Ongevallenverzekering (voor onbezoldigde helpers)

KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Ongevallenverzekering (voor onbezoldigde helpers)

KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Waarom kiezen voor een ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers?

Je zou er versteld van staan hoe vaak je rekent op iemand om gauw even mee te helpen in je zaak. Je vraagt je vader om snel iets af te leveren bij een klant, de vrienden van je kinderen komen mee de voorraad tellen,… Die personen helpen je graag verder, maar wat als ze een ongeval krijgen? Dan moeten ze natuurlijk ook goed verzekerd zijn. Daarom sluit je voor hen best een deze afzonderlijke verzekering.

Wie is verzekerd?

De personen die onbezoldigd komen helpen in je bedrijf.

Opgelet! Personen die inwonen bij de bedrijfsleiding worden niet beschouwd als onbezoldigde helpers.

Wat is verzekerd?

 • De kosten voor geneeskundige verzorging en de aanverwante kosten zijn verzekerd tot een bedrag van maximaal 12.500 euro per ongeval en per verzekerde helper. Het eigen aandeel in de verzekerde kosten bedraagt 125 euro;
 • Een dagvergoeding van 13 euro in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf de 31e dag na het ongeval, gedurende maximum twee jaar;
 • Een vergoeding in geval van een blijvende invaliditeit van meer dan 5%;
 • Een bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels (67% of meer) van 46.875 euro. Na een ernstig blijvend letsel kan er lange tijd hulp van derden nodig zijn, of zijn er misschien aanpassingen nodig aan de wagen of woning (lift installeren, deuren verbreden). Een bijkomende vergoeding komt dan goed van pas;
 • Een vergoeding in geval van overlijden van 12.500 euro of de terugbetaling van de begrafeniskosten tot een bedrag van 5.000 euro.

Dit moet je zeker weten

 • Als je je helper in het kader van je bedrijfsactiviteit de weg op stuurt, dan is een ongeval op dit traject verzekerd.
 • Ook wanneer je helper klusjes opknapt bij iemand van de bedrijfsleiding thuis, is hij of zij verzekerd.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd?

Ongevallen van je helpers op de arbeidsweg van of naar je bedrijf
Ongevallen van personen ouder dan 75 jaar
Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is

Dit moet je zeker weten

 • De Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers is een ongevallenverzekering die deel uitmaakt van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij hij wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
 • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België.
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

 • Productfiche KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf

Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf

Ondernemen kan leiden tot schade waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Met deze verzekering ben je verzekerd als iemand een schadevergoeding van je eist.

Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

De juiste verzekering voor je vereniging hangt af van je werking. Organiseer je een evenement? Dan sluit je het best een extra verzekering af.

Aanvullende arbeidsongevallenverzekering

Aanvullende arbeidsongevallenverzekering

Verdienen je werknemers meer dan het wettelijke loonplafond? Dan kun je ervoor kiezen om ze extra te verzekeren met de aanvullende arbeidsongevallenverzekering.

Sociaal VAPZ

Sociaal VAPZ

Een aanvullend pensioen opbouwen via een sociaal VAPZ staat gelijk aan nóg meer fiscale voordelen en bescherming dan bij een gewoon VAPZ. Klinkt interessant? Lees meer.