De Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Bied je personeel bescherming bij een arbeidsongeval

De Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Bied je personeel bescherming bij een arbeidsongeval

Een ongeval op het werk is snel gebeurd. Een verzekering tegen arbeidsongevallen is verplicht, maar daarnaast zijn er nog tal van mogelijke verzekeringen om jezelf, je personeel of je helpers te beschermen. 

1. Verplichte verzekering arbeidsongevallen

Wat?

Als werkgever ben je verplicht een verzekering arbeidsongevallen te nemen voor je werknemers. Die verzekering maakt dat medische kosten, inkomensverlies e.d. ten gevolge van een arbeidsongeval vergoed worden. De verzekering geldt voor elke persoon met wie je een arbeidsovereenkomst hebt, zelfs al is het maar voor een dag.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval.
 • Vergoeding als je werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is.
 • Een vergoeding als hulp van anderen nodig is, bijvoorbeeld na een ernstig blijvend letsel. 
 • Vergoeding als je werknemer overlijdt: begrafeniskosten, levenslange rente voor de echtgenote , rente voor de kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Stoffelijke schade, zoals beschadigde kledij.
 • Eventuele morele schade door het ongeval.

Extra info

 • Vergeet je een arbeidsongevallenverzekering te sluiten, dan kun je een boete krijgen en zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. 
 • Vergoedingen worden berekend op basis van geplafonneerde lonen. Verdienen je werknemers meer, dan neem je het best nog een aanvullende verzekering (zie verder). 
 • Vergeet ook je helpers niet: die kun je verzekeren in een aparte verzekering (zie verder).

Naast de verplichte verzekering zijn er nog tal van mogelijkheden. Een opsomming:

2. Verzekering gewaarborgd loon na een arbeidsongeval

Wat?

Tijdens de eerste 30 dagen dat je werknemer werkonbekwaam is door een arbeidsongeval, krijgt hij een gewaarborgd loon. Dat loon betaal jij als werkgever, maar het wordt niet integraal terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekeraar. Deze verzekering betaalt het verschil terug tussen de totale loonkost die je als werkgever moet betalen en de vergoeding die je ontvangt van de arbeidsongevallenverzekering. 

Wat is onder andere verzekerd?

 • - Als werkgever krijg je het verschil terug tussen de totale loonkost die je betaalt aan je werknemer, en de vergoeding die je ontvangt van de arbeidsongevallenverzekeraar. 
 • - De verzekering betaalt ook de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die je als werkgever verschuldigd bent voor de verzekerde periode gewaarborgd loon.

Let wel:

 • - Deze verzekering geldt alleen als de Belgische Arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is. 
 • - Je kunt deze verzekering sluiten voor arbeiders, bedienden of voor beiden.
 • - Ook voor werknemers die minder verdienen dan het wettelijke loonplafond, blijft een deel van de loonkosten tot 30 dagen na het ongeval ten laste van de werkgever.

3. Aanvullende verzekering arbeidsongevallen

Wat?

De verplichte verzekering arbeidsongevallen is een wettelijk geregelde  verzekering. Voor de berekening van de vergoeding wordt het loon van de werknemer  afgetopt en worden bepaalde medische kosten niet terugbetaald. Deze verzekering gaat een stapje verder en verzekert ook het stukje van het loon boven het wettelijk loonplafond. Ook worden extra medische kosten terugbetaald.

Wat is onder andere verzekerd?

Er zijn twee deelverzekeringen:

 • - De aanvullende verzekering Vergoedingen: de vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet worden gebaseerd op een geplafonneerd loon. Sommige werknemers verdienen meer en dat stukje meer kun je meeverzekeren in deze aanvullende verzekering. 
 • - De aanvullende Verzekering Medische kosten: Dit luik vergoedt medische kosten die de arbeidsongevallenverzekering niet terugbetaalt. Tot maximaal 5 000 euro per werknemer en per ongeval. 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • - Morele schade die je werknemer kan oplopen
 • - Stoffelijke schade zoals beschadigde kledij
 • - Ongevallen door opzet of zware fout zoals dronkenschap

Extra info

Het reële loon van een werknemer bedraagt al snel meer dan het wettelijke loonplafond. Het loon bevat immers alle inkomsten, dus ook vakantiegeld, dertiende maand, maaltijdcheques …

4. Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet

Wat?

Soms is het onduidelijk of iets gebeurt in het kader van het beroepsleven, dan wel het privéleven van je werknemers. Deze verzekering maakt dat je werknemers 24 uur op 24 verzekerd zijn.. Zijn je werknemers ook in hun privéleven verzekerd voor ongevallen, dan kunnen jij én je werknemers gerust zijn als hen iets overkomt.

