Sociaal VAPZ

KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ

Sociaal VAPZ

KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ

Waarom kiezen voor het KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ?

Als je een aanvullend pensioen opbouwt via een sociaal VAPZ (sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), dan kies je voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen. Er wordt gesproken over een ‘sociaal’ VAPZ, omdat 10% van je gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaan. Hierdoor kunnen jij en je nabestaanden genieten van extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Opgelet! Intekenen op het KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ is enkel mogelijk indien je aangesloten bent bij Acerta of je een geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekker bent.

Voordelen

Fiscaal voordelig

Met een VAPZ kun je je premies volledig aftrekken van je belastingen (als beroepskost). Het maximumbedrag dat je kunt aftrekken ligt bij een sociaal VAPZ 15% hoger dan bij een gewoon VAPZ. Concreet: bij een sociaal VAPZ bedraagt het bijdragepercentage maximaal 9,40%, terwijl dat bij een gewoon VAPZ "slechts" 8,17% is. Met een sociaal VAPZ betaal je dus minder belastingen en sociale bijdragen én kun je tegelijk meer sparen.

Met een gewoon VAPZ kun je jaarlijks tot 8,17% van je beroepsinkomen van drie jaar storten voor het VAPZ met een absolute bovengrens van 3.187,04 euro. Als ondergrens geldt een forfaitair bedrag van 100 euro. Bij een sociaal VAPZ bedraagt het bijdragepercentage maximaal 9,40%, met als absolute bovengrens 3.666,85 euro. De forfaitaire ondergrens bedraagt dan weer 111,12 euro. 

Pensioenopbouw met meer bescherming

Het sociale luik wordt gefinancierd door een afhouding van 10% van je betaalde bijdragen. Bij het KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ gaat dat over minimaal vier bijkomende dekkingen (solidariteitswaarborgen):

Sociaal VAPZ
  • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
  • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij invaliditeit door ziekte of ongeval
  • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen en extra vergoeding bij moederschapsrust
  • Vergoeding van het inkomensverlies bij invaliditeit door ziekte of ongeval onder de vorm van een rente.

 

Meer informatie vind je terug in de productfiche van de solidariteitswaarborgen.

De extra dekking van het Sociale VAPZ is aardig meegenomen, maar blijft relatief beperkt. Een degelijke verzekering Gewaarborgd Inkomen blijft voor elke zelfstandige een absolute must.

Veilig pensioenspaarformule: gegarandeerde opbrengst

De gestorte premies leveren tot op het moment van pensionering een rendement op en vormen het finale pensioenkapitaal. Voor het KBC-Life Pension Plan - VAPZ bedraagt de interestopbrengst op 1 oktober 2016 voor alle stortingen 0,75% en die wordt gegarandeerd tot de contractuele einddatum.

Als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen het toelaten, kan die opbrengst van het KBC-Life Pension Plan - VAPZ jaarlijks aangevuld worden met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling. 

Instapkosten

Bij het KBC-Life Pension Plan - VAPZ betaal je enkel instapkosten, er zijn geen beheerskosten. Bij de opname van het wettelijk pensioen worden er evenmin uittredingskosten aangerekend. Wat zijn de instapkosten voor een VAPZ?

Specificaties

Juridische vorm Tak 21-Levensverzekering
Uitkering Bij je wettelijke pensionering of bij vroegtijdig overlijden voor de pensionering
Fiscale premie Jaarlijks tot 9,40% fiscaal aftrekbaar van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Diefstalverzekering

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.
Verzekering voor goederen die je vervoert

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.
Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

De verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen beschermt je als zelfstandige tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Je stemt ze volledig op je persoonlijke situatie af.
Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

De juiste verzekering voor je vereniging hangt af van je werking. Organiseer je een evenement? Dan sluit je het best een extra verzekering af.