Sociaal VAPZ

KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ

Sociaal VAPZ

KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ

Waarom kiezen voor het KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ?

Als je een aanvullend pensioen opbouwt via een sociaal VAPZ (sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), dan kies je voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen. Er wordt gesproken over een ‘sociaal’ VAPZ, omdat 10% van je gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaan. Hierdoor kunnen jij en je nabestaanden genieten van extra financiële bescherming bij ziekte en invaliditeit.

Opgelet! Intekenen op het KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ is enkel mogelijk indien je aangesloten bent bij Acerta of je een geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekker bent.

Voordelen

Fiscaal voordelig

Met een VAPZ kun je je premies volledig aftrekken van je belastingen (als beroepskost). Het maximumbedrag dat je kunt aftrekken ligt bij een sociaal VAPZ 15% hoger dan bij een gewoon VAPZ. Concreet: bij een sociaal VAPZ bedraagt het bijdragepercentage maximaal 9,40%, terwijl dat bij een gewoon VAPZ "slechts" 8,17% is. Met een sociaal VAPZ betaal je dus minder belastingen en sociale bijdragen én kun je tegelijk meer sparen.

Met een gewoon VAPZ kun je jaarlijks tot 8,17% van je beroepsinkomen van drie jaar storten voor het VAPZ met een absolute bovengrens van 3.127,24 euro. Als ondergrens geldt een forfaitair bedrag van 100 euro. Bij een sociaal VAPZ bedraagt het bijdragepercentage maximaal 9,40%, met als absolute bovengrens 3.598,05 euro. De forfaitaire ondergrens bedraagt dan weer 111,12 euro. 

Pensioenopbouw met meer bescherming

Het sociale luik wordt gefinancierd door een afhouding van 10% van je betaalde bijdragen. Bij het KBC-Life Pension Plan gaat dat over minimaal drie bijkomende dekkingen (solidariteitswaarborgen):

Sociaal VAPZ
  • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval,
  • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij invaliditeit door ziekte of ongeval,
  • Vergoeding van het inkomensverlies bij invaliditeit door ziekte of ongeval onder de vorm van een rente.
Meer informatie vind je terug in de productfiche van de solidariteitswaarborgen.

De extra dekking van het Sociale VAPZ is aardig meegenomen, maar blijft relatief beperkt. Een degelijke verzekering Gewaarborgd Inkomen blijft voor elke zelfstandige een absolute must.

Veilig pensioenspaarformule: gegarandeerde opbrengst

De gestorte premies leveren tot op het moment van pensionering een rendement op en vormen het finale pensioenkapitaal. Voor het KBC-Life Pension Plan - VAPZ bedraagt de interestopbrengst op 1 oktober 2016 voor alle stortingen 0,75% en die wordt gegarandeerd tot de contractuele einddatum.

Als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen het toelaten, kan die opbrengst van het KBC-Life Pension Plan - VAPZ jaarlijks aangevuld worden met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling. 

Instapkosten

Bij het KBC-Life Pension Plan - VAPZ betaal je enkel instapkosten, er zijn geen beheerskosten. Bij de opname van het wettelijk pensioen worden er evenmin uittredingskosten aangerekend. Wat zijn de instapkosten voor een VAPZ?

Specificaties

Juridische vorm Tak 21-Levensverzekering
Uitkering Bij je wettelijke pensionering of bij vroegtijdig overlijden voor de pensionering
Fiscale premie Jaarlijks tot 9,40% fiscaal aftrekbaar van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien

Extra info

  • Productfiche KBC-Life Pension Plan - Sociaal VAPZ
  • Productfiche solidariteitswaarborgen

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers

Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers

Een afzonderlijke verzekering voor wanneer je af en toe hulp krijgt van vrienden en familie die geen personeel zijn.

Pensioenopbouw gefinancieerd met je RIZIV-toelage

Pensioenopbouw gefinancieerd met je RIZIV-toelage

Heb je recht op een RIZIV-toelage? Dan kan je deze inzetten ter financiering van een verzekering die je voorziet van uitkering bij pensioen, overlijden of eventuele invaliditeit.

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor mogelijke ongevallen.

VAPZ

VAPZ

Het VAPZ, ofwel Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen, is een levensverzekering waarmee je op een fiscaal vriendelijke manier een pensioenkapitaal opbouwt voor later.