Aanvraag bijkomend krediet

Aanvraag bijkomend krediet

Kadering

De Minister van Financiën, de Nationale Bank van België en Febelfin (de Belgische Bankenfederatie) hebben een akkoord bereikt over de maatregelen voor de ondernemingen rond de coronacrisis.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Febelfin.

Dat akkoord houdt in dat je zonder extra kosten uitstel van betaling kunt aanvragen voor je lopende kredieten. Daarnaast kun je een bijkomend krediet met overheidsgarantie aanvragen.

Volstaat een betalingsuitstel van je lopende investeringskredieten?

Vraag eerst betalingsuitstel aan van je lopende investeringskredieten. Daarna kun je een aanvraag indienen voor een bijkomend krediet.

> Vraag betalingsuitstel aan voor je investeringskrediet

Zoek je een oplossing voor betalingsuitstel van andere kredietvormen, zoals leasing, renting, wentelkredieten of kaskredieten? Contacteer dan gerust je aanspreekpunt of KBC Live (van 8 tot 22 uur en ook op zaterdag van 9 tot 17 uur).

Ben je KBC-klant en heb je een bijkomend krediet nodig?

We begrijpen dat je door de coronacrisis extra financiële steun kunt gebruiken. Daarom kun je als KBC-klant op deze pagina nu tijdelijk een bijkomend krediet aanvragen.

Belangrijk: we krijgen veel aanvragen tegelijk binnen en helpen je graag zo snel en efficiënt mogelijk. Daarom kun je alleen op deze pagina je aanvraag indienen. Ben je Corporate-klant? Contacteer dan je kantoor om je aanvraag in te dienen.

We contacteren je als je aanvraag is onderzocht en als we extra informatie van je nodig hebben.

Ik heb een vaste contactpersoon of relatiebeheerder bij KBC. Waarom moet ik dan een krediet aanvragen op deze pagina?

Door de uitzonderlijke omstandigheden krijgen we veel aanvragen tegelijk binnen. We willen je graag zo snel mogelijk helpen met je kredietaanvraag. Daarom hebben we onze werkwijze tijdelijk aangepast, waardoor je dus alleen je krediet kunt aanvragen op deze pagina.

We contacteren je als je aanvraag is onderzocht en als we extra informatie van je nodig hebben.

Hoe snel krijg ik een antwoord op mijn aanvraag?

Door de coronacrisis krijgen we meer kredietaanvragen binnen dan normaal. Dat heeft ook een impact op onze verwerkingstijd. We onderzoeken de aanvragen in volgorde van ontvangst. En we contacteren je als je aanvraag is onderzocht en als we extra informatie van je nodig hebben. Onze experts doen er alles aan om je zo snel mogelijk een antwoord te kunnen geven. We bedanken je alvast voor je geduld.

Kan ik de doorlooptijd van mijn aanvraag versnellen?

We raden je aan om de vragenlijst te downloaden, het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen en door te sturen. Om zeker te zijn dat je de vragenlijst correct invult, kun je je boekhouder om hulp vragen. Zo kunnen we je aanvraag sneller onderzoeken en hoeven we je in het beste geval niet te contacteren voor bijkomende informatie.

Hoe vraag je een bijkomend krediet aan?

Volg onderstaande stappen om je bijkomende krediet aan te vragen:

 1. Download de vragenlijst en bewaar het bestand op je computer. Vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in.
 2. Vul daarna hieronder de gegevens van je onderneming in. We vragen je ook om de ingevulde vragenlijst toe te voegen als bestand en de akkoordverklaringen aan te vinken.
 3. Klik op ‘Verstuur je aanvraag’ om je aanvraag door te sturen

Belangrijk: je kunt maar 1 aanvraag per ondernemingsnummer indienen.

We contacteren je als je aanvraag is onderzocht en als we extra informatie van je nodig hebben.

1Je onderneming
Dit nummer bestaat uit 10 cijfers
Structuur BExx xxxx xxxx xxxx (zonder spaties)
Zoek kantoor
2De contactpersoon voor deze aanvraag
3Je ingevulde vragenlijst
Bladeren…
4Akkoordverklaring - Verklaring op eer
 • zij een niet-financiële onderneming is(1), met een vaste inrichting in België en ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • zij geen achterstal had op haar lopende kredieten bij de belastingen of bij de sociale zekerheid op 1 februari 2020, of minder dan 30 dagen achterstal had op haar lopende kredieten bij de belastingen of bij de sociale zekerheid op 29 februari 2020;
 • zij op 31 januari 2020 geen actieve kredietherstructurering had lopen bij een of meer kredietinstellingen;
 • de onderneming op 31 december 2019 niet werd beschouwd als een onderneming in moeilijkheden(2);
 • de onderneming, of een verbonden persoon, de bank onmiddellijk zal inlichten als ze voor dezelfde liquiditeitsbehoefte een aanvraag heeft ingediend of nog van plan is om een aanvraag in te dienen bij een andere financiële instelling.

