderneming/organisatie doorliep een actieve kredietherstructurering voor 31 augustus 2020.

 • De onderneming/organisatie heeft verlies geboekt in 2019.

 • Het eigen vermogen van de onderneming/organisatie is vandaag negatief en de onderneming heeft niet de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken.

Aanbod

Je kunt een betalingsuitstel vragen voor toekomstige vervaldagen in februari, maart, april, mei en juni 2021 (tot uiterlijk 30 juni 2021). En dat alleen voor kredieten (met een vast aflossingsplan – kaskredieten – vaste voorschotten) die werden toegekend voor 1 april 2020

Belangrijk: vraag je uitstel uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet aan.

De kapitaalaflossingen van je ondernemingskrediet worden tijdelijk stopgezet. Er worden geen kosten aangerekend. De rente wordt wel nog geïnd.

De looptijd van je krediet wordt tegelijk ook verlengd. Hierdoor blijft het bedrag van je periodieke terugbetaling hetzelfde (de som van kapitaal en rente) op het moment dat je opnieuw begint terug te betalen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Praktisch

Denk je in aanmerking te komen voor het betalingsuitstel onder de Charters voor ondernemingskredieten? Contacteer dan op tijd je KBC-kantoor of KBC Live.

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.