Multirisicoverzekering

Brandverzekering en bescherming bij andere risico's

Multirisicoverzekering

Brandverzekering en bescherming bij andere risico's

Waarom kiezen voor de multirisicoverzekering?

Deze verzekering is niet zomaar een brandverzekering, maar beschermt je roerende en onroerende goederen tegen verschillende risico's, zoals brand, vandalisme en storm.

Ben je handelaar? Ontdek nu de 9 nieuwe extra waarborgen op maat van je zaak.

Wat is onder andere verzekerd?

De verzekering verleent onder meer dekking voor schade door:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade en abnormale uitstoot van rook of roet binnen een gebouw
 • Aanrijding door voertuigen, vallen van luchtvaartuigen, aanraking van de gebouwen door dieren, vallende bomen, kranen en hijstoestellen
 • Kwaadwillige beschadiging tijdens vandalisme, arbeidsconflicten of aanslagen
 • Water en stookolie
 • Storm en natuurrampen

Er is ook dekking voor schade die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval, bijvoorbeeld door het redden van personen en goederen of door maatregelen om de schade te beperken.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

 • Schade aan zonnetenten en doeken door storm
 • Schade door een aanrijding of botsing die je zelf veroorzaakt hebt
 • Schade die verband houdt met (burger)oorlog, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen

Opties

Ben je handelaar? Dan kun je je brandverzekering uitbreiden met een verzekeringsoplossing op maat van je zaak.

Verzekeringsoplossing op maat van je zaak

Dit aanbod combineert 9 extra dekkingen voor je zaak. 

 1. Kostendekking continuïteitsplan
  Leed je schade? Dan dekt deze verzekering de extra kosten die je moet maken om de bedrijfswerking te garanderen, zoals het huren van een noodstroomgenerator. 
 2. Inkomensverlies na wegenwerken
  Heb je de waarborg bedrijfsschade afgesloten? Dan zorgt deze verzekering voor uitkeringen als je zaak door wegenwerken in de nabije omgeving van de verzekerde ligging volledig onbereikbaar is voor je klanten.
 3. Verkoopautomaten
  Met deze verzekering bescherm je je verkoopautomaten (zoals broodautomaten, bloemen- en voedingsautomaten) op de ligging van je handelszaak, tegen alle risico’s zoals vandalisme en diefstal.
 4. Schade aan gebouw door aanrijding eigen voertuig
  Is het gebouw verzekerd in je brandverzekering? Dan vergoedt deze verzekering de schade aan het gebouw door aanrijding of botsing ook als de botsing door jou of je personeel werd veroorzaakt.
 5. Zonnetenten, luifels en doeken
  Deze verzekering vergoedt schade door storm en aanverwante gevaren aan zonnetenten, luifels of doeken die vastgemaakt zijn aan het gebouw.
 6. Evenementen
  Is de inhoud van het gebouw verzekerd in je brandverzekering? Dan wordt het verzekerd bedrag van de inhoud verhoogd met 10% wanneer je een evenement organiseert (zoals een opendeurdag, een braderie of een personeelsfeest). Ook tenten en hun inhoud die op dat ogenblik gebruikt worden zijn verzekerd tegen storm en aanverwante gevaren.
 7. Fluctuerende koopwaar
  De waarde van de koopwaar van je zaak kan schommelen gedurende het jaar. Met deze uitbreiding wordt het verzekerde bedrag gedurende maximaal 2 maanden verhoogd met 20%.
 8. Betaaloplossingen en waarden
  Deze verzekering beschermt je betaalsystemen tegen alle risico’s zoals vandalisme en diefstal. De waarden in de kassa of brandkast zijn verzekerd bij diefstal met geweld, bedreiging van personen of braak. De waarden zijn ook verzekerd tijdens het transport.
 9. Goederen van personeel
  De goederen van je personeel zijn verzekerd na schade veroorzaakt door brand, storm, waterschade en glasbreuk.

Voor de dekkingen, de verzekerde bedragen en een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Wat je ook nog moet weten

 • Dit is een zaakschadeverzekering.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant

3 manieren om personeel te zoeken

Nieuwe werknemers zoeken kan op 3 manieren. Lees de tips & tricks van HR-specialist Karel Vergauwen voor een vlotte zoektocht.

Versoepelde criteria voor Winwinlening

Terwijl er op de spaarrekeningen van de gezinnen recordbedragen staan geparkeerd, zijn heel wat Vlaamse ondernemers op zoek naar kapitaal. Om dat spaargeld aan het werk te zetten, breidt de Vlaamse regering de modaliteiten van de Winwinlening uit.

Snel mee

Nieuwsflash april 2021

Jan: “Mijn volledige menukaart werd een groot assortiment DIY-pakketten”

en laat klanten hun eigen coupe samenstellen