(1) Zoals bepaald in art. 6 §2 van het KB, of samengevat elke natuurlijke persoon die zelfstandig zijn beroep uitoefent of elke rechtspersoon met uitsluiting van a) overheidsentiteiten, b) financiële instellingen, c) personen die uitsluitend of hoofdzakelijk krediet toestaan voor eigen rekeningen binnen hun gebruikelijke beroepsactiviteit, of personen waarvan de dochters b) of c) zijn.
(2) Onderneming in moeilijkheden zoals gedefinieerd in de EU-Verordening nr. 651/2014 art. 2.18. en als volgt samengevat:

1. Een onderneming die een kmo is op basis van de Europese definitie (= minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen gedurende twee opeenvolgende boekjaren) en meer dan drie jaar bestaat, waarvan op 31 december 2019 het eigen vermogen kleiner is dan de helft van het (geplaatste) kapitaal. Als het niet om een kmo gaat, een onderneming waarvan op 31 december 2019 en op basis van de jaarrekeningen van de voorbije twee jaar, de verhouding vreemd vermogen (= totale schulden)/eigen vermogen groter is dan 7,5 én de verhouding rentedekking (EBITDA)/kosten van schulden kleiner is dan 1.
2. Een onderneming die op 31 december 2019 in een collectieve insolventieprocedure was betrokken (bijvoorbeeld in staat van faillissement of van ontbinding en vereffening verkeert, haar werkzaamheden gestaakt heeft, een procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd of bekomen heeft, of in enige andere gelijkaardige toestand van insolventie verkeert);
3. Een onderneming die op 31 december 2019 reddingssteun heeft ontvangen en deze nog niet heeft terugbetaald of de garantie nog niet heeft beëindigd, of nog in een herstructureringsplan zit.

 • de verschafte fondsen niet zal gebruiken voor de herfinanciering van kredieten bij de bank of andere financiële instellingen;
 • de verschafte fondsen alleen zal gebruiken ter financiering van haar activiteiten in België, met uitzondering van maximaal 10% van het eventueel toegestane krediet voor een gekwalificeerde buitenlandse(3) activiteit die dan geenszins ten koste mag gaan van de Belgische activiteit;
 • de liquiditeitsbehoeften naar eer en geweten ingeschat en gemotiveerd heeft en dat op basis van de meest recente en accurate informatie waarover de onderneming beschikt;
 • erop zal toezien dat de totale hoofdsom van de gezamenlijke aanvragen voor bijkomende kredieten bij alle banken en kredietinstellingen én alle bijkomende reeds beschikbare of uitstaande kredieten met staatsgarantie, de geschatte liquiditeitsbehoeften niet overtreft en lager is dan 50 miljoen euro op groepsniveau; de geschatte liquiditeitsbehoeften niet overtreffen en lager zijn dan 50 miljoen euro op groepsniveau;
 • zij ervan op de hoogte is dat de bank bijkomende waarborgen kan vragen en dat daarover informatie te vinden is op www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden;
 • zij ervan op de hoogte is dat de overheid diverse steun en waarborgen verstrekt en zij daarvan een overzicht kan terugvinden op www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen;
 • alle verstrekte verklaringen in dit document correct zijn en gebaseerd zijn op de informatie die zij vandaag ter beschikking heeft;
 • op eerste verzoek van KBC Bank de nodige originele bewijsstukken zal voorleggen in verband met deze bovenvermelde verklaringen.

(3) De buitenlandse activiteit moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

a. De buitenlandse activiteiten worden gevoerd door de onderneming zelf of door een entiteit die onder de exclusieve of gezamenlijke controle staat van de onderneming.
b. De continuïteit van de buitenlandse activiteit is cruciaal voor de Belgische activiteit.
c. De buitenlandse activiteiten zijn, op zichzelf beschouwd, als een levensvatbare onderneming te aanzien.
d. Er bestaat geen andere mogelijkheid om de buitenlandse activiteiten duurzaam en tegen normale marktvoorwaarden te financieren.

 • als een eventueel toegestaan krediet gewaarborgd wordt door de federale overheidsgarantie, zij een eenmalige premie verschuldigd zal zijn en die als volgt wordt berekend:
  • voor zelfstandigen en kmo’s(4): 0,25% van het krediet of kredietlijnbedrag;
  • voor andere ondernemingen: 0,50% van het krediet of kredietlijnbedrag;
 • zij hierbij aan de bank een volmacht geeft om bovenvermelde premie bij voorrang te debiteren van het ter beschikking gestelde krediet of van de rekening verbonden aan het krediet;
 • de federale overheid in de rechten treedt van de bank als de staatswaarborg wordt aangewend en dit ten belope van het bedrag van hun tussenkomst;
 • deze verstrekte informatie en verklaring integraal deel zal uitmaken van een eventueel kredietcontract. Pas na de ondertekening van het kredietcontract en de uitwerking van de waarborgen komt het krediet tot stand.

(4) 'Kmo' zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bank heeft het recht om het bijkomende krediet onmiddellijk te beëindigen in geval van foutieve of frauduleuze informatie.

KBC wil je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Je vindt meer informatie over de verwerking en uitwisseling van je persoonsgegevens door KBC in onze privacyverklaring. Daar lees je ook wat je rechten zijn en hoe je ze kunt uitoefenen. De privacyverklaring is beschikbaar op KBC privacyverklaring, in je kantoor of bij je tussenpersoon en wordt regelmatig geactualiseerd.​​

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.