Aanvraag COVID-19-betalingsuitstel voor KBC-investeringskredieten

Aanvraag COVID-19-betalingsuitstel voor KBC-investeringskredieten

Kadering

De Minister van Financiën, de Nationale Bank van België en Febelfin (de Belgische Bankenfederatie) hebben een akkoord bereikt over de maatregelen voor de ondernemingen rond de coronacrisis.

Dat akkoord is vastgelegd in het charter ‘Betalingsuitstel ondernemingskredieten’ en houdt in dat de banken in bepaalde gevallen uitstel van betaling geven.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Febelfin.

Wie komt er in aanmerking voor het betalingsuitstel?

Het betalingsuitstel waarvan hierboven sprake, is bedoeld voor gezonde ondernemingen die nu betalingsmoeilijkheden ondervinden door de coronacrisis.

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

  - De omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
  - Er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
  - De overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming
 • De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België
 • De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020, of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
 • De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

Aanbod

Je kunt een betalingsuitstel vragen voor maximaal zes maanden en uiterlijk tot en met 31 oktober 2020 voor investeringskredieten.

Aanvragen tot uitstel die tot en met 30 april 2020 worden ingediend, lopen maximaal 6 maanden tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.

Hoe krijg je een betalingsuitstel?

In de meeste gevallen kunnen we de kapitaalaflossingen van je ondernemingskrediet tijdelijk stopzetten gedurende maximaal zes maanden.
Dit betekent dat er geen kapitaalaflossingen worden geïnd, ofwel bijvoorbeeld van april 2020 tot en met september 2020, ofwel bijvoorbeeld van mei 2020 tot en met oktober 2020.

De rente wordt wel nog geïnd.

De looptijd van je krediet wordt tegelijk ook verlengd. Hierdoor blijft het bedrag van je periodieke terugbetaling hetzelfde (de som van kapitaal en rente) op het moment dat je opnieuw begint terug te betalen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Voorbeeld:

Je vraagt op 6 april 2020 betalingsuitstel aan voor een krediet met op dat moment een uitstaand kredietbedrag van 23.164 euro. Je maandelijkse aflossing bedraagt 2.127 euro. Tijdens de opschorting blijf je rente betalen op het uitstaande kredietbedrag.

  Huidige aflossingstabel Nieuwe aflossingstabel

Initieel kredietbedrag 

50.000 euro 50.000 euro
Uitstaand kredietbedrag op 31/03/2020  23.164 euro 23.164 euro

Periodieke aflossing 

2.127 euro  2.127 euro
Periodieke aflossing tijdens de opschorting (8/4/2020 - 07/10/2020) 

2.127 euro (= kapitaal en rente) 


38 euro (= enkel rente) 
Periodieke aflossing na de opschorting  2.127 euro 2.127 euro
Einddatum 27/02/2021  27/08/2021 
Totale rente over de hele looptijd van het krediet  1.048 euro  1.280 euro 

In uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om de kapitaalaflossing tijdelijk stop te zetten of de looptijd van je krediet te verlengen, ook al kom je in aanmerking voor het betalingsuitstel. In dat geval nemen we contact met je op en bieden we je een alternatieve oplossing.

Hoeveel kost het betalingsuitstel?

Er worden geen kosten aangerekend. De rente wordt tijdens het betalingsuitstel wel aangerekend (volgens de bestaande rentevoet).

Praktisch

Wil je betalingsuitstel voor je KBC-Investeringskrediet? Vul hiervoor het online formulier in onderaan deze pagina.

Als we je verzoek hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestigingsmail.

Heb je een vraag over betalingsuitstel voor een ander type ondernemingskrediet? Contacteer dan gerust je contactpersoon of KBC Live.

Aandachtspunten

 • Je moet deze aanvraag minstens 2 bankwerkdagen voor de eerstvolgende vervaldag aanvragen. Als je bijvoorbeeld op 30 april een vervaldag hebt, dan moet je je aanvraag ten laatste op 28 april indienen.
 • Je mag geen investeringskredieten van verschillende ondernemingen in één aanvraag verwerken. Je moet dus per ondernemingsnummer één aanvraag indienen.
 • Je kunt alleen betalingsuitstel aanvragen voor toekomstige aflossingen.
 • De aanvrager moet je onderneming rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
 • Corporate-klanten worden verzocht om hun kantoor te contacteren en geen gebruik te maken van het aanvraagformulier.

Ter voorbereiding

Verzamel eerst de overeenkomstnummer(s) van je investeringskrediet(en) voor je het onderstaande aanvraagformulier invult.
Je vindt de overeenkomstnummers van je investeringskredieten in onze digitale toepassingen, of in je kredietcontract.

Heb je KBC Touch?

Je vindt het overeenkomstnummer terug in het detail van je investeringskrediet:

 • Open Touch
 • Klik in het zakelijke gedeelte op ‘Kredieten’
 • Kies het betrokken investeringskrediet

Werk je met KBC Business Dashboard?

 • Open het Business Dashboard
 • Klik bovenaan in het menu op ‘Financieren’ om het overzicht van je kredieten op te vragen
 • Selecteer het betrokken dossier om je overeenkomstnummer terug te vinden

In KBC Mobile hebben we momenteel nog geen overzicht van je zakelijke kredieten.

Gebruik je onze digitale toepassingen niet?

Bekijk dan je kredietcontract om je overeenkomstnummer(s) van je investeringskrediet(en) terug te vinden.

1Klantidentificatie

De aanvrager verzoekt KBC Bank een aanpassing toe te staan met betrekking tot de hieronder vermelde krediet(en), tegen de hierna volgende voorwaarden en onder voorbehoud van de rechten van KBC Bank. 

2Ondernemingsidentificatie

De gegevens van de onderneming/organisatie waarvoor je deze aanvraag indient:

Dit nummer bestaat uit 10 cijfers
3Overeenkomstnummers investeringskredieten

Geef hieronder de nummers van de overeenkomsten in waarvoor je betalingsuitstel vraagt
(structuur: overeenkomstnummers bestaan uit 12 cijfers die beginnen met 726 of 420).

Op dit formulier kun je maximum 20 overeenkomstnummers invullen. Niet voldoende? Doe dan een bijkomende aanvraag voor de resterende overeenkomstnummers.

Verklaring op eer

 • De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.
 • De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020, of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
 • De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

KBC wil je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Je vindt meer informatie over de verwerking en uitwisseling van je persoonsgegevens door KBC in onze privacyverklaring. Daar lees je ook wat je rechten zijn en hoe je ze kan uitoefenen. De privacyverklaring is beschikbaar op KBC privacyverklaring, in je kantoor of bij je tussenpersoon en wordt regelmatig geactualiseerd.​​

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.