Wat is onder andere verzekerd?

Ongevallen in het privéleven. Het gaat dan om:

 • Kosten voor medische zorgen
 • Vergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Vergoeding als er hulp van derden nodig is 
 • Vergoeding in geval van overlijden

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Arbeidsongevallen (want daarvoor geldt de verplichte verzekering)
 • Ongevallen door opzet of zware fout zoals dronkenschap
 • Ongevallen met een luchtvaartuig, tenzij als gewoon passagier

5. Bijstand personeel

Wat?

Een verzekering voor werknemers die voor hun werk regelmatig naar het buitenland moeten. De polis dekt gezondheidsproblemen en ongevallen. Ook tijdelijk af te sluiten voor wie sporadisch naar het buitenland gaat. 

Wat is onder andere verzekerd?

 • Kosten voor geneeskundige zorgen en ziekenhuiskosten, en vervoerskosten tot 25 000 euro per persoon
 • Repatriëring naar België als de medische toestand dat vereist
 • Vervoer van bagage, overbrenging van een voertuig naar België

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als de voorgeschreven behandeling niet werd gevolgd
 • Winstgevende sportbeoefening

Extra info

 • De verzekering geldt wereldwijd, zowel tijdens het verblijf als tijdens de verplaatsing
 • Je kunt deze verzekering alleen sluiten als je de arbeidsongevallenverzekering én de ongevallenverzekering privéleven voor je werknemers  sluit

6. Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers

Wat?

Een verzekering voor personen die je onbezoldigd bijstaan binnen je bedrijf, bijvoorbeeld iemand van de familie die even meehelpt. 

Wat is onder andere verzekerd?

 • Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten tot 12 500 euro per ongeval en per persoon. Eigen aandeel van de verzekerde: 125 euro.
 • Dagvergoeding van 13 euro in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf de 31e dag na het ongeval.
 • Vergoeding in geval van blijvende invaliditeit
 • Vergoeding in geval van overlijden.

Wat is onder andere niet verzekerd

 • Ongevallen van personen ouder dan 75 jaar.
 • Opzet
 • Zware fout zoals dronkenschap
 • Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is

Extra info

 • Personen die inwonen bij de bedrijfsleiding beschouwen wij niet als onbezoldigde helpers.

7. Ongevallenverzekering op basis van een overeengekomen jaarloon

Wat?

Een afzonderlijke verzekering voor de bedrijfsleiding om medische verzorging en inkomensverlies op te vangen bij een ongeval, zowel tijdens het werk als privé (24/24u).

Wat is onder andere verzekerd?

 • Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten
 • Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • Vergoeding als de bedrijfsleider blijvend invalide is. 
 • Vergoeding bij overlijden of terugbetaling van de begrafeniskosten. 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Ongevallen door opzet of door een zware fout zoals dronkenschap
 • Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is
 • Ongevallen met een luchtvaartuig, tenzij als passagier

Extra info

 • Deze verzekering komt niet tussen bij ziekte
 • De verzekerde moet jonger zijn dan 60 jaar bij aanvang van de verzekering

8. Ongevallenverzekering gezinsleden

Wat?

Een verzekering voor je gezinsleden, als ze even meehelpen in de zaak, maar ook in hun privéleven.

Wat is onder andere verzekerd?

Vrijwel alle ongevallen in het privéleven van je gezinsleden. Tijdens sport, school, in het verkeer, op reis. Ook ongevallen als je gezinsleden onbezoldigd komen helpen in het bedrijf.

 • Terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten. 
 • Vergoeding bij blijvende invaliditeit
 • Vergoeding bij overlijden of betaling van de begrafeniskosten

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Ongevallen als je gezinsleden als werknemer in het bedrijf werken. Dan geldt de verplichte arbeidsongevallenverzekering.
 • Ongevallen door opzet of een zware fout zoals dronkenschap.
 • Ongevallen met een luchtvaartuig, tenzij als passagier.

Extra info

 • Elke verzekerde blijft verzekerd tot de leeftijd van 75 jaar.

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. 
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij de polis wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. 
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 

Voor een offerte van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche:

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van je beroepsleven?
Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Aanvullende arbeidsongevallenverzekering

Verdienen je werknemers meer dan het wettelijke loonplafond? Dan kun je ervoor kiezen om ze extra te verzekeren met de aanvullende arbeidsongevallenverzekering.
Aanvullende arbeidsongevallenverzekering

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor mogelijke ongevallen.
Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

 • Voor zelfstandigen zonder vennootschap
 • Fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen
 • Gegarandeerd rendement
Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.