Ongevallenverzekering werknemers (privéleven)

KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Ongevallenverzekering werknemers (privéleven)

KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Waarom kiezen voor een ongevallenverzekering in het privéleven van je werknemers?

Als je werknemer na het werk op zakenlunch gaat, of als hij gaat lunchen met vrienden die toevallig ook zakenpartners zijn, waar ligt dan het verschil als hij een ongeval krijgt? In het ene geval zal de arbeidsongevallenverzekering tussenkomen, in het andere waarschijnlijk niet.

Voor sommige van je werknemers is het heel moeilijk om uit te maken of ze iets doen in het kader van hun beroepsleven dan wel van hun privéleven. Daarom is het voor hen aangewezen dat ze 24 uur per dag verzekerd zijn. Maar ook je andere werknemers hebben alle belang bij een ongevallenverzekering privéleven. De zekerheid dat alle ongevallen die hen overkomen ook goed verzekerd zijn, stelt elke werkgever en werknemer gerust.

Wie is verzekerd?

Je kunt alle werknemers van je bedrijf deze extra bescherming bieden.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor ongevallen in het privéleven. Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is, blijven dus verzekerd in de arbeidsongevallenverzekering. Concreet, verlenen we waarborg voor de volgende kosten en vergoedingen:

Kosten voor medische zorgen na een ongeval.
Vergoeding als je werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is.
Vergoeding als je werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn ongeval.
Vergoeding als hulp van anderen nodig is.
Vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: de begrafeniskosten, een levenslange rente voor de echtgenote en de kinderen.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd?

Ongevallenverzekering privéleven werknemers

De voornaamste uitsluitingen zijn:

  • winstgevende sportbeoefening en de trainingen die ervoor nodig zijn;
  • een aantal sporten die in competitieverband beoefend worden, zoals gevechtssporten, gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee;
  • opzet of zware fout zoals dronkenschap.

Dit moet je zeker weten

  • De Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet is een ongevallenverzekering die deel uitmaakt van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen.
  • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
  • De verzekering geldt voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij hij wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
  • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België.
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Moet je een schadevergoeding ophoesten of heb je juridische kosten omdat jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt? Met de KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid dek je jezelf en je bedrijf in: wij betalen die bedragen voor jou. Ontdek er alles over.
Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

  • Voor zelfstandigen zonder vennootschap
  • Fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen
  • Gegarandeerd rendement
Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Het Gewaarborgd Loon (werknemers)

Een financiële bescherming voor wanneer je werknemer werkonbekwaam is door een arbeidsongeval.
Het Gewaarborgd Loon (werknemers)

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Eist een bedrijf, vzw of persoon een schadevergoeding omdat jij als bestuurder een fout maakt? De KBC-Polis voor Bestuurders beschermt je vennootschap of vereniging én je privévermogen. Ontdek er alles over.
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid