Hoe behoud je de controle over je schenking?

Als je schenkt, heb je meestal geen controle of zeggenschap meer over wat je geschonken hebt. Wie een schenking krijgt, mag er in principe mee doen wat hij of zij wil. Wat als je toch de controle over je schenking wilt behouden?

Je schenkt met voorwaarden

Voorbehoud van vruchtgebruik (altijd via een notaris)

Schenk je met voorbehoud van vruchtgebruik, dan ontvangt de begunstigde enkel de blote eigendom. Het gebruiks- en genotsrecht van het geschonken goed blijft bij jou als vruchtgebruiker. Zo kun je in een geschonken woning blijven wonen of kun je een geschonken portefeuille zelf blijven beheren en de opbrengsten ervan innen.

Vervreemdingsverbod

Vrees je dat je neefje met het geld dat je hem schenkt meteen een dure wagen zal kopen? Je kunt in de schenking bepalen dat de begunstigde het geschonken goed niet mag verkopen of wegschenken. Om geldig te zijn moet deze clausule in jouw belang zijn (bv. omdat je nog een vruchtgebruik hebt) en beperkt worden in de tijd (bv. zolang je leeft).

Beding van terugkeer

Wil je niet dat je schenking bij overlijden van de begunstigde naar zijn of haar erfgenamen gaat? Dan kun je een (optioneel) beding van terugkeer in de schenkingsakte opnemen. Zo komt het geschonken goed (of wat daarvoor in de plaats is gekomen) bij vooroverlijden van de begunstigde terug naar jou. Deze terugkeer is in principe belastingvrij.

 

Let op:

Schenk altijd via een notaris bij

  • onroerende goederen (vastgoed),
  • roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik.

De andere voorwaarden kunnen opgenomen worden in een bankgift.

Je kiest voor de gecontroleerde vermogensoverdracht

Wil je geld schenken in volle eigendom, maar wil je voorkomen dat de begunstigde het geschonken geld gebruikt zonder jouw toestemming? Moet het geschonken bedrag met zekerheid naar jou terugkeren als de begunstigde voor jou overlijdt? Dan kan de techniek van de gecontroleerde vermogensoverdracht een oplossing bieden.

In een eerste fase schenk je geld aan bv. je kind met een bankgift. Hierin neem je een beding van terugkeer op zodat het geschonken geld naar jou terugkeert als je kind voor jou overlijdt.

In een tweede fase opent je kind met het geschonken geld een spaar- of beleggingsverzekering. Je kind duidt jou, de schenker, aan als begunstigde voor het bedrag van de schenking. Nadien kan je kind de begunstiging niet meer wijzigen of de verzekering afkopen zonder jouw akkoord.

Let op:
Je kind kan wel vrij beslissen over de meerwaarde van de polis en deze meerwaarde zonder jouw akkoord bv. afkopen.
Je kunt als schenker het geschonken vermogen ook niet meer zelf beheren. De begunstigde kan bv. zelf beslissen over een fondsenwissel binnen hetzelfde verzekeringscontract. Wil je dat niet, dan schenk je beter op een andere manier (bv. met voorbehoud van vruchtgebruik)
 

Je combineert de schenking met de oprichting van een maatschap

Wil je schenken aan je kind en toch een vorm van zeggenschap houden over de geschonken goederen dan kun je de schenking ook combineren met een maatschap.
Dit kan een oplossing zijn als jouw kennis en ervaring vereist zijn. Of wanneer je kind weinig interesse toont in het beheer van de geschonken goederen.
Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je doet eerst een schenking (via notariële akte of bankgift). Vervolgens richt je de maatschap op met de begunstigde waarna de begunstigde het geschonken goed inbrengt in de maatschap. Ook jij als schenker doet een beperkte inbreng. In ruil voor die inbreng krijgen alle partijen een aantal aandelen in overeenstemming met hun inbreng.
  • Je richt eerst de maatschap op. Je krijgt aandelen in de maatschap die je vervolgens voor het grootste deel schenkt aan de begunstigde (verplicht via notariële akte). In de statuten kun je een aantal spelregels vastleggen om ervoor te zorgen dat jij de controle kunt behouden. Aan de schenking zelf kun je ook voorwaarden koppelen zoals hierboven besproken.


Let op:
Een maatschap is een interessante planningstechniek voor grotere vermogens. Voor de oprichting van een maatschap en het opstellen van de statuten doe je het best een beroep op een notaris, advocaat of boekhouder. Zij kijken erop toe dat alles volgens de geldende fiscaal-juridische regels gebeurt