Aanvullende arbeidsongevallenverzekering

KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Aanvullende arbeidsongevallenverzekering

KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Waarom kiezen voor een aanvullende arbeidsongevallenverzekering?

Aanvullende arbeidsongevallenverzekering

De verplichte arbeidsongevallenverzekering voorziet de wettelijke standaardbescherming voor je werknemers tegen arbeidsongevallen. Maar het is en blijft een standaardbescherming. Het loon van je werknemers wordt afgetopt en bepaalde medische kosten worden niet terugbetaald. Wil jij je werknemers nog meer beschermen? Dat kan! Met de aanvullende arbeidsongevallenverzekering kun je twee deelverzekeringen sluiten:

 • Aanvullende verzekering Medische kosten: praktisch alle medische kosten van je personeel na een arbeidsongeval worden vergoed.
 • Aanvullende verzekering Vergoedingen: de vergoedingen zijn niet gebaseerd op een geplafonneerd loon. Voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijke loonplafond zal dat stukje meer mee worden verzekerd in deze aanvullende verzekering.

Je kunt de luiken 'Vergoedingen' en 'Medische kosten' afzonderlijk of samen sluiten.

Wie is verzekerd?

Afhankelijk van de waarborgen die je kiest, verzekeren we de volgende personen:

 • In de aanvullende verzekering 'vergoedingen' verzekeren we de werknemers die meer verdienen dan het wettelijke loonplafond; 
 • Wat betreft de terugbetaling van de edische kosten zijn alle werknemers verzekerd, ongeacht de hoogte van het loon.

Wat is verzekerd?

In de aanvullende verzekering arbeidsongevallen kun je twee deelverzekeringen sluiten:

Aanvullende verzekering Medische kosten Medische kosten die de verplichte arbeidsongevallenverzekering niet terugbetaalt. Die medische kosten zijn verzekerd tot 5.000 euro per werknemer en per ongeval.
Aanvullende verzekering Vergoedingen De vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet zijn gebaseerd op een geplafonneerd loon. Sommige werknemers verdienen echter meer dan dit geplafonneerd loon en dat extra stukje  loon (ook wel excedentair loon genoemd) kun je meeverzekeren.

Opgelet!

Het reële jaarloon van een werknemer bedraagt al snel meer dan het wettelijk loonplafond arbeidsongevallen. Het loon bevat immers alle inkomsten zoals maaltijdcheques, vakantiegeld, dertiende maand, enz. Je kunt als werkgever zelf bepalen tot welke grens je het loon dat het wettelijk loonplafond overstijgt wenst te verzekeren.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd?

 • Zelfdoding;
 • Ongevallen te wijten aan dronkenschap;
 • Ongevallen die gebeuren tijdens het plegen van geweld op personen of tijdens het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen;
 • De morele schade die je werknemer kan oplopen door een arbeidsongeval;
 • De stoffelijke schade: als je werknemer valt en daardoor zijn kledij beschadigt, dan is deze kledij niet verzekerd.

Dit moet je zeker weten

 • Bij zware ongevallen heeft het slachtoffer de keuze tussen een levenslange rente of een eenmalige kapitaaluitkering.
 • De Aanvullende verzekering arbeidsongevallen is een ongevallenverzekering die deel uitmaakt van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen gelden voor één of drie jaar. Ze worden op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
 • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België.
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Je personeel verzekeren

Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht, maar er zijn nog andere manieren om je personeel te beschermen.
Je personeel verzekeren

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor mogelijke ongevallen.
Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

 • Gefinancierd met RIZIV-toelage
 • Gegarandeerd rendement
 • Bescherming door 4 solidariteitswaarborgen
Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering geeft je de juiste juridische en financiële bijstand.
Rechtsbijstandsverzekering