Data Protection Officer bij KBC

Brussel - onbepaalde duur - voltijds

Data Protection Officer bij KBC

Brussel - onbepaalde duur - voltijds

Wat houdt deze vacature in?

Compliance is een onderdeel van de bedrijfscultuur van elke instelling dat nadruk legt op eerlijkheid en integriteit, het naleven van hoge ethische normen bij het zakendoen en het naleven van zowel de geest als de letter van de toepasselijke regelgeving. 

De afdeling Compliance zorgt hier mee voor als onafhankelijke controlefunctie in de tweede lijn. Zij helpt de business bij het implementeren van de betreffende regels, geeft advies, ondersteunt bij opleidingen en bewustwordingscommunicaties. Daarnaast heeft ze ook een controlerende rol om te verzekeren dat de regels ook effectief worden nageleefd. 

De voornaamste domeinen van toezicht zijn:

 • ‘Anti Money Laundering’ en strijd tegen terrorismefinanciering:
  • Strijd tegen het witwassen en de financiering van het terrorisme
  • Fiscaal voorkomingsbeleid
 • Financial Markets:
  • Bescherming van de belegger
  • Toezicht op de correcte implementatie van MiFID (bescherming van de belegger)
  • Marktmisbruik
 • Fraud & Ethics:
  • Fraudepreventie en –onderzoeken
  • Deontologische codes
 • Data Protection:
  • Bescherming van de privacy
  • Bankgeheim en professionele discretieplicht
 • Consumer Protection:
  • Relevante boeken van het Wetboek Economisch Recht, o.a. marktpraktijken en bescherming van de consument en klachtenbehandeling
  • Hypothecaire en consumentenkredieten
  • Bescherming van verzekeringsnemer
 • ‘Governance’:
  • Aspecten van ‘Corporate Governance’ uit de bankenwet
  • Passende beleidsstructuur en functiescheiding
  • Beloningsbeleid
  • “Fit & proper”

De medewerkers van KBC Group Compliance werken enerzijds als lokale Compliance Functie voor KBC Bank en KBC Verzekeringen en anderzijds voor de andere entiteiten van KBC Groep vanuit een coördinerende en adviserende rol. 

Jij als Data Protection Officer rapporteert aan de Group Chief Compliance Officer en zorgt mee voor uitwisseling van relevante info en communicatie met de domeincellen binnen Group Compliance. Deze afdeling bestaat uit een vijftigtal collega’s, waarbij jij in een duo-rol werkt met je naaste collega. Verder heb je vele contacten, in het bijzonder met je collega’s van collega’s Consumer Protection.

Wat verwachten we van jou?

We zoeken een Data Protection Compliance Officer om ons team te versterken. Je belangrijkste uitdagingen zijn opvolgen van en adviseren over de General Data Protection Regulataion (GDPR) en het benutten van synergiën. Je rol en verantwoordelijkheden situeren zich zowel op het lokale (Belgische) vlak als op het niveau van de Groep : 

 • Op het lokaal niveau waak je over de naleving van de regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de professionele discretieplicht doorheen de activiteiten van het bedrijf.
 • Je maakt een gap analyse en ziet er op toe dat mogelijke inbreuken en problemen pertinent worden behandeld.
 • Je biedt de nodige ondersteuning en advies bij het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments en ziet er op toe dat die kwaliteitsvol worden uitgevoerd en gedocumenteerd.
 • In voorkomend geval onderhoud je contacten met de bevoegde autoriteiten en in het bijzonder de Privacy Commissie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en de analyse van de regelgeving (in het bijzonder de Privacywet en de General Data Protection Regulation) en je zorgt voor de nodige omzetting in interne instructies. Verder zie je er op toe dat deze instructies worden nageleefd via het opzetten van de nodige monitoring en het formuleren van preventieve en correctieve maatregelen waar vereist. Hiervoor ondersteun je de business en zal nauw betrokken worden bij projecten ter ontwikkeling van nieuwe producten of nieuwe activiteiten. Een nauwe samenwerking met de business, Interne Audit, Juridische Zaken, Information Risk Management en Inspectie is noodzakelijk.
  Zo draag je ook bij aan het succes van de KBC strategie via deelname en constructieve ondersteuning van projecten zoals de Cloud, digitalisering, Big Data en andere aan de bedrijfscultuur van KBC gerelateerde initiatieven.
 • Op het groepsniveau waak je er over dat de materie in de lokale entiteiten op afdoende wijze wordt afgedekt en bied je de nodige ondersteuning aan de lokale Compliance Officers. Je zorgt er voor dat er overal lokale actieplannen zijn en ook worden opgevolgd.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, communiceren en onderhouden van Group Compliance Rules en de uitrol ervan in de lokale entiteiten.
 • Een bijzondere aandacht zal nodig zijn voor de uitwisseling van gegevens binnen de diverse groepsmaatschappijen en in het bijzonder tussen de dochtermaatschappijen en de moedermaatschappij.

Jouw troeven?

 • Je beschikt over een universitaire vorming; bij voorkeur jurist.
 • Onze ideale kandidaat voor deze functie heeft doorgedreven kennis van en/of ervaring in de regelgeving omtrent bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast beschik je over enkele jaren ervaring met één of meerdere compliance-materies op een overkoepelende wijze.
 • Ervaring binnen een controlefunctie is een pluspunt; Compliance, Audit, Operational Risk en/of andere risico-gerelateerde domeinen.
 • Degelijke mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels.
 • In deze rol dien je er enerzijds voor te zorgen dat de toepasselijke regels correct worden nageleefd en tegelijk een goede samenwerking opbouwen zodat de compliance issues vanuit een partnership worden aangepakt, steeds met het juiste onderscheid tussen en respect voor de rollen van business en Compliance. M.a.w. bezit je een gezonde portie assertiviteit gecombineerd met de nodige diplomatische eigenschappen. Communicatie en dialoog is hier uiteraard een sleutelelement.
 • Verder getuig je van een pragmatische houding, een hoge mate van zelfstandigheid en sterke teamspeler eigenschappen.

Wat hebben we je te bieden?

Je kunt bij KBC rekenen op:

 • een uitzonderlijk aanbod opleidings- en ontwikkelingskansen;
 • diverse doorgroeimogelijkheden;
 • een contract van onbepaalde duur;
 • een competitief verloningspakket, aangevuld met een ruim pakket aanvullende voordelen en personeelsvoorwaarden op onze bank- en verzekeringsproducten;
 • mogelijkheden om je werk en je privéleven op elkaar af te stemmen;
 • een dynamische werkomgeving met een open cultuur en een aangename werksfeer.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de functie-inhoud? Contacteer dan de recruiter: els.vanlierde@kbc.be.
Raadpleeg zeker de Frequently Asked Questions van andere ‘Makers’

Gepubliceerd op 23/10/2017

Word jij ook een maker? Solliciteer nu

Vul onderstaande velden in, voeg je CV toe en klik op 'sollicitatie doorsturen'.
Alle velden moeten ingevuld worden. 

Bladeren…
Laad een pdf-document op, maximum 10 Mb.