Jezelf als zelfstandige of bedrijfsleider

Aansprakelijkheid - gewaarborgd inkomen - hospitalisatie - e.a.

Jezelf als zelfstandige of bedrijfsleider

Aansprakelijkheid - gewaarborgd inkomen - hospitalisatie - e.a.

DE POPULAIRSTE BESCHERMING VOOR JEZELF ALS BEDRIJFSLEIDER OF ZELFSTANDIGE
TIPS & TRICKS

Hoe kun je je beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid?

Welke verzekeringen heb ik nodig als starter?

Welke aansprakelijkheid draag ik als medische vrije beroeper?

Hospitalisatieverzekering

Welke risico's loop ik als zelfstandige?

Hoe kan ik me indekken bij overlijden?

ALLE VERZEKERINGEN VOOR JEZELF ALS BEDRIJFSLEIDER OF ZELFSTANDIGE

Aansprakelijkheid - Rechtsbijstand

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Moet je een schadevergoeding ophoesten of heb je juridische kosten omdat jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt? Met de KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid dek je jezelf en je bedrijf in: wij betalen die bedragen voor jou. Ontdek er alles over.
Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van je beroepsleven?
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Eist een bedrijf, vzw of persoon een schadevergoeding omdat jij als bestuurder een fout maakt? De KBC-Polis voor Bestuurders beschermt je vennootschap of vereniging én je privévermogen. Ontdek er alles over.
Rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering geeft je de juiste juridische en financiële bijstand.

Ongeval - Hospitalisatie - Inkomen - Overlijden

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor mogelijke ongevallen.
Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Bescherm jezelf en je gezin tegen de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname.
Collectieve hospitalisatieverzekering

Collectieve hospitalisatieverzekering

Een extralegaal voordeel dat je werknemers op prijs stellen. Ze moeten de verzekering niet zelf aangaan en hun ziekenhuiskosten worden terugbetaald. Jij betaalt geen RSZ-bijdragen op de premies.
Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

De verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen beschermt je als zelfstandige tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Je stemt ze volledig op je persoonlijke situatie af.
Schuldsaldoverzekering voor ondernemers

Schuldsaldoverzekering voor ondernemers

Een schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van het hele geleende kapitaal of een deel ervan.
Verzekering Kwijtschelding Schuld

Verzekering Kwijtschelding Schuld

Bescherm je gezin of vennootschap met een overlijdensdekking bij je zakelijk krediet.
HOW TO: HULP BIJ HET BEHEER VAN JE VERZEKERINGEN

Zakelijke verzekeringen in Touch