termijnrekening en kasbon

Termijnrekening en kasbon

Beleg met een vaste looptijd en een vaste rente

 • Beleg met vaste looptijd
 • Beleg met vaste rente 
 • Beleg met kapitaalbescherming

Waarom kiezen voor een termijnrekening of kasbon?

Een termijnrekening of kasbon levert een vaste rente op, die wordt vastgelegd op het moment dat je intekent. Je kiest zelf de termijn uit het aanbod. Je kunt wel pas opnieuw over je geld beschikken nadat de vooraf vastgelegde termijn is afgelopen.

Rendement

Je rendement is onder andere afhankelijk van:
- de looptijd
- de munt

Wat is het verschil tussen een termijnrekening en een kasbon?

Termijnrekening

Een termijnrekening is een termijnbelegging op een termijnbeleggingsrekening met een vooraf bepaalde looptijd en een vooraf vastgelegde rente.

Kasbon

Een kasbon is een schulderkenning uitgegeven door de bank. In ruil betaalt de bank een vooraf bepaalde rente op vastgestelde tijdstippen en op eindvervaldag wordt 100% van het kapitaal terugbetaald.

Algemeen aanbod

KBC-Termijnrekening in euro

De KBC-Termijnrekening is een termijnrekening waarbij het kapitaal vaststaat gedurende de ganse looptijd en met een jaarlijkse rente-uitkering. Bij looptijden korter dan een jaar, wordt de rente uitgekeerd op vervaldag.

Looptijden korter dan 1 jaar:

Looptijd: 6 maanden

Minimum intekenbedrag: 10.000 euro

Tarief: De tarieven wijzigen continu. Het tarief is gegarandeerd op het moment van intekening voor de hele looptijd.
Voor de actuele tarieven kun je terecht bij je KBC-team of op www.kbc.be/stel-je-vraag.

Looptijden vanaf 1 jaar:

Looptijd

Bruto rentevoet*

Netto rentevoet**

 1 jaar 0,01% 0,007%
2 jaar 0,01% 0,007%
3 jaar 0,01% 0,007%
4 jaar 0,01% 0,007%
5 jaar 0,01% 0,007%

Minimum intekenbedrag: 500 euro

* Creditrente op jaarbasis en voor afhouding van roerende voorheffing.
** Creditrente op jaarbasis en na afhouding van roerende voorheffing van (momenteel) 30%. Voor termijnrekeningen komen sommige beleggers onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.

KBC biedt momenteel geen kasbons aan. Voor bestaande kasbons die 3 of 5-jaarlijks opvraagbaar zijn, wordt de nieuwe bruto rentevoet vastgelegd op 0,01%. Zoals in de productvoorwaarden bepaald, kun je deze kasbons ook gratis opvragen op het moment dat de rente opnieuw wordt vastgeklikt.

KBC-Termijnrekening in vreemde munten

De KBC-Termijnrekening in vreemde munten is een termijnrekening waarbij het kapitaal vaststaat gedurende de ganse looptijd en met een jaarlijkse rente-uitkering. Bij looptijden korter dan een jaar, wordt de rente uitgekeerd op vervaldag.

Looptijden korter dan 1 jaar:

Mogelijke deviezen: AUD, CAD, CZK, GBP, NOK, NZD, PLN, TRY, USD en ZAR

Looptijd:

 • USD: 1, 2, 3, 6 of 11 maanden
 • Andere deviezen: 1, 3, 6 of 11 maanden

Minimum intekenbedrag: afhankelijk van het devies

Looptijden vanaf 1 jaar:

Mogelijke deviezen: USD

Looptijd: 1, 2 of 3 jaar

Minimum intekenbedrag: 500 USD

Tarief: De tarieven wijzigen continu. Het tarief is gegarandeerd op het moment van intekening voor de hele looptijd. 
Voor de actuele tarieven kun je terecht bij je KBC-team of op www.kbc.be/stel-je-vraag.

Aanbod enkel beschikbaar voor bepaalde ondernemers

KBC-Termijndeposito PRO

De KBC-Termijndeposito PRO is voorbehouden voor rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid met uitsluiting van: onverdeeldheden met één of meerdere natuurlijke personen, maatschappen en feitelijke verenigingen, natuurlijke personen in het kader van hun professionele activiteit. Kredietinstellingen en andere financiële instellingen zijn ook uitgesloten.

Mogelijke deviezen: EUR, AUD, CAD, CZK, GBP, HUF, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY, USD en ZAR

Looptijd: vanaf 7 tot 364 dagen

Minimum intekenbedrag: afhankelijk van het devies

Tarief: De tarieven wijzigen continu. Het tarief is gegarandeerd op het moment van intekening voor de hele looptijd.
Voor de actuele tarieven van KBC-Termijndeposito PRO kun je terecht bij je KBC-team of op www.kbc.be/stel-je-vraag.

Kosten

Er zijn geen instapkosten en uitstapkosten als je de termijnbelegging tot op de eindvervaldag bewaart.

Risico's

 • Een termijnrekening of kasbon is relatief veilig: het kapitaal wordt op de vooraf bepaalde vervaldag terugbetaald door de uitgevende bank. Gaat deze failliet of is ze niet in staat je kapitaal terug te betalen, dan valt het kapitaal van je termijnbelegging nog altijd onder het depositogarantiestelsel voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon en per bank.
 • Wisselkoersrisico
 • Verkoop je je kasbon vóór de vervaldag ? Houd er rekening mee dat de koers dan kan schommelen onder invloed van de volatiliteit van de markten, en van de rentetarieven. Bij vervroegde opneming betaal je ook uitstapkosten.

Fiscaliteit

De inkomsten zijn onderhevig aan een Belgische roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het bruto rentebedrag. Sommige beleggers komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De toelichting over fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers, onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Wat je moet weten

 • Op deze producten is het Belgische recht van toepassing.
 • Voor deze termijnrekeningen en kasbons is geen document essentiële spaardersinformatie beschikbaar.
 • De kasbons en termijnrekeningen die we hier weergeven zijn een product van KBC Bank NV Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel – FSMA 026256 A. Een onderneming van de KBC-groep.
 • Bij klachten kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of bij de externe ombudsman in financiële geschillen: ombudsman@ombudsfin.be.
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.”
 • Je kunt bij je bank op elk moment intekenen op een kasbon of op een termijnrekening. Als je voor de einddatum je kasbons/termijnrekeningen wilt verkopen, kan je bank ze terugkopen (opgelet: ze is dat niet verplicht). De waarde die je dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat je je startkapitaal zult recupereren.